رادیولوژی سونوگرافی راد

رادیولوژی سونوگرافی راد

خانم دکتر صفورا فرجی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۶۳۸۸۱
۱۷۹ نفر
شنبه۰۱ اردیبهشت
۸ روز دیگر
یکشنبه۰۲ اردیبهشت
۹ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

-فیبرواسکن کبد

-الاستوگرافی پستان

- سونوگرافی پستان - سونو داپلر رنگی عروق

- سونوگرافی غربالگری سه ماه اول و سه ماه دوم (آنومالی اسکن)

- سونوگرافی تخصصی مردان و زنان

- سونوگرافی تخصصی بارداری و غربالگری جنین

انجام رادیوگرافی های روتین و تخصصی ارتوپدی :

- سرتاسر بدن (Full Body Standing)

- سرتاسر ستون فقرات (Full Spine Standing - Scoliosis series -Bending views - Hyper Extension - ...)

- سرتاسر اندام فوقانی و تحتانی (3Joint view - ... )

- اندازه گیری طول اندام ها جهت بررسی میزان کوتاهی (Scanogram)

OPG و سفالومتری دیجیتال

www.Radmic.ir

توجه ! نوبت دهی اینترنتی فقط جهت سونوگرافی میباشد
تهرانبلوار کشاورز - تقاطع جمالزاده (ضلع جنوب بلوار کشاورز) - جنب سرای محله شهرداری - پلاک 346 - رادیولوژی و سونوگرافی راد

www.Radmic.ir

ساعات کار:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 21

پنجشنبه از ساعت 8 تا 15

-----------

انجام سونوگرافی های تخصصی :

-فیبرواسکن کبد

-الاستوگرافی پستان

- سونوگرافی پستان - سونو داپلر رنگی عروق

- سونوگرافی تخصصی مردان و زنان

- سونوگرافی تخصصی بارداری و غربالگری جنین

انجام رادیوگرافی های روتین و تخصصی ارتوپدی :

- سرتاسر بدن (Full Body Standing)

- سرتاسر ستون فقرات (Full Spine Standing - Scoliosis series -Bending views - Hyper Extension - ...)

- سرتاسر اندام فوقانی و تحتانی (3Joint view - ... )

- اندازه گیری طول اندام ها جهت بررسی میزان کوتاهی (Scanogram)

OPG و سفالومتری دیجیتال

www.Radmic.ir

  021-6612****
  021-6612****
  021-6612****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  ۸ روز دیگر
  ۱ اردیبهشت (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۹ روز دیگر
  ۲ اردیبهشت (یکشنبه)از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  اینستاگرام رادیولوژی سونوگرافی راد

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  توجه ! نوبت دهی اینترنتی فقط جهت سونوگرافی میباشد

  بلوار کشاورز - تقاطع جمالزاده (ضلع جنوب بلوار کشاورز) - جنب سرای محله شهرداری - پلاک 346 - رادیولوژی و سونوگرافی راد

  www.Radmic.ir

  توجه ! نوبت دهی اینترنتی فقط جهت سونوگرافی میباشد

  بلوار کشاورز - تقاطع جمالزاده (ضلع جنوب بلوار کشاورز) - جنب سرای محله شهرداری - پلاک 346 - رادیولوژی و سونوگرافی راد

  www.Radmic.ir

  021-6612****
  021-6612****
  021-6612****