تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

متخصص و جراح دهان ، فک و صورت در تهران

دکتر مهدی صابری

دکتر مهدی صابری

متخصص جراحی دهان ، فک و صورتجراحی زیبایی
دکتر مهدی صابری
دکتر سمیرا فرنیا

دکتر سمیرا فرنیا

جراح - دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر سمیرا فرنیا
دکتر فرانک مرادی

دکتر فرانک مرادی

جراح - دندانپزشکمتخصص آسیب شناسی فک و دهان
دکتر فرانک مرادی
دکتر نسترن گودرزی

دکتر نسترن گودرزی

متخصص بیماری های دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر نسترن گودرزی
دکتر حمید مجتهدی

دکتر حمید مجتهدی

جراح فک و صورت و پلاستیک بینی
نوبت دهی
دکتر حمید مجتهدی
دکتر مرضیه صحت پور

دکتر مرضیه صحت پور

متخصص بیماریهای دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر مرضیه صحت پور
دکتر سپهر کبروی

دکتر سپهر کبروی

متخصص جراحی دهان ، فک ، صورت و زیبایی
نوبت دهی
دکتر سپهر کبروی
دکتر آرش عزیزی

دکتر آرش عزیزی

متخصص بیماریهای دهان و فک و صورتاستاد دانشگاه ، نفر اول بورد تخصصی کشوری
دکتر آرش عزیزی
دکتر مصطفی مهرابی

دکتر مصطفی مهرابی

جراحی دهان و فک و صورت
نوبت دهی
دکتر مصطفی مهرابی
دکتر رضا تبریزی

دکتر رضا تبریزی

متخصص جراحی فک و صورت و ایمپلنت های د...
نوبت دهی
دکتر رضا تبریزی
دکتر هومن ابراهیمی

دکتر هومن ابراهیمی

فلوشیپ دردهای مزمن دهان و صورتمتخصص بیماریهای دهان ، فک و صورت
دکتر هومن ابراهیمی
دکتر مریم کوپایی

دکتر مریم کوپایی

جراح دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و...
نوبت دهی
دکتر مریم کوپایی
دکتر مجتبی صالحی

دکتر مجتبی صالحی

متخصص جراحی فک و صورتجراحی بینی و چانه و ایمپلنت
دکتر مجتبی صالحی
دکتر توحید طبرستانی

دکتر توحید طبرستانی

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
نوبت دهی
دکتر توحید طبرستانی
دکتر مرضیه یوسفیان

دکتر مرضیه یوسفیان

متخصص بیماریهای دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر مرضیه یوسفیان
دکتر رزا مصطفوی طباطبایی

دکتر رزا مصطفوی طباطبایی

متخصص بیماری های دهان ، فک و صورتجراح - دندانپزشک
دکتر رزا مصطفوی طباطبایی
دکتر نیما دهقانی

دکتر نیما دهقانی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت، ایمپلنت
نوبت دهی
دکتر نیما دهقانی
دکتر سیدمهدی حسینیان

دکتر سیدمهدی حسینیان

متخصص جراحی دهان ، فک و صورت ، ایمپلنت
نوبت دهی
دکتر سیدمهدی حسینیان
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی

دکتر ساناز حیدرخان طهرانی

متخصص تصویربرداری دهان، فک و صورترادیولوژی دهان ، فک و صورت
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دکتر نسیم فلک افلاکی

دکتر نسیم فلک افلاکی

متخصص بیماریهای دهان و فک وصورتجراح - دندانپزشک
دکتر نسیم فلک افلاکی
دکتر وحید دهقان

دکتر وحید دهقان

جراح فک و صورت ، ایمپلنت
نوبت دهی
دکتر وحید دهقان
دکتر حمیدرضا محاسنی اقدم

دکتر حمیدرضا محاسنی اقدم

متخصص جراحی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر حمیدرضا محاسنی اقدم
دکتر صنم طلائی

دکتر صنم طلائی

دندانپزشک متخصص بیماری های دهان ، فک ...
نوبت دهی
دکتر صنم طلائی
دکتر پریچهر پورشکیبائی

دکتر پریچهر پورشکیبائی

جراح - دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر پریچهر پورشکیبائی
دکتر سحر پاکزاد

دکتر سحر پاکزاد

متخصص جراحی دهان و فک و صورتجراحی زیبایی بینی و صورت ، ایمپلنتولو...
دکتر سحر پاکزاد
دکتر ساحل مرجانی

دکتر ساحل مرجانی

متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر ساحل مرجانی
دکتر یاسر فتحی

دکتر یاسر فتحی

متخصص بیماری های دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر یاسر فتحی
دکتر بهاره رشنوادی

دکتر بهاره رشنوادی

جراح - دندانپزشک ، پاتولوژی فک و دهان
نوبت دهی
دکتر بهاره رشنوادی
دکتر روزبه پهلوان

دکتر روزبه پهلوان

متخصص جراحی دهان فک و صورت
نوبت دهی
دکتر روزبه پهلوان
دکتر صدیقه عظیمی

دکتر صدیقه عظیمی

جراح - دندانپزشکزیبایی
دکتر صدیقه عظیمی
دکتر محمدعلی اوصیا

دکتر محمدعلی اوصیا

متخصص بیماری های دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر محمدعلی اوصیا
رادیولوژی تخصصی فک وصورت

رادیولوژی تخصصی فک وصورت

دکتر سیما نیک نشانرادیولوژیست دهان و فک وصورت
رادیولوژی تخصصی فک وصورت
دکتر احمد مسجدی

دکتر احمد مسجدی

متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر احمد مسجدی
دکتر داریوش فرشی

دکتر داریوش فرشی

دندانپزشکمتخصص جراحی فک وصورت Implant
دکتر داریوش فرشی
دکتر مهدی سزاوار

دکتر مهدی سزاوار

جراح فک ، دهان، صورت و زیبایی
نوبت دهی
دکتر مهدی سزاوار
دکتر مینا حامیان

دکتر مینا حامیان

متخصص بیماری های دهان و فک و صورتجراح - دندانپزشک
دکتر مینا حامیان
دکتر پوپک معصومی

دکتر پوپک معصومی

متخصص پاتولوژی فک و صورتدندانپزشک
دکتر پوپک معصومی
دکتر محسن عباسی

دکتر محسن عباسی

جراح دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر محسن عباسی
دکتر مجید بشکار

دکتر مجید بشکار

متخصص جراحی فک و صورت - ایمپلنت
نوبت دهی
دکتر مجید بشکار
دکتر مانی آرش راد

دکتر مانی آرش راد

متخصص فک و صورت
نوبت دهی
دکتر مانی آرش راد
رادیولوژی دهان و فک و صورت

رادیولوژی دهان و فک و صورت

دکتر زینب عزیزی
نوبت دهی
رادیولوژی دهان و فک و صورت
دکتر آرش خجسته

دکتر آرش خجسته

دندانپزشک متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر آرش خجسته
دکتر نقی حاجی پور

دکتر نقی حاجی پور

جراح - دندانپزشک متخصص بیماری های دها...
نوبت دهی
دکتر نقی حاجی پور
دکتر مهدی آزادی

دکتر مهدی آزادی

دندانپزشک متخصص جراحی دهان و فک و صورت
نوبت دهی
دکتر مهدی آزادی
دکتر شهاب الدین بابایی فرد

دکتر شهاب الدین بابایی فرد

دندانپزشک جراح و متخصص بیماریهای دهان...
نوبت دهی
دکتر شهاب الدین بابایی فرد
دکتر امیرعلی عظیمی

دکتر امیرعلی عظیمی

دندانپزشک و متخصص رادیولوژی فک و صورت
نوبت دهی
دکتر امیرعلی عظیمی
دکتر حمید ملک زاده

دکتر حمید ملک زاده

دندانپزشک متخصص جراحی فک و صورت
نوبت دهی
دکتر حمید ملک زاده
دکتر روزبه کحالی

دکتر روزبه کحالی

متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر روزبه کحالی
دکتر مهران جمالی

دکتر مهران جمالی

متخصص جراحی دهان و فک و صورت
نوبت دهی
دکتر مهران جمالی
دکتر مریم بهاروند

دکتر مریم بهاروند

متخصص بیماریهای دهان و فک و صورت
نوبت دهی
دکتر مریم بهاروند
دکتر امیرحسین کیارودی

دکتر امیرحسین کیارودی

رادیولوژی (تصویربرداری) دهان ، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر امیرحسین کیارودی
دکتر معصومه فیاضی

دکتر معصومه فیاضی

دندانپزشک - متخصص آسیب شناسی دهان و ف...زیبایی و ارتودنسی و ایمپلنت
دکتر معصومه فیاضی
دکتر فهیمه احراریزدی

دکتر فهیمه احراریزدی

دندانپزشکدندانپزشک زیبایی
دکتر فهیمه احراریزدی
دکتر رضا نوری

دکتر رضا نوری

متخصص جراحی فک و صورت
نوبت دهی
دکتر رضا نوری
دکتر مجید صالح

دکتر مجید صالح

متخصص جراحی دهان و فک و صورتدندانپزشک
دکتر مجید صالح
دکتر فرنوش رزم آرا

دکتر فرنوش رزم آرا

متخصص جراحی فک و صورت
نوبت دهی
دکتر فرنوش رزم آرا
دکتر محمد مهدی اقدسی

دکتر محمد مهدی اقدسی

متخصص رادیولوژی دهان فک و صورتجراح - دندانپزشک
دکتر محمد مهدی اقدسی
دکتر احمدرضا صحافی

دکتر احمدرضا صحافی

متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر احمدرضا صحافی
دکتر سارا حسینی نسب

دکتر سارا حسینی نسب

تصویربرداری دهان ، فک و صورت (رادیولو...دندانپزشک
دکتر سارا حسینی نسب
رادیولوژی دندان ، فک و صورت دکتر نکیسا ایل

رادیولوژی دندان ، فک و صورت دکتر نکیسا ایل

متخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (را...
نوبت دهی
رادیولوژی دندان ، فک و صورت دکتر نکیسا ایل
دکتر حسین شاهون

دکتر حسین شاهون

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر حسین شاهون
دکتر عبدالعظیم مجتهدی

دکتر عبدالعظیم مجتهدی

متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی ...دندانپزشک
دکتر عبدالعظیم مجتهدی
دکتر علی لطفی

دکتر علی لطفی

متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژ ف...دندانپزشک
دکتر علی لطفی
دکتر عادل خیاطی

دکتر عادل خیاطی

فلوشیپ جراحی ایمپلنت های پیشرفتهمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
دکتر عادل خیاطی
دکتر غلام رضا شیرانی

دکتر غلام رضا شیرانی

فلوشیپ جراحی فک و صورتدندانپزشک و متخصص فک و صورت
دکتر غلام رضا شیرانی
دکتر مجید نعمتی

دکتر مجید نعمتی

فلوشیپ جراحی ایمپلنت پیشرفتهمتخصص جراحی فک و صورت
دکتر مجید نعمتی
دکتر عطا قراجه ای

دکتر عطا قراجه ای

فلوشیپ انکولوژی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان،فک و صورت
دکتر عطا قراجه ای
دکتر مریم سهرابی

دکتر مریم سهرابی

فلوشیپ انکولوژی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت ( دندانپز...
دکتر مریم سهرابی
دکتر هادی هاشم زهی

دکتر هادی هاشم زهی

متخصص جراحی فک و صورت
نوبت دهی
دکتر هادی هاشم زهی
دکتر امیرحسین محمدی مفرد

دکتر امیرحسین محمدی مفرد

متخصص جراحی فک و صورتدندانپزشک
دکتر امیرحسین محمدی مفرد
دکتر سارا سبحانی

دکتر سارا سبحانی

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر سارا سبحانی
دکتر محسن زنده روح کرمانی

دکتر محسن زنده روح کرمانی

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر محسن زنده روح کرمانی
دکتر ندا افسر

دکتر ندا افسر

متخصص جراحی فک و صورتدندانپزشک
دکتر ندا افسر
دکتر افشین حراجی

دکتر افشین حراجی

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر افشین حراجی
دکتر علیرضا حلاج مفرد

دکتر علیرضا حلاج مفرد

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر علیرضا حلاج مفرد
دکتر سحر قانع

دکتر سحر قانع

متخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (را...دندانپزشک
دکتر سحر قانع
دکتر محمدرضا رکنی ابجری

دکتر محمدرضا رکنی ابجری

متخصص جراحی فک و صورتدندانپزشک
دکتر محمدرضا رکنی ابجری
دکتر محمدصادق جوادی حقیقی فرد

دکتر محمدصادق جوادی حقیقی فرد

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر محمدصادق جوادی حقیقی فرد
دکتر کمال قرنی زاده

دکتر کمال قرنی زاده

متخصص جراحی فک و صورتدندانپزشک
دکتر کمال قرنی زاده
دکتر محمدقاسم شمس

دکتر محمدقاسم شمس

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر محمدقاسم شمس
دکتر بیژن اخوان آذری

دکتر بیژن اخوان آذری

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر بیژن اخوان آذری
دکتر سیف اله همت

دکتر سیف اله همت

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر سیف اله همت
دکتر سامان کلباسی

دکتر سامان کلباسی

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر سامان کلباسی
دکتر حمید حمدزاده

دکتر حمید حمدزاده

متخصص جراحی فک و صورتدندانپزشک
دکتر حمید حمدزاده
دکتر داریوش آبرومند

دکتر داریوش آبرومند

متخصص جراحی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر داریوش آبرومند
دکتر میترا میر محمدی

دکتر میترا میر محمدی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر میترا میر محمدی
دکتر فهیمه اخلاقی

دکتر فهیمه اخلاقی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر فهیمه اخلاقی
دکتر اسمعیل یزدی

دکتر اسمعیل یزدی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر اسمعیل یزدی
دکتر فرنوش محمدی

دکتر فرنوش محمدی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر فرنوش محمدی
دکتر مهرداد دهقانی

دکتر مهرداد دهقانی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر مهرداد دهقانی
دکتر مهران منصوری

دکتر مهران منصوری

متخصص جراحی فک و صورتدندانپزشک
دکتر مهران منصوری
دکتر محمد جعفریان

دکتر محمد جعفریان

فلوشیپ کاشت دندان (ایمپلنت)متخصص جراحی دهان، فک و صورت
دکتر محمد جعفریان
دکتر علیرضا رجائی

دکتر علیرضا رجائی

متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی ...دندانپزشک
دکتر علیرضا رجائی
دکتر فریبرز آرین

دکتر فریبرز آرین

متخصص جراحی دهان، فک و صورتدندانپزشک
دکتر فریبرز آرین
دکتر وحید اسماعیلی

دکتر وحید اسماعیلی

متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی ...دندانپزشک
دکتر وحید اسماعیلی
دکتر مهرداد حسینی

دکتر مهرداد حسینی

متخصص فک و صورتدندانپزشک
دکتر مهرداد حسینی
دکتر علیرضا مرتقی قاسمی

دکتر علیرضا مرتقی قاسمی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت
نوبت دهی
دکتر علیرضا مرتقی قاسمی
دکتر لیلی مهرداد

دکتر لیلی مهرداد

متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی ...
نوبت دهی
دکتر لیلی مهرداد
دکتر مهدی امیری سیاوشانی

دکتر مهدی امیری سیاوشانی

متخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (را...دندانپزشک
دکتر مهدی امیری سیاوشانی
دکتر یوسف جانباز

دکتر یوسف جانباز

متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی ...دندانپزشک
دکتر یوسف جانباز