دکتر مرجان مکی پور در حیطه متخصص کودکان ( اطفال ) و در شهر تهران به آدرس فلکه دوم تهران پارس - ابتدای خیابان فرجام - ساختمان اطلس -پلاک 31 _طبقه 4 _واحد 15 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مرجان مکی پور را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مرجان مکی پور

دکتر مرجان مکی پور

متخصص کودکان ( اطفال )

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۵۳۲۷۸
۹۵ نفر
دوشنبه۰۳ مهر
امروز
سه شنبه۰۴ مهر
فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
پس فردا
شنبه۰۸ مهر
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۶ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
۹ روز دیگر
شنبه۱۵ مهر
یکشنبه۱۶ مهر
اطلاعات تکمیلی

متخصص کودکان و نوزادان

رشد نمو و تکامل کودکان

گوارش -آلرژی _کلیه

آدرس و تلفن مطب دکتر مرجان مکی پور
تهرانفلکه دوم تهران پارس - ابتدای خیابان فرجام - ساختمان اطلس -پلاک 31 _طبقه 4 _واحد 15

شنبه تا سه شنبه از ساعت 17:00 الی 19:00

  021-7771****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳ مهر (امروز)از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰
  فردا
  ۴ مهر (فردا)از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰
  پس فردا
  ۵ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰
  ۵ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰
  ۶ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰
  ۹ روز دیگر
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰
  ۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰
  کسانی که دکتر مرجان مکی پور را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر رضا اطمینانی تغذیه جناب آقای دکتر رضا اطمینانی
  اینستاگرام دکتر مرجان مکی پور

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  فلکه دوم تهران پارس - ابتدای خیابان فرجام - ساختمان اطلس -پلاک 31 _طبقه 4 _واحد 15

  مطب

  فلکه دوم تهران پارس - ابتدای خیابان فرجام - ساختمان اطلس -پلاک 31 _طبقه 4 _واحد 15

  021-7771****