دکتر سمانه موسوی نسب در حیطه متخصص اعصاب و روان - روانپزشک و درمان بدون دارو با (RTMS) - نقشه رنگی مغز در شهر تهران به آدرس فلکه سوم تهرانپارس ۱۹۶غربی نبش طاهری ساختمان پزشکان تهرانپارس روبروی شیرینی فروشی مانلی ط دوم واحد 28 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سمانه موسوی نسب را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سمانه موسوی نسب

دکتر سمانه موسوی نسب

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک

درمان بدون دارو با (RTMS) - نقشه رنگی مغز

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۸۹۹۷
۳۵۵ نفر
سه شنبه۰۱ خرداد
امروز
چهارشنبه۰۲ خرداد
فردا
پنج شنبه۰۳ خرداد
پس فردا
شنبه۰۵ خرداد
۴ روز دیگر
یکشنبه۰۶ خرداد
۵ روز دیگر
دوشنبه۰۷ خرداد
۶ روز دیگر
سه شنبه۰۸ خرداد
۷ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ خرداد
۸ روز دیگر
پنج شنبه۱۰ خرداد
۹ روز دیگر
شنبه۱۲ خرداد
یکشنبه۱۳ خرداد
چهارشنبه۱۶ خرداد
پنج شنبه۱۷ خرداد
شنبه۱۹ خرداد
یکشنبه۲۰ خرداد
دوشنبه۲۱ خرداد
سه شنبه۲۲ خرداد
چهارشنبه۰۶ تیر
پنج شنبه۰۷ تیر
اطلاعات تکمیلی

دکتر سمانه موسوی نسب متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

فارق التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دارای بورد تخصصیعضو انجمن روانپزشکی ایران وامارات

درمان اختلالات افسردگی اساسی،افسردگی پس از زایمان،افسردگی فصلی،افسردگی دو قطبی..

درمان ترک اپیوم ،ترک سیگار،ترک الکل ،انواع محرکات

درمان اختلالات اضطرابی واسترس،اضطراب فراگیر،اضطراب جدایی،حملات پنیک..درمان اختلالات وسواس های فکری وعملی،وسواس موکندن،وسواس های مذهبی،وسواس های شستشو..درمان اختلالات جنسی،اختلالات نعوظ،زودانزالی،خودارضایی..درمان اختلالات خواب و بی خوابی ،بدخوابی،کابوس شبانه..درمان اختلالات پیش فعالی وعدم تمرکز در کودکانمشاوره وروان درمانی،روانکاوی،مشاوره خانواده و ازدواج

نوبت دهی:

همه روزه از ساعت 10صبح تا 10شب

دکترسمانه موسوی نسب متخصص اعصاب و روان
تهرانفلکه سوم تهرانپارس ۱۹۶غربی نبش طاهری ساختمان پزشکان تهرانپارس روبروی شیرینی فروشی مانلی ط دوم واحد 28

درمان اختلالات افسردگی اساسی،افسردگی پس از زایمان،افسردگی فصلی،افسردگی دو قطبی..

درمان اختلالات اضطرابی واسترس،اضطراب فراگیر،اضطراب جدایی،حملات پنیک،

درمان اختلالات وسواس های فکری وعملی،وسواس موکندن،وسواس های مذهبی،وسواس های شستشو..

درمان اختلالات جنسی،اختلالات نعوظ،زودانزالی،خودارضایی..

درمان اختلالات خواب و بی خوابی ،بدخوابی،کابوس شبانه..

درمان اختلالات پیش فعالی وعدم تمرکز در کودکان

مشاوره وروان درمانی،روانکاوی،مشاوره خانواده و ازدواج

RTMSدرمان بدون دارو وتحریک مغناطیسی مغز،نقشه رنگی مغزQEEG, نوروفیدبک

همه روزه از ساعت 10صبح تا۸شب

  0912041****
  021-7729****
  0993423****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ خرداد (امروز)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۲۰:۱۵
  فردا
  ۲ خرداد (فردا)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۲۰:۱۵
  پس فردا
  ۳ خرداد (پس فردا)از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۳:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۲۰:۱۵
  ۵ روز دیگر
  ۶ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۶ روز دیگر
  ۷ خرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۷ روز دیگر
  ۸ خرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۸ روز دیگر
  ۹ خرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۹:۳۰
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ خرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۲:۴۵
  ۱۲ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۱۳ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۱۶ خرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۹:۳۰
  ۱۷ خرداد (پنج شنبه)از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۲:۴۵
  ۱۹ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۲۰ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۲۱ خرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۲۲ خرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۶ تیر (چهارشنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۹:۳۰
  ۷ تیر (پنج شنبه)از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۲:۴۵
  اینستاگرام دکتر سمانه موسوی نسب

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکترسمانه موسوی نسب متخصص اعصاب و روان

  فلکه سوم تهرانپارس ۱۹۶غربی نبش طاهری ساختمان پزشکان تهرانپارس روبروی شیرینی فروشی مانلی ط دوم واحد 28

  دکترسمانه موسوی نسب متخصص اعصاب و روان

  فلکه سوم تهرانپارس ۱۹۶غربی نبش طاهری ساختمان پزشکان تهرانپارس روبروی شیرینی فروشی مانلی ط دوم واحد 28

  0912041****
  021-7729****
  0993423****