دکتر سیدجمال موسوی در حیطه فلوشیپ قلب و عروق ، اقدامات مداخله ای ، فلوشیپ بیماریهای عروق و آئورت، ورید و درمان واریس در شهر تهران به آدرس سعادت آباد، سرو غربی، بین چهار راه سرو و میدان کتاب، پلاک ۱۰۹(داروخانه دکتر نیرومند)، طبقه سوم مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سیدجمال موسوی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سیدجمال موسوی

دکتر سیدجمال موسوی

فلوشیپ قلب و عروق ، اقدامات مداخله ای ، فلوشیپ بیماریهای عروق

آئورت، ورید و درمان واریس

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۹۵۵۹۵
دوشنبه۰۳ مهر
امروز
سه شنبه۰۴ مهر
فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
پس فردا
شنبه۰۸ مهر
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۶ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
۹ روز دیگر
شنبه۱۵ مهر
یکشنبه۱۶ مهر
اطلاعات تکمیلی

فارغ التحصیل دانشگاه تهران

بورد تخصصی قلب و عروق

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

فلوشیپ بیماریهای عروق محیطی

دانشیار بیمارستان قلب شهید رجایی

فعالیت در حیطه آنژیوپلاستی قلب، آئورت، عروق محیطی، فشارخون بالا،بیماریهای وریدی، آنژیوپلاستی پای دیابتی و درمان پیشرفته واریس

endovasculartimes@

آدرس و تلفن مطب دکتر سیدجمال موسوی
تهرانسعادت آباد، سرو غربی، بین چهار راه سرو و میدان کتاب، پلاک ۱۰۹(داروخانه دکتر نیرومند)، طبقه سوم
  0902357****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳ مهر (امروز)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  فردا
  ۴ مهر (فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  پس فردا
  ۵ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۶ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۹ روز دیگر
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  اینستاگرام دکتر سیدجمال موسوی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  سعادت آباد، سرو غربی، بین چهار راه سرو و میدان کتاب، پلاک ۱۰۹(داروخانه دکتر نیرومند)، طبقه سوم

  0902357****