دکتر نیما توکلی

دکتر نیما توکلی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۸۳۴۴
۳۲۸ نفر
شنبه۱۸ آذر
امروز
یکشنبه۱۹ آذر
فردا
دوشنبه۲۰ آذر
پس فردا
سه شنبه۲۱ آذر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۲۲ آذر
۴ روز دیگر
پنج شنبه۲۳ آذر
۵ روز دیگر
دوشنبه۲۷ آذر
۹ روز دیگر
سه شنبه۲۸ آذر
چهارشنبه۲۹ آذر
پنج شنبه۳۰ آذر
شنبه۰۲ دی
اطلاعات تکمیلی

جهت اطلاع از خدمات و پوشش بیمه ای به آدرس https://drnimatavakoli.com

مراجعه فرمایید.

بیمه های های طرف قرداد: تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح

مطب دکتر نیما توکلی
تهرانخیابان مطهری، خیابان جم، ساختمان جم کلینیک، طبقه دوم
  021-8881****
  021-8881****
  0910002****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۸ آذر (امروز)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  فردا
  ۱۹ آذر (فردا)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  پس فردا
  ۲۰ آذر (پس فردا)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۳ روز دیگر
  ۲۱ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۴ روز دیگر
  ۲۲ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۵ روز دیگر
  ۲۳ آذر (پنج شنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸:۳۰
  ۹ روز دیگر
  ۲۷ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۲۸ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۲۹ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۳۰ آذر (پنج شنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸:۳۰
  ۲ دی (شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  کسانی که دکتر نیما توکلی را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی روانپزشکی و روانشناسی جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی
  اینستاگرام دکتر نیما توکلی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب دکتر نیما توکلی

  خیابان مطهری، خیابان جم، ساختمان جم کلینیک، طبقه دوم

  مطب دکتر نیما توکلی

  خیابان مطهری، خیابان جم، ساختمان جم کلینیک، طبقه دوم

  021-8881****
  021-8881****
  0910002****