تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

پزشکی ورزشی و طب ورزشی در تهران

دکتر فاطمه اجتهادی

دکتر فاطمه اجتهادی

متخصص پزشکی ورزشیستون فقرات ، درد و مشکلات مفاصل و عضلات
دکتر فاطمه اجتهادی
دکتر محمدجواد شکاری اردکانی

دکتر محمدجواد شکاری اردکانی

طب ورزش
نوبت دهی
دکتر محمدجواد شکاری اردکانی
دکتر غزاله سلیمانی

دکتر غزاله سلیمانی

متخصص طب ورزشی ، طب سوزنی
نوبت دهی
دکتر غزاله سلیمانی
دکتر مرتضی آقایی افشار

دکتر مرتضی آقایی افشار

متخصص پزشکی ورزشیدرد و مشکلات عضلانی اسکلتی و مفاصل ، ...
دکتر مرتضی آقایی افشار
دکتر امیر صفارزاده

دکتر امیر صفارزاده

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر امیر صفارزاده
دکتر رامین کردی

دکتر رامین کردی

متخصص پزشکی ورزشیفلوشیپ اینترونشن غیر جراحی ستون فقرات
دکتر رامین کردی
دکتر مریم میرشاهی

دکتر مریم میرشاهی

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر مریم میرشاهی
دکتر بهاره توانا

دکتر بهاره توانا

متخصص پزشکی ورزشیتناسب اندام - درد عضلانی اسکلتی
دکتر بهاره توانا
دکتر فرزین حلب چی

دکتر فرزین حلب چی

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر فرزین حلب چی
دکتر امیر حسین عابدی یکتا

دکتر امیر حسین عابدی یکتا

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر امیر حسین عابدی یکتا
دکتر فرشته طیبی

دکتر فرشته طیبی

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر فرشته طیبی
دکتر شهرزاد خسروی

دکتر شهرزاد خسروی

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر شهرزاد خسروی
دکتر شاهین صالحی

دکتر شاهین صالحی

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر شاهین صالحی
دکتر بهناز مهدویانی

دکتر بهناز مهدویانی

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر بهناز مهدویانی
دکتر لیندا سلمانی قاسم زادگان

دکتر لیندا سلمانی قاسم زادگان

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر لیندا سلمانی قاسم زادگان
دکتر محمدرضا زارع گاریزی

دکتر محمدرضا زارع گاریزی

دکترای تخصصی طب ورزشی و پزشک عمومی
نوبت دهی
دکتر محمدرضا زارع گاریزی
دکتر زهرا کامران

دکتر زهرا کامران

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر زهرا کامران
دکتر مونا شبقره

دکتر مونا شبقره

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر مونا شبقره
دکتر پردیس نور محمدپور

دکتر پردیس نور محمدپور

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر پردیس نور محمدپور
دکتر روح اله نوریان

دکتر روح اله نوریان

متخصص پزشکی ورزشی
نوبت دهی
دکتر روح اله نوریان