پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان متخصص داخلی شاهرودبهترین دکتر متخصص داخلی شاهرود دکتر متخصص داخلی در شاهرود لیست پزشکان متخصص داخلی شاهرود مطب پزشکان متخصص داخلی مطب های متخصص داخلی شاهرود دکتر متخصص داخلی خوب شاهرود
آدرس و شماره تماس مطب دکتر محمد حسین حسنی : شاهرود
سمنان - شاهرود - شاهرود خیابان ۲۲ بهمن ساختمان پزشکان مرکزی
راهنما در ابتدای سال ۱۳۹۴ تغییرات کلی در شماره تلفن استان ها انجام شد ، و شماره های ۷ رقمی شهرها به ۸ رقمی تبدیل شد
در اکثر شهر ها عدد ۳ به اول شماره های هفت رقمی اضافه شده است اما بهتراست از ۱۱۸ مخابرات هر استان عدد اضافه شده به ابتدای شماره تلفن هر شهر را، بپرسید .