دکتر نسرین منبع جود در حیطه متخصص کودکان و نوزادان و در شهر تهران به آدرس خیابان شریعتی، روبرو خیابان ظفر (وحید دستگردی)، بالاتر از برج و پارکینگ طبقاتی نگین ظفر، کوچه صادقیان، ساختمان پزشکان پارس، طبقه اول مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر نسرین منبع جود را به آسانی دریافت کنید.
دکتر نسرین منبع جود

دکتر نسرین منبع جود

متخصص کودکان و نوزادان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۹۵۹۱۳
۶۱ نفر
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
پنج شنبه۱۰ اسفند
۵ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
یکشنبه۱۳ اسفند
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۴ اسفند
۹ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
چهارشنبه۱۶ اسفند
پنج شنبه۱۷ اسفند
شنبه۱۹ اسفند
اطلاعات تکمیلی

اخذ دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

اخذ مدرک تخصص کودکان و نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی ایران

ساختمان پزشکان پارس
تهرانخیابان شریعتی، روبرو خیابان ظفر (وحید دستگردی)، بالاتر از برج و پارکینگ طبقاتی نگین ظفر، کوچه صادقیان، ساختمان پزشکان پارس، طبقه اول

مطب از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ شنبه تا پنجشنبه بجز روزهای تعطیل فعال میباشد.

  021-2670****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۲
  ۳ روز دیگر
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۲
  ۵ روز دیگر
  ۱۰ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۸ الی ۱۲
  ۸ روز دیگر
  ۱۳ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  ۹ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۲
  ۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۲
  ۱۷ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۸ الی ۱۲

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  ساختمان پزشکان پارس

  خیابان شریعتی، روبرو خیابان ظفر (وحید دستگردی)، بالاتر از برج و پارکینگ طبقاتی نگین ظفر، کوچه صادقیان، ساختمان پزشکان پارس، طبقه اول

  ساختمان پزشکان پارس

  خیابان شریعتی، روبرو خیابان ظفر (وحید دستگردی)، بالاتر از برج و پارکینگ طبقاتی نگین ظفر، کوچه صادقیان، ساختمان پزشکان پارس، طبقه اول

  021-2670****