ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر حمید وحیدیمتخصص پوست و موhttps://nobat.ir/09122183192/https://nobat.ir/09122183192/ 36101/office/profile_photo/125415/style-drList/office/profile_photo/125415/style-drList
تهراندامپزشکی.نرسیده به بیست ویک متری جی.جنب داروخانه دکار مهریزاد.درمانگاه هاشمی