دکتر نیره صادقی در حیطه جراح و متخصص زنان زایمان و زیبایی زنان در شهر تهران به آدرس پیروزی.نبش خیابان مشایخی.جنب پمپ بنزین سلیمانیه پلاک ۵۹۹بالای بانک ملت طبقه چهار واحد ۱۵ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر نیره صادقی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر نیره صادقی

دکتر نیره صادقی

جراح و متخصص زنان زایمان

زیبایی زنان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۷۳۳۳
دوشنبه۰۳ مهر
امروز
سه شنبه۰۴ مهر
فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
پس فردا
شنبه۰۸ مهر
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۶ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۷ روز دیگر
مطب پیروزی
تهرانپیروزی.نبش خیابان مشایخی.جنب پمپ بنزین سلیمانیه پلاک ۵۹۹بالای بانک ملت طبقه چهار واحد ۱۵

همه روزه از ساعت ۱۵.۳۰ الی ۱۹.۳۰بجز پنج شنبه و ایام تعطیلات

  0936408****
  021-3335****
  021-3379****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳ مهر (امروز)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰
  فردا
  ۴ مهر (فردا)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰
  پس فردا
  ۵ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰
  ۵ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰
  ۶ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰
  اینستاگرام دکتر نیره صادقی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب پیروزی

  پیروزی.نبش خیابان مشایخی.جنب پمپ بنزین سلیمانیه پلاک ۵۹۹بالای بانک ملت طبقه چهار واحد ۱۵

  مطب پیروزی

  پیروزی.نبش خیابان مشایخی.جنب پمپ بنزین سلیمانیه پلاک ۵۹۹بالای بانک ملت طبقه چهار واحد ۱۵

  0936408****
  021-3335****
  021-3379****