دکتر مهدی درزی لمراسکی در حیطه متخصص ارتوپدی و در شهر تهران به آدرس تهران، شهرک غرب، خیابان سپهر، تقاطع خیابان فخارمقدم، جنب مهدکودک قصر سپهر، پلاک۵۲، طبقه دوم، واحد۶ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مهدی درزی لمراسکی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مهدی درزی لمراسکی

دکتر مهدی درزی لمراسکی

متخصص ارتوپدی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۴۵۶۶
۳۳۹ نفر
یکشنبه۰۳ تیر
پس فردا
یکشنبه۱۰ تیر
۹ روز دیگر
سه شنبه۱۲ تیر
پنج شنبه۱۴ تیر
یکشنبه۱۷ تیر
سه شنبه۱۹ تیر
پنج شنبه۲۱ تیر
یکشنبه۲۴ تیر
یکشنبه۳۱ تیر
سه شنبه۰۲ مرداد
اطلاعات تکمیلی

متخصص ارتوپدی

عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تعویض مفصل زانو و لگن

انجام آرتروسکوپی زانو

آسیب های ورزشی

درمان شکستگی های اندام

ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
تهرانتهران، شهرک غرب، خیابان سپهر، تقاطع خیابان فخارمقدم، جنب مهدکودک قصر سپهر، پلاک۵۲، طبقه دوم، واحد۶

ساعات کار:

یکشنبه ها و سه شنبه و پنج شنبه ها ساعت 15 تا 21

  0933679****
  021-8808****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۳ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ تیر (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۲ تیر (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۴ تیر (پنج شنبه)از ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۹:۴۵
  ۱۷ تیر (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۱۹ تیر (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۲۱ تیر (پنج شنبه)از ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۹:۴۵
  ۲۴ تیر (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۳۱ تیر (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۲ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  کسانی که دکتر مهدی درزی لمراسکی را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر شاهین حاجی وندی ارتوپدی جناب آقای دکتر شاهین حاجی وندی
  اینستاگرام دکتر مهدی درزی لمراسکی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل

  تهران، شهرک غرب، خیابان سپهر، تقاطع خیابان فخارمقدم، جنب مهدکودک قصر سپهر، پلاک۵۲، طبقه دوم، واحد۶

  0933679****
  021-8808****