تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

متخصص و جراح دهان ، فک و صورت در تهران

دکتر سمیرا فرنیا

دکتر سمیرا فرنیا

جراح - دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر سمیرا فرنیا
دکتر مهدی صابری

دکتر مهدی صابری

متخصص جراحی دهان ، فک و صورتجراحی زیبایی
دکتر مهدی صابری
دکتر سپهر کبروی

دکتر سپهر کبروی

متخصص جراحی دهان ، فک و صورتایمپلنت
دکتر سپهر کبروی
دکتر فرانک مرادی

دکتر فرانک مرادی

جراح - دندانپزشکمتخصص آسیب شناسی فک و دهان
دکتر فرانک مرادی
پروفسور آرش عزیزی

پروفسور آرش عزیزی

متخصص بیماریهای دهان و فک و صورتاستاد دانشگاه ، نفر اول بورد تخصصی کشوری
پروفسور آرش عزیزی
دکتر حمید مجتهدی

دکتر حمید مجتهدی

جراح فک و صورت و پلاستیک بینی
نوبت دهی
دکتر حمید مجتهدی
دکتر نسترن گودرزی

دکتر نسترن گودرزی

متخصص بیماری های دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر نسترن گودرزی
دکتر مرضیه صحت پور

دکتر مرضیه صحت پور

متخصص بیماریهای دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر مرضیه صحت پور
دکتر مجید بشکار

دکتر مجید بشکار

متخصص جراحی فک و صورت - ایمپلنت
نوبت دهی
دکتر مجید بشکار
دکتر شهاب الدین عزیزی

دکتر شهاب الدین عزیزی

متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر شهاب الدین عزیزی
دکتر مصطفی مهرابی

دکتر مصطفی مهرابی

جراحی دهان و فک و صورت
نوبت دهی
دکتر مصطفی مهرابی
دکتر رضا تبریزی

دکتر رضا تبریزی

متخصص جراحی فک و صورت و ایمپلنت های د...
نوبت دهی
دکتر رضا تبریزی
دکتر مرضیه یوسفیان

دکتر مرضیه یوسفیان

متخصص بیماریهای دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر مرضیه یوسفیان
دکتر هومن ابراهیمی

دکتر هومن ابراهیمی

فلوشیپ دردهای مزمن دهان و صورتمتخصص بیماریهای دهان ، فک و صورت
دکتر هومن ابراهیمی
دکتر سیدمهدی حسینیان

دکتر سیدمهدی حسینیان

متخصص جراحی دهان ، فک و صورت ، ایمپلنت
نوبت دهی
دکتر سیدمهدی حسینیان
دکتر مجتبی صالحی

دکتر مجتبی صالحی

متخصص جراحی فک و صورتجراحی بینی و چانه و ایمپلنت
دکتر مجتبی صالحی
دکتر نیما دهقانی

دکتر نیما دهقانی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت، ایمپلنت
نوبت دهی
دکتر نیما دهقانی
دکتر داریوش فرشی

دکتر داریوش فرشی

دندانپزشکمتخصص جراحی فک وصورت Implant
دکتر داریوش فرشی
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی

دکتر ساناز حیدرخان طهرانی

متخصص تصویربرداری دهان، فک و صورترادیولوژی دهان ، فک و صورت
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دکتر وحید دهقان

دکتر وحید دهقان

جراح فک و صورت ، ایمپلنت
نوبت دهی
دکتر وحید دهقان
دکتر یاسر فتحی

دکتر یاسر فتحی

متخصص بیماری های دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر یاسر فتحی
دکتر صدیقه عظیمی

دکتر صدیقه عظیمی

جراح - دندانپزشکزیبایی
دکتر صدیقه عظیمی
دکتر توحید طبرستانی

دکتر توحید طبرستانی

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
نوبت دهی
دکتر توحید طبرستانی
دکتر هومن هوشنگی

دکتر هومن هوشنگی

متخصص جراحی فک و صورت - ایمپلنت
نوبت دهی
دکتر هومن هوشنگی
دکتر مریم کوپائی

دکتر مریم کوپائی

جراح دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و...
نوبت دهی
دکتر مریم کوپائی
دکتر نسیم فلک افلاکی

دکتر نسیم فلک افلاکی

متخصص بیماریهای دهان و فک وصورتجراح - دندانپزشک
دکتر نسیم فلک افلاکی
دکتر پریچهر پورشکیبائی

دکتر پریچهر پورشکیبائی

جراح - دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر پریچهر پورشکیبائی
دکتر حمیدرضا محاسنی اقدم

دکتر حمیدرضا محاسنی اقدم

متخصص جراحی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر حمیدرضا محاسنی اقدم
دکتر سحر پاکزاد

دکتر سحر پاکزاد

متخصص جراحی دهان و فک و صورتجراحی زیبایی بینی و صورت ، ایمپلنتولو...
دکتر سحر پاکزاد
دکتر ساحل مرجانی

دکتر ساحل مرجانی

متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر ساحل مرجانی
دکتر بهاره رشنوادی

دکتر بهاره رشنوادی

جراح - دندانپزشک ، پاتولوژی فک و دهان
نوبت دهی
دکتر بهاره رشنوادی
دکتر روزبه پهلوان

دکتر روزبه پهلوان

متخصص جراحی دهان فک و صورت
نوبت دهی
دکتر روزبه پهلوان
دکتر محمدعلی اوصیا

دکتر محمدعلی اوصیا

متخصص بیماری های دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر محمدعلی اوصیا
رادیولوژی تخصصی فک وصورت

رادیولوژی تخصصی فک وصورت

دکتر سیما نیک نشانرادیولوژیست دهان و فک وصورت
رادیولوژی تخصصی فک وصورت
دکتر پویا باقری

دکتر پویا باقری

متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر پویا باقری
دکتر رزا مصطفوی طباطبایی

دکتر رزا مصطفوی طباطبایی

متخصص بیماری های دهان ، فک و صورتجراح - دندانپزشک
دکتر رزا مصطفوی طباطبایی
دکتر مانی آرش راد

دکتر مانی آرش راد

متخصص فک و صورت
نوبت دهی
دکتر مانی آرش راد
دکتر احمد مسجدی

دکتر احمد مسجدی

متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر احمد مسجدی
دکتر محمدمهدی نصیری

دکتر محمدمهدی نصیری

متخصص جراحی دهان ، فک و صورتجراحی پلاستیک صورت
دکتر محمدمهدی نصیری
دکتر رامین علیجان نیاگنجی

دکتر رامین علیجان نیاگنجی

متخصص جراحی دندان ، فک - ایمپلنت
نوبت دهی
دکتر رامین علیجان نیاگنجی
دکتر احمد احراری

دکتر احمد احراری

متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر احمد احراری
دکتر مهدی سزاوار

دکتر مهدی سزاوار

جراح فک ، دهان، صورت و زیبایی
نوبت دهی
دکتر مهدی سزاوار
دکتر مینا حامیان

دکتر مینا حامیان

متخصص بیماری های دهان و فک و صورتجراح - دندانپزشک
دکتر مینا حامیان
دکتر پوپک معصومی

دکتر پوپک معصومی

متخصص پاتولوژی فک و صورتدندانپزشک
دکتر پوپک معصومی
دکتر محسن عباسی

دکتر محسن عباسی

جراح دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر محسن عباسی
دکتر مونا زواره ای

دکتر مونا زواره ای

دندانپزشک متخصص آسیب شناسی فک و دهان
نوبت دهی
دکتر مونا زواره ای
دکتر صنم طلائی

دکتر صنم طلائی

دندانپزشک متخصص بیماری های دهان ، فک ...
نوبت دهی
دکتر صنم طلائی
دکتر آرش خجسته

دکتر آرش خجسته

دندانپزشک متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر آرش خجسته
رادیولوژی دهان و فک و صورت

رادیولوژی دهان و فک و صورت

دکتر زینب عزیزی
نوبت دهی
رادیولوژی دهان و فک و صورت
دکتر سیدحسن مهاجرانی

دکتر سیدحسن مهاجرانی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت و فلوشیپ ...
نوبت دهی
دکتر سیدحسن مهاجرانی
دکتر مریم رضائی

دکتر مریم رضائی

دندانپزشک،متخصص بیماریهای دهان و فک
نوبت دهی
دکتر مریم رضائی
دکتر مریم اللهی

دکتر مریم اللهی

دندانپزشک متخصص آسیب شناسی فک و دهان
نوبت دهی
دکتر مریم اللهی
دکتر نقی حاجی پور

دکتر نقی حاجی پور

جراح - دندانپزشک متخصص بیماری های دها...
نوبت دهی
دکتر نقی حاجی پور
دکتر مهدی آزادی

دکتر مهدی آزادی

دندانپزشک متخصص جراحی دهان و فک و صورت
نوبت دهی
دکتر مهدی آزادی
دکتر شهاب الدین بابایی فرد

دکتر شهاب الدین بابایی فرد

دندانپزشک جراح و متخصص بیماریهای دهان...
نوبت دهی
دکتر شهاب الدین بابایی فرد
دکتر امیرعلی عظیمی

دکتر امیرعلی عظیمی

دندانپزشک و متخصص رادیولوژی فک و صورت
نوبت دهی
دکتر امیرعلی عظیمی
دکتر حمید ملک زاده

دکتر حمید ملک زاده

دندانپزشک متخصص جراحی فک و صورت
نوبت دهی
دکتر حمید ملک زاده
دکتر روزبه کحالی

دکتر روزبه کحالی

متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر روزبه کحالی
دکتر مهران جمالی

دکتر مهران جمالی

متخصص جراحی دهان و فک و صورت
نوبت دهی
دکتر مهران جمالی
دکتر مریم بهاروند

دکتر مریم بهاروند

متخصص بیماریهای دهان و فک و صورت
نوبت دهی
دکتر مریم بهاروند
دکتر امیرحسین کیارودی

دکتر امیرحسین کیارودی

رادیولوژی (تصویربرداری) دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر امیرحسین کیارودی
دکتر معصومه فیاضی

دکتر معصومه فیاضی

دندانپزشک - متخصص آسیب شناسی دهان و ف...زیبایی و ارتودنسی و ایمپلنت
دکتر معصومه فیاضی
دکتر فهیمه احراریزدی

دکتر فهیمه احراریزدی

دندانپزشکدندانپزشک زیبایی
دکتر فهیمه احراریزدی
دکتر رضا نوری

دکتر رضا نوری

متخصص جراحی فک و صورت
نوبت دهی
دکتر رضا نوری
دکتر مجید صالح

دکتر مجید صالح

متخصص جراحی دهان و فک و صورتدندانپزشک
دکتر مجید صالح
دکتر فرنوش رزم آرا

دکتر فرنوش رزم آرا

متخصص جراحی فک و صورت
نوبت دهی
دکتر فرنوش رزم آرا
دکتر محمد مهدی اقدسی

دکتر محمد مهدی اقدسی

متخصص رادیولوژی دهان فک و صورتجراح - دندانپزشک
دکتر محمد مهدی اقدسی
دکتر احمدرضا صحافی

دکتر احمدرضا صحافی

متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر احمدرضا صحافی
دکتر سارا حسینی نسب

دکتر سارا حسینی نسب

تصویربرداری دهان ، فک و صورت (رادیولو...دندانپزشک
دکتر سارا حسینی نسب
رادیولوژی دندان ، فک و صورت دکتر نکیسا ایل

رادیولوژی دندان ، فک و صورت دکتر نکیسا ایل

متخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (را...
نوبت دهی
رادیولوژی دندان ، فک و صورت دکتر نکیسا ایل
دکتر عبدالعظیم مجتهدی

دکتر عبدالعظیم مجتهدی

متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی ...دندانپزشک
دکتر عبدالعظیم مجتهدی
دکتر حسین شاهون

دکتر حسین شاهون

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر حسین شاهون
دکتر علی لطفی

دکتر علی لطفی

متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژ ف...دندانپزشک
دکتر علی لطفی
دکتر عادل خیاطی

دکتر عادل خیاطی

فلوشیپ جراحی ایمپلنت های پیشرفتهمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
دکتر عادل خیاطی
دکتر غلام رضا شیرانی

دکتر غلام رضا شیرانی

فلوشیپ جراحی فک و صورتدندانپزشک و متخصص فک و صورت
دکتر غلام رضا شیرانی
دکتر مجید نعمتی

دکتر مجید نعمتی

فلوشیپ جراحی ایمپلنت پیشرفتهمتخصص جراحی فک و صورت
دکتر مجید نعمتی
دکتر عطا قراجه ای

دکتر عطا قراجه ای

فلوشیپ انکولوژی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان،فک و صورت
دکتر عطا قراجه ای
دکتر مریم سهرابی

دکتر مریم سهرابی

فلوشیپ انکولوژی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت ( دندانپز...
دکتر مریم سهرابی
دکتر هادی هاشم زهی

دکتر هادی هاشم زهی

متخصص جراحی فک و صورت
نوبت دهی
دکتر هادی هاشم زهی
دکتر امیرحسین محمدی مفرد

دکتر امیرحسین محمدی مفرد

متخصص جراحی فک و صورتدندانپزشک
دکتر امیرحسین محمدی مفرد
دکتر سارا سبحانی

دکتر سارا سبحانی

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر سارا سبحانی
دکتر محسن زنده روح کرمانی

دکتر محسن زنده روح کرمانی

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر محسن زنده روح کرمانی
دکتر ندا افسر

دکتر ندا افسر

متخصص جراحی فک و صورتدندانپزشک
دکتر ندا افسر
دکتر افشین حراجی

دکتر افشین حراجی

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر افشین حراجی
دکتر علیرضا حلاج مفرد

دکتر علیرضا حلاج مفرد

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر علیرضا حلاج مفرد
دکتر سحر قانع

دکتر سحر قانع

متخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (را...دندانپزشک
دکتر سحر قانع
دکتر محمدرضا رکنی ابجری

دکتر محمدرضا رکنی ابجری

متخصص جراحی فک و صورتدندانپزشک
دکتر محمدرضا رکنی ابجری
دکتر محمدصادق جوادی حقیقی فرد

دکتر محمدصادق جوادی حقیقی فرد

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر محمدصادق جوادی حقیقی فرد
دکتر کمال قرنی زاده

دکتر کمال قرنی زاده

متخصص جراحی فک و صورتدندانپزشک
دکتر کمال قرنی زاده
دکتر محمدقاسم شمس

دکتر محمدقاسم شمس

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر محمدقاسم شمس
دکتر بیژن اخوان آذری

دکتر بیژن اخوان آذری

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر بیژن اخوان آذری
دکتر سیف اله همت

دکتر سیف اله همت

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر سیف اله همت
دکتر حمید حمدزاده

دکتر حمید حمدزاده

متخصص جراحی فک و صورتدندانپزشک
دکتر حمید حمدزاده
دکتر داریوش آبرومند

دکتر داریوش آبرومند

متخصص جراحی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر داریوش آبرومند
دکتر میترا میر محمدی

دکتر میترا میر محمدی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر میترا میر محمدی
دکتر فهیمه اخلاقی

دکتر فهیمه اخلاقی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر فهیمه اخلاقی
دکتر اسمعیل یزدی

دکتر اسمعیل یزدی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر اسمعیل یزدی
دکتر فرنوش محمدی

دکتر فرنوش محمدی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر فرنوش محمدی
دکتر مهرداد دهقانی

دکتر مهرداد دهقانی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر مهرداد دهقانی
دکتر مهران منصوری

دکتر مهران منصوری

متخصص جراحی فک و صورتدندانپزشک
دکتر مهران منصوری