دکتر محمد نوری در حیطه متخصصص و جراح کلیه و مجاری ادراری و ناباروری . اورولو‍ژیست و در شهر تهران به آدرس سعادت آباد میدان کاج ابتدای سرو شرقی خیابان مجد درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر محمد نوری را به آسانی دریافت کنید.
دکتر محمد نوری

دکتر محمد نوری

متخصصص و جراح کلیه و مجاری ادراری و ناباروری . اورولو‍ژیست

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۷۴۵۱
چهارشنبه۰۳ مرداد
فردا
دوشنبه۰۸ مرداد
۶ روز دیگر
چهارشنبه۱۰ مرداد
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۵ مرداد
چهارشنبه۱۷ مرداد
دوشنبه۲۲ مرداد
مطب سعادت آباد
تهرانسعادت آباد میدان کاج ابتدای سرو شرقی خیابان مجد درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد

روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 4 تا 8 شب

  021-2237****
  021-2237****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۳ مرداد (فردا)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۴۵
  ۶ روز دیگر
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۴۵
  ۸ روز دیگر
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۴۵
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۴۵
  ۱۷ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۴۵
  ۲۲ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۴۵
  کسانی که دکتر محمد نوری را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر سیدعلیرضا موسوی مغز و اعصاب جناب آقای دکتر سیدعلیرضا موسوی
  اینستاگرام دکتر محمد نوری

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب سعادت آباد

  سعادت آباد میدان کاج ابتدای سرو شرقی خیابان مجد درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد

  مطب سعادت آباد

  سعادت آباد میدان کاج ابتدای سرو شرقی خیابان مجد درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد

  021-2237****
  021-2237****