دکتر محمد نوری

دکتر محمد نوری

متخصصص و جراح کلیه و مجاری ادراری و ناباروری . اورولو‍ژیست

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۷۴۵۱
دوشنبه۰۱ مرداد
۹ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
دوشنبه۰۸ مرداد
چهارشنبه۱۰ مرداد
مطب سعادت آباد
تهرانسعادت آباد میدان کاج ابتدای سرو شرقی خیابان مجد درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد

روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 4 تا 8 شب

  021-2237****
  021-2237****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  ۹ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۴۵
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۴۵
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۴۵
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۴۵
  کسانی که دکتر محمد نوری را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر سیدعلیرضا موسوی مغز و اعصاب جناب آقای دکتر سیدعلیرضا موسوی
  اینستاگرام دکتر محمد نوری

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب سعادت آباد

  سعادت آباد میدان کاج ابتدای سرو شرقی خیابان مجد درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد

  مطب سعادت آباد

  سعادت آباد میدان کاج ابتدای سرو شرقی خیابان مجد درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد

  021-2237****
  021-2237****