دکتر محمد نوری

دکتر محمد نوری

متخصصص و جراح کلیه و مجاری ادراری و ناباروری . اورولو‍ژیست

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۷۴۵۱
مطب سعادت آباد
تهرانسعادت آباد میدان کاج ابتدای سرو شرقی خیابان مجد درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد

روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 4 تا 8 شب

  021-2237****
  021-2237****
  اینستاگرام دکتر محمد نوری

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب سعادت آباد

  سعادت آباد میدان کاج ابتدای سرو شرقی خیابان مجد درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد

  مطب سعادت آباد

  سعادت آباد میدان کاج ابتدای سرو شرقی خیابان مجد درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد

  021-2237****
  021-2237****