دکتر نیره صادقی

دکتر نیره صادقی

جراح و متخصص زنان زایمان

زیبایی زنان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۷۳۳۳
۸۷ نفر
شنبه۱۲ اسفند
فردا
یکشنبه۱۳ اسفند
پس فردا
دوشنبه۱۴ اسفند
۳ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
۴ روز دیگر
چهارشنبه۱۶ اسفند
۵ روز دیگر
شنبه۱۹ اسفند
۸ روز دیگر
مطب پیروزی
تهرانپیروزی.نبش خیابان مشایخی.جنب پمپ بنزین سلیمانیه پلاک ۵۹۹بالای بانک ملت طبقه چهار واحد ۱۵

همه روزه از ساعت ۱۵ الی ۱۹ بجز پنج شنبه و جمعه

  0936408****
  021-3335****
  021-3379****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۱۲ اسفند (فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  پس فردا
  ۱۳ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۳ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۴ روز دیگر
  ۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۵ روز دیگر
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۸ روز دیگر
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  اینستاگرام دکتر نیره صادقی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب پیروزی

  پیروزی.نبش خیابان مشایخی.جنب پمپ بنزین سلیمانیه پلاک ۵۹۹بالای بانک ملت طبقه چهار واحد ۱۵

  مطب پیروزی

  پیروزی.نبش خیابان مشایخی.جنب پمپ بنزین سلیمانیه پلاک ۵۹۹بالای بانک ملت طبقه چهار واحد ۱۵

  0936408****
  021-3335****
  021-3379****