تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

پزشکی ورزشی و طب ورزشی در تهران

دکتر محمدجواد شکاری اردکانی

دکتر محمدجواد شکاری اردکانی

طب ورزش
نوبت دهی
دکتر محمدجواد شکاری اردکانی
دکتر زهرا کامران

دکتر زهرا کامران

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر زهرا کامران
دکتر فاطمه اجتهادی

دکتر فاطمه اجتهادی

متخصص پزشکی ورزشیستون فقرات ، درد و مشکلات مفاصل و عضلات
دکتر فاطمه اجتهادی
دکتر مرتضی آقایی افشار

دکتر مرتضی آقایی افشار

متخصص پزشکی ورزشیدرد و مشکلات عضلانی اسکلتی و مفاصل ، ...
دکتر مرتضی آقایی افشار
دکتر بهاره توانا

دکتر بهاره توانا

متخصص پزشکی ورزشیتناسب اندام - درد عضلانی اسکلتی
دکتر بهاره توانا
دکتر رامین کردی

دکتر رامین کردی

متخصص پزشکی ورزشیفلوشیپ اینترونشن غیر جراحی ستون فقرات
دکتر رامین کردی
دکتر مصطفی عظیمی

دکتر مصطفی عظیمی

متخصص پزشکی ورزشی ( ستون فقرات ، زانو )دیسک کمر ، آرتروز زانو ، لاغری
دکتر مصطفی عظیمی
دکتر فرزین حلب چی

دکتر فرزین حلب چی

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر فرزین حلب چی
دکتر مریم میرشاهی

دکتر مریم میرشاهی

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر مریم میرشاهی
دکتر امیر حسین عابدی یکتا

دکتر امیر حسین عابدی یکتا

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر امیر حسین عابدی یکتا
دکتر میثم رضایی

دکتر میثم رضایی

متخصص پزشکی ورزشی و آسیبهای اسکلتی عض...
نوبت دهی
دکتر میثم رضایی
دکتر امیر صفارزاده

دکتر امیر صفارزاده

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر امیر صفارزاده
دکتر لیندا سلمانی قاسم زادگان

دکتر لیندا سلمانی قاسم زادگان

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر لیندا سلمانی قاسم زادگان
دکتر شهرزاد خسروی

دکتر شهرزاد خسروی

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر شهرزاد خسروی
دکتر فرشته طیبی

دکتر فرشته طیبی

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر فرشته طیبی
دکتر شاهین صالحی

دکتر شاهین صالحی

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر شاهین صالحی
دکتر ارسلان بهمنی پور

دکتر ارسلان بهمنی پور

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر ارسلان بهمنی پور
دکتر بهناز مهدویانی

دکتر بهناز مهدویانی

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر بهناز مهدویانی
دکتر امیر راشد

دکتر امیر راشد

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر امیر راشد
دکتر محمدرضا زارع گاریزی

دکتر محمدرضا زارع گاریزی

دکترای تخصصی طب ورزشی و پزشک عمومی
نوبت دهی
دکتر محمدرضا زارع گاریزی
دکتر زهره هراتیان

دکتر زهره هراتیان

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر زهره هراتیان
دکتر غزاله سلیمانی

دکتر غزاله سلیمانی

متخصص طب ورزشی ، طب سوزنی
نوبت دهی
دکتر غزاله سلیمانی
دکتر مونا شبقره

دکتر مونا شبقره

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر مونا شبقره
دکتر پردیس نور محمدپور

دکتر پردیس نور محمدپور

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر پردیس نور محمدپور
دکتر روح اله نوریان

دکتر روح اله نوریان

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر روح اله نوریان