دکتر سوزان رحیمی

دکتر سوزان رحیمی

متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژیست )

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۹۷۳۳۸
شنبه۰۵ اسفند
امروز
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
دوشنبه۱۴ اسفند
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۶ اسفند
اطلاعات تکمیلی

متخصص مغزواعصاب وستون فقرات از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مطب میرداماد
تهرانبلوارمیرداماد، ضلع شمال شرقی میدان مادر، داروخانه دکترمبارکی، طبقه اولروزهای زوج : شنبه.دوشنبه.چهارشنبه
  0903640****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۵ اسفند (امروز)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۹ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  کسانی که دکتر سوزان رحیمی را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر مریم واشقانی غدد، رشد و متابولیسم سرکار خانم دکتر مریم واشقانی
  سرکار خانم دکتر پریسا هنرپیشه کودکان و نوزادان ( اطفال ) سرکار خانم دکتر پریسا هنرپیشه
  اینستاگرام دکتر سوزان رحیمی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب میرداماد

  بلوارمیرداماد، ضلع شمال شرقی میدان مادر، داروخانه دکترمبارکی، طبقه اول  روزهای زوج : شنبه.دوشنبه.چهارشنبه

  مطب میرداماد

  بلوارمیرداماد، ضلع شمال شرقی میدان مادر، داروخانه دکترمبارکی، طبقه اول  روزهای زوج : شنبه.دوشنبه.چهارشنبه

  0903640****