تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

لیست پزشکان کودکان و نوزادان ( اطفال ) در تهران

دکتر بهروز سلطانی مهابادی

دکتر بهروز سلطانی مهابادی

متخصص کودکان و نوزادان و نوجوانان
نوبت دهی
دکتر بهروز سلطانی مهابادی
دکتر فراز سلیمانی

دکتر فراز سلیمانی

متخصص نوزادان ، کودکان و نوجوانان
نوبت دهی
دکتر فراز سلیمانی
دکتر جواد غروبی

دکتر جواد غروبی

فوق تخصص جراحی کودکانمتخصص جراحی عمومی
دکتر جواد غروبی
دکتر بهار اشجعی

دکتر بهار اشجعی

فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر بهار اشجعی
دکتر فتانه اکبری

دکتر فتانه اکبری

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر فتانه اکبری
دکتر علی رضاپور

دکتر علی رضاپور

فوق تخصص عفونی کودکان و متخصص اطفال
نوبت دهی
دکتر علی رضاپور
دکتر هوشنگ گرجی پور

دکتر هوشنگ گرجی پور

فوق تخصص آسم و آلرژی
نوبت دهی
دکتر هوشنگ گرجی پور
دکتر پریسا رحمانی

دکتر پریسا رحمانی

فوق تخصص گوارش و کبد و آندوسکوپی کودک...و متخصص بیماری های کودکان
دکتر پریسا رحمانی
دکتر مجید جعفری

دکتر مجید جعفری

فوق تخصص آلرژی ، آسمعضو انجمن آلرژی آمریکا (AAAAI)
دکتر مجید جعفری
دکتر سید حسن شریفی

دکتر سید حسن شریفی

فوق تخصص بیماری مادرزادی قلب جنین نوزاد
نوبت دهی
دکتر سید حسن شریفی
دکتر شبنم زمانی

دکتر شبنم زمانی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر شبنم زمانی
دکتر ربابه رجبی

دکتر ربابه رجبی

فوق تخصص قلب کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر ربابه رجبی
دکتر حجت درخشان فر

دکتر حجت درخشان فر

فوق تخصص ریه کودکان و نوزادانآسم ، آلرژی و عفونت های تنفسی کودکان ...
دکتر حجت درخشان فر
دکتر کیان دارابی

دکتر کیان دارابی

فوق تخصص آسم ،آلرژی و ایمونولوژی بالینینفر دوم بورد فوق تخصصی آلرژی و ایمنول...
دکتر کیان دارابی
دکتر محمدنصیر همتیان

دکتر محمدنصیر همتیان

فوق تخصص قلب جنین-اطفال
نوبت دهی
دکتر محمدنصیر همتیان
دکتر سهیلا نوشاد

دکتر سهیلا نوشاد

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر سهیلا نوشاد
دکتر زهره نیک خو

دکتر زهره نیک خو

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر زهره نیک خو
دکتر ربابه سادات زمانی

دکتر ربابه سادات زمانی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر ربابه سادات زمانی
دکتر حاجیه برنا

دکتر حاجیه برنا

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر حاجیه برنا
دکتر علیرضا دانشگری

دکتر علیرضا دانشگری

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر علیرضا دانشگری
دکتر سارا طالبی پورنیکو

دکتر سارا طالبی پورنیکو

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر سارا طالبی پورنیکو
دکتر پریسا هنرپیشه

دکتر پریسا هنرپیشه

فوق تخصص بیماری های کلیه کودکانمتخصص کودکان و نوزادان
دکتر پریسا هنرپیشه
دکتر فهیمه شاهمیری

دکتر فهیمه شاهمیری

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر فهیمه شاهمیری
دکتر مهشید قیدرلو

دکتر مهشید قیدرلو

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان ، رشد...متخصص کودکان (اطفال)
دکتر مهشید قیدرلو
دکتر سیدحسین دهقان منشادی

دکتر سیدحسین دهقان منشادی

فوق تخصص غدد متابولیسم و رشدمتخصص کودکان و اطفال
دکتر سیدحسین دهقان منشادی
دکتر حبیب سهیلی

دکتر حبیب سهیلی

رتبه اول بورد فوق تخصصی آسم و آلرژیعضو آکادمی آسم و آلرژی آمریکا
دکتر حبیب سهیلی
دکتر محمد مهدی تقدیری

دکتر محمد مهدی تقدیری

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ، استاد د...متخصص کودکان و نوزادان
دکتر محمد مهدی تقدیری
دکتر سیدحمیدرضا مرتضوی

دکتر سیدحمیدرضا مرتضوی

فوق تخصص آسم ، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
نوبت دهی
دکتر سیدحمیدرضا مرتضوی
دکتر زهرا ملیکی

دکتر زهرا ملیکی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر زهرا ملیکی
دکتر شهرام نوروزی

دکتر شهرام نوروزی

فوق تخصص نوزادان ، متخصص اطفال
نوبت دهی
دکتر شهرام نوروزی
دکتر پرستو رستمی

دکتر پرستو رستمی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر پرستو رستمی
دکتر مهتاب نظری

دکتر مهتاب نظری

متخصص نوزادان ، کودکان و نوجوانان
نوبت دهی
دکتر مهتاب نظری
دکتر محمد رضایی

دکتر محمد رضایی

فوق تخصص ریه ، متخصص کودکان (اطفال)آسم و بیماریهای تنفسی کودکان
دکتر محمد رضایی
دکتر زهرا عیدیان

دکتر زهرا عیدیان

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان
نوبت دهی
دکتر زهرا عیدیان
دکتر نرجس نعیمی پور

دکتر نرجس نعیمی پور

متخصص اطفال
نوبت دهی
دکتر نرجس نعیمی پور
دکتر حسین علی مددی

دکتر حسین علی مددی

فوق تخصص گوارش و کبدو آندوسکوپی کودکان
نوبت دهی
دکتر حسین علی مددی
دکتر علیرضا شفیعی

دکتر علیرضا شفیعی

فوق تخصص آسم و آلرژی
نوبت دهی
دکتر علیرضا شفیعی
دکتر سحر محمدپور

دکتر سحر محمدپور

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر سحر محمدپور
دکتر مینو فلاحی

دکتر مینو فلاحی

فوق تخصص نوزادان - متخصص کودکان
نوبت دهی
دکتر مینو فلاحی
دکتر نازنین زعفرانلو

دکتر نازنین زعفرانلو

بورد تخصصی بیماریهای نوزادان و کودکان
نوبت دهی
دکتر نازنین زعفرانلو
دکتر مریم ملک زاده

دکتر مریم ملک زاده

متخصص بیماری های کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر مریم ملک زاده
دکتر فرزانه عباسی

دکتر فرزانه عباسی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان و نوج...متخصص کودکان (اطفال)
دکتر فرزانه عباسی
دکتر مرتضی حیدری

دکتر مرتضی حیدری

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان و نوجوانان
نوبت دهی
دکتر مرتضی حیدری
دکتر رامین اسدی

دکتر رامین اسدی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان
نوبت دهی
دکتر رامین اسدی
دکتر میترا رادفر

دکتر میترا رادفر

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولدمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر میترا رادفر
دکتر رضا رضایی طاهری

دکتر رضا رضایی طاهری

متخصص کودکان و نوزادان بیماریهای تنفس...
نوبت دهی
دکتر رضا رضایی طاهری
دکتر عبدالمجید ادراکی

دکتر عبدالمجید ادراکی

متخصص اطفال ،فوق تخصص نوزادان ،دارای ...
نوبت دهی
دکتر عبدالمجید ادراکی
دکتر بهرام بیرامی

دکتر بهرام بیرامی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر بهرام بیرامی
دکتر تکتم موسویان

دکتر تکتم موسویان

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر تکتم موسویان
دکتر پریسا آقاصی

دکتر پریسا آقاصی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان
نوبت دهی
دکتر پریسا آقاصی
دکتر سحر فرزانه

دکتر سحر فرزانه

متخصص کودکان و نوزادان ( اطفال )
نوبت دهی
دکتر سحر فرزانه
دکتر فرشته سالاری

دکتر فرشته سالاری

فوق تخصص آسم ، آلرژی و نقص ایمنی
نوبت دهی
دکتر فرشته سالاری
دکتر پرستو آشتی جو

دکتر پرستو آشتی جو

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
نوبت دهی
دکتر پرستو آشتی جو
دکتر کامبیز افتخاری

دکتر کامبیز افتخاری

فوق تخصص گوارش و کبد کودکانمتخصص کودکان
دکتر کامبیز افتخاری
دکتر مرجان مکی پور

دکتر مرجان مکی پور

متخصص کودکان ( اطفال )
نوبت دهی
دکتر مرجان مکی پور
دکتر محمود مقیمی

دکتر محمود مقیمی

متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادانکلینیک تخصصی ختنه نوزادان و کودکان
دکتر محمود مقیمی
مرکز گوارش کودکان تهران

مرکز گوارش کودکان تهران

دکتر عزیزاله یوسفیفوق تخصص بیماریهای گوارش کودکان
مرکز گوارش کودکان تهران
دکتر عزیز اقبالی

دکتر عزیز اقبالی

فوق تخصص خون و سرطان اطفال(انکولوژی)متخصص کودکان (اطفال)
دکتر عزیز اقبالی
دکتر مریم برومند

دکتر مریم برومند

متخصص کودکان و نوزادان (اطفال)بورد تخصصی اطفال از دانشگاه تهران
دکتر مریم برومند
دکتر وحید سعیدی

دکتر وحید سعیدی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان
نوبت دهی
دکتر وحید سعیدی
دکتر داود قنبری

دکتر داود قنبری

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر داود قنبری
دکتر هدیه صانعی فرد

دکتر هدیه صانعی فرد

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان
نوبت دهی
دکتر هدیه صانعی فرد
دکتر سید حسین حسن پور اونجی

دکتر سید حسین حسن پور اونجی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و متخصص ب...
نوبت دهی
دکتر سید حسین حسن پور اونجی
دکتر محمدتقی مجنون

دکتر محمدتقی مجنون

فوق تخصص قلب کودکان
نوبت دهی
دکتر محمدتقی مجنون
دکتر حمیرا عظیمی

دکتر حمیرا عظیمی

متخصص اطفالمشاور ژنتیک
دکتر حمیرا عظیمی
دکتر مهدی لحنی

دکتر مهدی لحنی

متخصص کودکان و نوزادان (اطفال)بورد تخصصی کودکان و نوزادان
دکتر مهدی لحنی
دکتر آزاده افشین

دکتر آزاده افشین

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان (...متخصص کودکان و نوزادان
دکتر آزاده افشین
دکتر الهه سعیدی

دکتر الهه سعیدی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر الهه سعیدی
دکتر نفیسه فدوی

دکتر نفیسه فدوی

فوق تخصص ریه کودکان
نوبت دهی
دکتر نفیسه فدوی
دکتر پانته آ تاجیک

دکتر پانته آ تاجیک

فوق تخصص گوارش کبد تغذیه رشد کودکان و...متخصص کودکان (اطفال)
دکتر پانته آ تاجیک
دکتر سیف الدین زاهدی

دکتر سیف الدین زاهدی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر سیف الدین زاهدی
دکتر نوید هادوی

دکتر نوید هادوی

فوق تخصص غدد و متابولیک و رشد کودکان
نوبت دهی
دکتر نوید هادوی
دکتر محمدرضا مدرسی

دکتر محمدرضا مدرسی

متخصص اطفال
نوبت دهی
دکتر محمدرضا مدرسی
دکتر ریحانه محسنی پور

دکتر ریحانه محسنی پور

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کود...متخصص کودکان ( اطفال )
دکتر ریحانه محسنی پور
دکتر عبدالرضا اله وردی

دکتر عبدالرضا اله وردی

متخصص نوزادان و کودکانبورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر عبدالرضا اله وردی
دکتر مریم السادات بنی هاشمی

دکتر مریم السادات بنی هاشمی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر مریم السادات بنی هاشمی
دکتر فاطمه طبسی

دکتر فاطمه طبسی

متخصص کودکان
نوبت دهی
دکتر فاطمه طبسی
دکتر مریم امیدقائمی

دکتر مریم امیدقائمی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر مریم امیدقائمی
دکتر مریم محلوجی راد

دکتر مریم محلوجی راد

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینیمتخصص بیماری های کودکان
دکتر مریم محلوجی راد
دکتر شهلا مشاغی

دکتر شهلا مشاغی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر شهلا مشاغی
دکتر الهام رفیعی

دکتر الهام رفیعی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر الهام رفیعی
دکتر مرتضی فلاح پور

دکتر مرتضی فلاح پور

فوق تخصص آسم ، آلرژی و ایمونولوژی بال...هیات علمی دانشگاه و متخصص کودکان (اطفال)
دکتر مرتضی فلاح پور
دکتر حسین خویینی پورفر

دکتر حسین خویینی پورفر

فوق تخصص بیماری های خون کودکان و کم خونیمتخصص کودکان و نوزادان
دکتر حسین خویینی پورفر
پروفسور نعمت اله عطائی

پروفسور نعمت اله عطائی

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان و...بیماران کلیه زیر 20 سال
پروفسور نعمت اله عطائی
دکتر احمد وصال

دکتر احمد وصال

فوق تخصص قلب کودکانفلوشیپ اینترونشن بیماریهای مادرزادی قلب
دکتر احمد وصال
دکتر رزیتا حسینی

دکتر رزیتا حسینی

فوق تخصص کلیه کودکان ( نفرولوژی کودکا...
نوبت دهی
دکتر رزیتا حسینی
دکتر نسرین منبع جود

دکتر نسرین منبع جود

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر نسرین منبع جود
دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی

دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی

فوق تخصص آسم و آلرژی و بیماریهای نقص ...عضو آکادمی آسم وآلرژی آمریکا/پزشک نمو...
دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی
دکتر فریبا شیروانی

دکتر فریبا شیروانی

فوق تخصص بیماری های عفونی اطفالمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر فریبا شیروانی
دکتر محسن جوادزاده

دکتر محسن جوادزاده

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان
نوبت دهی
دکتر محسن جوادزاده
دکتر سیدعلیرضا عادل برخوردار

دکتر سیدعلیرضا عادل برخوردار

متخصص اطفال و نوزادان
نوبت دهی
دکتر سیدعلیرضا عادل برخوردار
دکتر کتایون برهانی

دکتر کتایون برهانی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر کتایون برهانی
دکتر فرزاد احمدآبادی

دکتر فرزاد احمدآبادی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکانمتخصص کودکان
دکتر فرزاد احمدآبادی
دکتر حامد بیگدلی

دکتر حامد بیگدلی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانانمتخصص کودکان
دکتر حامد بیگدلی
دکتر سمانه آقاعلی خانی

دکتر سمانه آقاعلی خانی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر سمانه آقاعلی خانی
دکتر امین افخم لک

دکتر امین افخم لک

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر امین افخم لک
دکتر محمد رضا عشقی

دکتر محمد رضا عشقی

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر محمد رضا عشقی
دکتر مهرداد امیرمعینی

دکتر مهرداد امیرمعینی

فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی بالینی
نوبت دهی
دکتر مهرداد امیرمعینی
دکتر محمدرضا رضایی

دکتر محمدرضا رضایی

فوق تخصص نوزادان و کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر محمدرضا رضایی
دکتر خدیجه محلوجی

دکتر خدیجه محلوجی

فوق تخصص عفونی کودکان
نوبت دهی
دکتر خدیجه محلوجی