دکتر نسرین منبع جود در حیطه متخصص کودکان و نوزادان و در شهر تهران به آدرس خیابان شریعتی، روبرو خیابان ظفر (وحید دستگردی)، بالاتر از برج و پارکینگ طبقاتی نگین ظفر، کوچه صادقیان، ساختمان پزشکان پارس، طبقه اول مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر نسرین منبع جود را به آسانی دریافت کنید.
دکتر نسرین منبع جود

دکتر نسرین منبع جود

متخصص کودکان و نوزادان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۹۵۹۱۳
۱۰۵ نفر
سه شنبه۰۲ مرداد
امروز
چهارشنبه۰۳ مرداد
فردا
پنج شنبه۰۴ مرداد
پس فردا
شنبه۰۶ مرداد
۴ روز دیگر
یکشنبه۰۷ مرداد
۵ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
۶ روز دیگر
سه شنبه۰۹ مرداد
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۰ مرداد
۸ روز دیگر
پنج شنبه۱۱ مرداد
۹ روز دیگر
شنبه۱۳ مرداد
یکشنبه۱۴ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
سه شنبه۱۶ مرداد
اطلاعات تکمیلی

اخذ دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

اخذ مدرک تخصص کودکان و نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی ایران

ساختمان پزشکان پارس
تهرانخیابان شریعتی، روبرو خیابان ظفر (وحید دستگردی)، بالاتر از برج و پارکینگ طبقاتی نگین ظفر، کوچه صادقیان، ساختمان پزشکان پارس، طبقه اول

مطب از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ شنبه تا پنجشنبه بجز روزهای تعطیل فعال میباشد.

  021-2670****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۲ مرداد (امروز)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  فردا
  ۳ مرداد (فردا)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۲
  پس فردا
  ۴ مرداد (پس فردا)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  ۴ روز دیگر
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۸ الی ۱۲
  ۵ روز دیگر
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  ۶ روز دیگر
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۲
  ۷ روز دیگر
  ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  ۸ روز دیگر
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۲
  ۹ روز دیگر
  ۱۱ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۸ الی ۱۲
  ۱۴ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۲
  ۱۶ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  کسانی که دکتر نسرین منبع جود را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر ملیحه رفیع فرحزادی روانپزشکی و روانشناسی سرکار خانم دکتر ملیحه رفیع فرحزادی
  جناب آقای محسن نقی زاده روانپزشکی و روانشناسی جناب آقای محسن نقی زاده

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  ساختمان پزشکان پارس

  خیابان شریعتی، روبرو خیابان ظفر (وحید دستگردی)، بالاتر از برج و پارکینگ طبقاتی نگین ظفر، کوچه صادقیان، ساختمان پزشکان پارس، طبقه اول

  ساختمان پزشکان پارس

  خیابان شریعتی، روبرو خیابان ظفر (وحید دستگردی)، بالاتر از برج و پارکینگ طبقاتی نگین ظفر، کوچه صادقیان، ساختمان پزشکان پارس، طبقه اول

  021-2670****