ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر مسعود صدرالدینیمتخصص بیماریهای داخلیhttps://nobat.ir/2120/https://nobat.ir/2120/ 44852/office/profile_photo/100188/style-drList/office/profile_photo/100188/style-drListوب سایت: https://www.govaresh-zanan.ir
تهرانخیابان ثانی خیابان سمنگان پلاک ۱۲۰