رادیولوژی سونوگرافی راد در حیطه خانم دکتر صفورا فرجی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و در شهر تهران به آدرس بلوار کشاورز - تقاطع جمالزاده (ضلع جنوب بلوار کشاورز) - جنب سرای محله شهرداری - پلاک 346 - رادیولوژی و سونوگرافی راد
www.Radmic.ir مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت رادیولوژی سونوگرافی راد را به آسانی دریافت کنید.
رادیولوژی سونوگرافی راد

رادیولوژی سونوگرافی راد

خانم دکتر صفورا فرجی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۶۳۸۸۱
۱۷۹ نفر
شنبه۰۱ اردیبهشت
۸ روز دیگر
یکشنبه۰۲ اردیبهشت
۹ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

-فیبرواسکن کبد

-الاستوگرافی پستان

- سونوگرافی پستان - سونو داپلر رنگی عروق

- سونوگرافی غربالگری سه ماه اول و سه ماه دوم (آنومالی اسکن)

- سونوگرافی تخصصی مردان و زنان

- سونوگرافی تخصصی بارداری و غربالگری جنین

انجام رادیوگرافی های روتین و تخصصی ارتوپدی :

- سرتاسر بدن (Full Body Standing)

- سرتاسر ستون فقرات (Full Spine Standing - Scoliosis series -Bending views - Hyper Extension - ...)

- سرتاسر اندام فوقانی و تحتانی (3Joint view - ... )

- اندازه گیری طول اندام ها جهت بررسی میزان کوتاهی (Scanogram)

OPG و سفالومتری دیجیتال

www.Radmic.ir

توجه ! نوبت دهی اینترنتی فقط جهت سونوگرافی میباشد
تهرانبلوار کشاورز - تقاطع جمالزاده (ضلع جنوب بلوار کشاورز) - جنب سرای محله شهرداری - پلاک 346 - رادیولوژی و سونوگرافی راد

www.Radmic.ir

ساعات کار:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 21

پنجشنبه از ساعت 8 تا 15

-----------

انجام سونوگرافی های تخصصی :

-فیبرواسکن کبد

-الاستوگرافی پستان

- سونوگرافی پستان - سونو داپلر رنگی عروق

- سونوگرافی تخصصی مردان و زنان

- سونوگرافی تخصصی بارداری و غربالگری جنین

انجام رادیوگرافی های روتین و تخصصی ارتوپدی :

- سرتاسر بدن (Full Body Standing)

- سرتاسر ستون فقرات (Full Spine Standing - Scoliosis series -Bending views - Hyper Extension - ...)

- سرتاسر اندام فوقانی و تحتانی (3Joint view - ... )

- اندازه گیری طول اندام ها جهت بررسی میزان کوتاهی (Scanogram)

OPG و سفالومتری دیجیتال

www.Radmic.ir

  021-6612****
  021-6612****
  021-6612****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  ۸ روز دیگر
  ۱ اردیبهشت (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۹ روز دیگر
  ۲ اردیبهشت (یکشنبه)از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  اینستاگرام رادیولوژی سونوگرافی راد

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  توجه ! نوبت دهی اینترنتی فقط جهت سونوگرافی میباشد

  بلوار کشاورز - تقاطع جمالزاده (ضلع جنوب بلوار کشاورز) - جنب سرای محله شهرداری - پلاک 346 - رادیولوژی و سونوگرافی راد

  www.Radmic.ir

  توجه ! نوبت دهی اینترنتی فقط جهت سونوگرافی میباشد

  بلوار کشاورز - تقاطع جمالزاده (ضلع جنوب بلوار کشاورز) - جنب سرای محله شهرداری - پلاک 346 - رادیولوژی و سونوگرافی راد

  www.Radmic.ir

  021-6612****
  021-6612****
  021-6612****