دکتر نسرین منبع جود

دکتر نسرین منبع جود

متخصص کودکان و نوزادان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۹۵۹۱۳
۶۱ نفر
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
پنج شنبه۱۰ اسفند
۵ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
یکشنبه۱۳ اسفند
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۴ اسفند
۹ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
چهارشنبه۱۶ اسفند
پنج شنبه۱۷ اسفند
شنبه۱۹ اسفند
اطلاعات تکمیلی

اخذ دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

اخذ مدرک تخصص کودکان و نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی ایران

ساختمان پزشکان پارس
تهرانخیابان شریعتی، روبرو خیابان ظفر (وحید دستگردی)، بالاتر از برج و پارکینگ طبقاتی نگین ظفر، کوچه صادقیان، ساختمان پزشکان پارس، طبقه اول

مطب از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ شنبه تا پنجشنبه بجز روزهای تعطیل فعال میباشد.

  021-2670****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۲
  ۳ روز دیگر
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۲
  ۵ روز دیگر
  ۱۰ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۸ الی ۱۲
  ۸ روز دیگر
  ۱۳ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  ۹ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۲
  ۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۲
  ۱۷ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۸ الی ۱۲

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  ساختمان پزشکان پارس

  خیابان شریعتی، روبرو خیابان ظفر (وحید دستگردی)، بالاتر از برج و پارکینگ طبقاتی نگین ظفر، کوچه صادقیان، ساختمان پزشکان پارس، طبقه اول

  ساختمان پزشکان پارس

  خیابان شریعتی، روبرو خیابان ظفر (وحید دستگردی)، بالاتر از برج و پارکینگ طبقاتی نگین ظفر، کوچه صادقیان، ساختمان پزشکان پارس، طبقه اول

  021-2670****