پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان دکترا داروسازی سنندجبهترین دکتر دکترا داروسازی سنندج دکتر دکترا داروسازی در سنندج لیست پزشکان دکترا داروسازی سنندج مطب پزشکان دکترا داروسازی مطب های دکترا داروسازی سنندج دکتر دکترا داروسازی خوب سنندج
آدرس و شماره تماس مطب دکتر کوروش دلپسند : سنندج
میدان انقلاب، داروخانه ملی
راهنما در ابتدای سال ۱۳۹۴ تغییرات کلی در شماره تلفن استان ها انجام شد ، و شماره های ۷ رقمی شهرها به ۸ رقمی تبدیل شد
در اکثر شهر ها عدد ۳ به اول شماره های هفت رقمی اضافه شده است اما بهتراست از ۱۱۸ مخابرات هر استان عدد اضافه شده به ابتدای شماره تلفن هر شهر را، بپرسید .