دکتر فروغ الزمان جباری

دکتر فروغ الزمان جباری

متخصص زنان و زایمان ، نازایی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۵۰۰۵۸
دوشنبه۳۱ اردیبهشت
امروز
سه شنبه۰۱ خرداد
فردا
شنبه۰۵ خرداد
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۶ خرداد
۶ روز دیگر
دوشنبه۰۷ خرداد
۷ روز دیگر
سه شنبه۰۸ خرداد
۸ روز دیگر
شنبه۱۲ خرداد
یکشنبه۱۳ خرداد
شنبه۱۹ خرداد
یکشنبه۲۰ خرداد
دوشنبه۲۱ خرداد
سه شنبه۲۲ خرداد
شنبه۲۶ خرداد
یکشنبه۲۷ خرداد
سه شنبه۲۹ خرداد
اطلاعات تکمیلی

رتبه برتر بورد تخصصی زنان ۱۳۹۹ از دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه تک رقمی کنکور سراسری ورودی دانشگاه ها

فارغ التحصیل پزشکی عمومی و تخصص زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

تجربه مدیریت بارداری های پرخطر و زایمان طبیعی و سزارین

انجام انواع جراحی های زنان

و جراحی های زیبایی زنان

بلوار کشاورز
تهرانتقاطع جمالزاده

رتبه برتر بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

پذیرایی روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت ۱۴-۱۹

  021-6691****
  0937747****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳۱ اردیبهشت (امروز)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  فردا
  ۱ خرداد (فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۵ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۶ روز دیگر
  ۶ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۷ روز دیگر
  ۷ خرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۸ روز دیگر
  ۸ خرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۲ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۳ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۹ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۲۰ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۲۱ خرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۲۲ خرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۲۶ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۲۷ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۲۹ خرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  اینستاگرام دکتر فروغ الزمان جباری

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  بلوار کشاورز

  تقاطع جمالزاده

  بلوار کشاورز

  تقاطع جمالزاده

  021-6691****
  0937747****