دکتر سیده لعیا روضه ئی در حیطه متخصص داخلی و دارای بورد تخصصی - غدد ، تنفسی ،گوارشی ،کلیوی در شهر تهران به آدرس پاسداران ، بهستان هفتم پلاک ۲ ، طبقه اول مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سیده لعیا روضه ئی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سیده لعیا روضه ئی

دکتر سیده لعیا روضه ئی

متخصص داخلی

دارای بورد تخصصی - غدد ، تنفسی ،گوارشی ،کلیوی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۴۳۵۶۴
مطب پاسداران
تهرانپاسداران ، بهستان هفتم پلاک ۲ ، طبقه اول

همه روزه به جز ایام تعطیل

  0903993****
  021-2258****
  کلینیک اندیشه
  تهرانشمس آباد میدان بهشتی ، خیابان ابولحسنی ، پلاک ۱۸ ، طبقه دوم واحد ۶

  یکشنبه ها ساعت ۱۸ تا ۲۰

   021-2233****
   0910912****

   لطفاً مطب مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

   مطب پاسداران
   دریافت نوبت اینترنتی

   تهران پاسداران ، بهستان هفتم پلاک ۲ ، طبقه اول

   کلینیک اندیشه
   دریافت نوبت اینترنتی

   تهران شمس آباد میدان بهشتی ، خیابان ابولحسنی ، پلاک ۱۸ ، طبقه دوم واحد ۶

   این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

   از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

   مطب پاسداران

   پاسداران ، بهستان هفتم پلاک ۲ ، طبقه اول

   0903993****
   021-2258****
   کلینیک اندیشه

   شمس آباد میدان بهشتی ، خیابان ابولحسنی ، پلاک ۱۸ ، طبقه دوم واحد ۶

   021-2233****
   0910912****