دکتر سمانه موسوی نسب در حیطه متخصص اعصاب و روان - روانپزشک و درمان بدون دارو با (RTMS) - نقشه رنگی مغز در شهر تهران به آدرس فلکه سوم تهرانپارس ۱۹۶غربی نبش طاهری ساختمان پزشکان تهرانپارس روبروی شیرینی فروشی مانلی ط دوم واحد 28 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سمانه موسوی نسب را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سمانه موسوی نسب

دکتر سمانه موسوی نسب

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک

درمان بدون دارو با (RTMS) - نقشه رنگی مغز

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۸۹۹۷
۲۵۷ نفر
دوشنبه۰۳ مهر
امروز
سه شنبه۰۴ مهر
فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
پس فردا
پنج شنبه۰۶ مهر
۳ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۶ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

دکتر سمانه موسوی نسب متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

فارق التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دارای بورد تخصصیعضو انجمن روانپزشکی ایران وامارات

درمان اختلالات افسردگی اساسی،افسردگی پس از زایمان،افسردگی فصلی،افسردگی دو قطبی..

درمان ترک اپیوم ،ترک سیگار،ترک الکل ،انواع محرکات

درمان اختلالات اضطرابی واسترس،اضطراب فراگیر،اضطراب جدایی،حملات پنیک..درمان اختلالات وسواس های فکری وعملی،وسواس موکندن،وسواس های مذهبی،وسواس های شستشو..درمان اختلالات جنسی،اختلالات نعوظ،زودانزالی،خودارضایی..درمان اختلالات خواب و بی خوابی ،بدخوابی،کابوس شبانه..درمان اختلالات پیش فعالی وعدم تمرکز در کودکانمشاوره وروان درمانی،روانکاوی،مشاوره خانواده و ازدواج

نوبت دهی:

همه روزه از ساعت 10صبح تا 10شب

دکترسمانه موسوی نسب متخصص اعصاب و روان
تهرانفلکه سوم تهرانپارس ۱۹۶غربی نبش طاهری ساختمان پزشکان تهرانپارس روبروی شیرینی فروشی مانلی ط دوم واحد 28

درمان اختلالات افسردگی اساسی،افسردگی پس از زایمان،افسردگی فصلی،افسردگی دو قطبی..

درمان اختلالات اضطرابی واسترس،اضطراب فراگیر،اضطراب جدایی،حملات پنیک،

درمان اختلالات وسواس های فکری وعملی،وسواس موکندن،وسواس های مذهبی،وسواس های شستشو..

درمان اختلالات جنسی،اختلالات نعوظ،زودانزالی،خودارضایی..

درمان اختلالات خواب و بی خوابی ،بدخوابی،کابوس شبانه..

درمان اختلالات پیش فعالی وعدم تمرکز در کودکان

مشاوره وروان درمانی،روانکاوی،مشاوره خانواده و ازدواج

RTMSدرمان بدون دارو وتحریک مغناطیسی مغز،نقشه رنگی مغزQEEG, نوروفیدبک

همه روزه از ساعت 10صبح تا۸شب

  0912041****
  021-7729****
  0993423****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳ مهر (امروز)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۹:۱۵
  فردا
  ۴ مهر (فردا)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۹:۱۵
  پس فردا
  ۵ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۹:۱۵
  ۳ روز دیگر
  ۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۳:۳۰
  ۵ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۹:۱۵
  ۶ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۹:۱۵
  کسانی که دکتر سمانه موسوی نسب را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر اسفندیار نوروزی قلب و عروق جناب آقای دکتر اسفندیار نوروزی
  اینستاگرام دکتر سمانه موسوی نسب

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکترسمانه موسوی نسب متخصص اعصاب و روان

  فلکه سوم تهرانپارس ۱۹۶غربی نبش طاهری ساختمان پزشکان تهرانپارس روبروی شیرینی فروشی مانلی ط دوم واحد 28

  0912041****
  021-7729****
  0993423****