دکتر نیما توکلی در حیطه متخصص اعصاب و روان - روانپزشک و در شهر تهران به آدرس خیابان مطهری، خیابان جم، ساختمان جم کلینیک، طبقه دوم مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر نیما توکلی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر نیما توکلی

دکتر نیما توکلی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۸۳۴۴
۳۵۹ نفر
چهارشنبه۰۵ اردیبهشت
امروز
پنج شنبه۰۶ اردیبهشت
فردا
شنبه۰۸ اردیبهشت
۳ روز دیگر
یکشنبه۰۹ اردیبهشت
۴ روز دیگر
دوشنبه۱۰ اردیبهشت
۵ روز دیگر
سه شنبه۱۱ اردیبهشت
۶ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ اردیبهشت
۷ روز دیگر
یکشنبه۱۶ اردیبهشت
دوشنبه۱۷ اردیبهشت
سه شنبه۱۸ اردیبهشت
اطلاعات تکمیلی

جهت اطلاع از خدمات و پوشش بیمه ای به آدرس https://drnimatavakoli.com

مراجعه فرمایید.لطفا پس از ثبت اینترنتی جهت هماهنگی خدمات با مطب هماهنگی بعمل آید.

مطب دکتر نیما توکلی
تهرانخیابان مطهری، خیابان جم، ساختمان جم کلینیک، طبقه دوم
  021-8881****
  021-8881****
  0910002****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۵ اردیبهشت (امروز)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  فردا
  ۶ اردیبهشت (فردا)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۸ اردیبهشت (شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۹ اردیبهشت (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۵ روز دیگر
  ۱۰ اردیبهشت (دوشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۶ روز دیگر
  ۱۱ اردیبهشت (سه شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اردیبهشت (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۱۶ اردیبهشت (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۱۷ اردیبهشت (دوشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۱۸ اردیبهشت (سه شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  کسانی که دکتر نیما توکلی را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی روانپزشکی و روانشناسی جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی
  اینستاگرام دکتر نیما توکلی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب دکتر نیما توکلی

  خیابان مطهری، خیابان جم، ساختمان جم کلینیک، طبقه دوم

  مطب دکتر نیما توکلی

  خیابان مطهری، خیابان جم، ساختمان جم کلینیک، طبقه دوم

  021-8881****
  021-8881****
  0910002****