دکتر سارا محمدصادقی در حیطه متخصص کودکان و نوزادان و در شهر تهران به آدرس سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، خیابان مجد، پلاک 8، درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سارا محمدصادقی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سارا محمدصادقی

دکتر سارا محمدصادقی

متخصص کودکان و نوزادان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۳۵۵۶۹
دوشنبه۳۱ اردیبهشت
امروز
سه شنبه۰۱ خرداد
فردا
چهارشنبه۰۲ خرداد
پس فردا
شنبه۰۵ خرداد
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۶ خرداد
۶ روز دیگر
مجد
تهرانسعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، خیابان مجد، پلاک 8، درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد

شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ساعت 12-10

یکشنبه ، سه شنبه ساعت 18-16

  021-2237****
  021-2237****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳۱ اردیبهشت (امروز)از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  فردا
  ۱ خرداد (فردا)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  پس فردا
  ۲ خرداد (پس فردا)از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  ۵ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۲
  ۶ روز دیگر
  ۶ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مجد

  سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، خیابان مجد، پلاک 8، درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد

  مجد

  سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، خیابان مجد، پلاک 8، درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد

  021-2237****
  021-2237****