دکتر سمانه موسوی نسب

دکتر سمانه موسوی نسب

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک

درمان بدون دارو با (RTMS) - نقشه رنگی مغز

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۸۹۹۷
۳۱۸ نفر
شنبه۱۲ اسفند
فردا
یکشنبه۱۳ اسفند
پس فردا
دوشنبه۱۴ اسفند
۳ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
۴ روز دیگر
چهارشنبه۱۶ اسفند
۵ روز دیگر
پنج شنبه۱۷ اسفند
۶ روز دیگر
شنبه۱۹ اسفند
۸ روز دیگر
یکشنبه۲۰ اسفند
۹ روز دیگر
دوشنبه۲۱ اسفند
سه شنبه۲۲ اسفند
چهارشنبه۲۳ اسفند
پنج شنبه۲۴ اسفند
شنبه۲۶ اسفند
یکشنبه۲۷ اسفند
دوشنبه۲۸ اسفند
اطلاعات تکمیلی

دکتر سمانه موسوی نسب متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

فارق التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دارای بورد تخصصیعضو انجمن روانپزشکی ایران وامارات

درمان اختلالات افسردگی اساسی،افسردگی پس از زایمان،افسردگی فصلی،افسردگی دو قطبی..

درمان ترک اپیوم ،ترک سیگار،ترک الکل ،انواع محرکات

درمان اختلالات اضطرابی واسترس،اضطراب فراگیر،اضطراب جدایی،حملات پنیک..درمان اختلالات وسواس های فکری وعملی،وسواس موکندن،وسواس های مذهبی،وسواس های شستشو..درمان اختلالات جنسی،اختلالات نعوظ،زودانزالی،خودارضایی..درمان اختلالات خواب و بی خوابی ،بدخوابی،کابوس شبانه..درمان اختلالات پیش فعالی وعدم تمرکز در کودکانمشاوره وروان درمانی،روانکاوی،مشاوره خانواده و ازدواج

نوبت دهی:

همه روزه از ساعت 10صبح تا 10شب

دکترسمانه موسوی نسب متخصص اعصاب و روان
تهرانفلکه سوم تهرانپارس ۱۹۶غربی نبش طاهری ساختمان پزشکان تهرانپارس روبروی شیرینی فروشی مانلی ط دوم واحد 28

درمان اختلالات افسردگی اساسی،افسردگی پس از زایمان،افسردگی فصلی،افسردگی دو قطبی..

درمان اختلالات اضطرابی واسترس،اضطراب فراگیر،اضطراب جدایی،حملات پنیک،

درمان اختلالات وسواس های فکری وعملی،وسواس موکندن،وسواس های مذهبی،وسواس های شستشو..

درمان اختلالات جنسی،اختلالات نعوظ،زودانزالی،خودارضایی..

درمان اختلالات خواب و بی خوابی ،بدخوابی،کابوس شبانه..

درمان اختلالات پیش فعالی وعدم تمرکز در کودکان

مشاوره وروان درمانی،روانکاوی،مشاوره خانواده و ازدواج

RTMSدرمان بدون دارو وتحریک مغناطیسی مغز،نقشه رنگی مغزQEEG, نوروفیدبک

همه روزه از ساعت 10صبح تا۸شب

  0912041****
  021-7729****
  0993423****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۱۲ اسفند (فردا)از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۲۰:۱۵
  پس فردا
  ۱۳ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۲۰:۱۵
  ۳ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۲۰:۱۵
  ۴ روز دیگر
  ۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۲۰:۱۵
  ۵ روز دیگر
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۲۰:۱۵
  ۶ روز دیگر
  ۱۷ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۳:۳۰
  ۸ روز دیگر
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۲۰:۱۵
  ۹ روز دیگر
  ۲۰ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۲۰:۱۵
  ۲۱ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۲۰:۱۵
  ۲۲ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۲۰:۱۵
  ۲۳ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۲۰:۱۵
  ۲۴ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۳:۳۰
  ۲۶ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۲۰:۱۵
  ۲۷ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۲۰:۱۵
  ۲۸ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۲۰:۱۵
  کسانی که دکتر سمانه موسوی نسب را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر اسفندیار نوروزی قلب و عروق جناب آقای دکتر اسفندیار نوروزی
  اینستاگرام دکتر سمانه موسوی نسب

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکترسمانه موسوی نسب متخصص اعصاب و روان

  فلکه سوم تهرانپارس ۱۹۶غربی نبش طاهری ساختمان پزشکان تهرانپارس روبروی شیرینی فروشی مانلی ط دوم واحد 28

  دکترسمانه موسوی نسب متخصص اعصاب و روان

  فلکه سوم تهرانپارس ۱۹۶غربی نبش طاهری ساختمان پزشکان تهرانپارس روبروی شیرینی فروشی مانلی ط دوم واحد 28

  0912041****
  021-7729****
  0993423****