ثبت‌نام :

 • جهت آرامش خاطر بیمارانی که با مرکز/کلینیک شما تماس میگیرند در کادر "زمان های پاسخگویی تلفنی" ، درج نمایید که در چه‌ساعاتی تلفن‌های مرکز/کلینیک پاسخ داده‌میشوند.
 • خوب است بدانید، پس از ثبت‌نام، بیماران گذشته شما یا بیمارانی که توسط دوستان یا آشنایانشان به آنها معرفی شده اید اما تلفن مرکز/کلینیک شما را ندارند‌، با جستجوی نام شما در تمامی اینترنت ، آدرس و تلفن مرکز/کلینیک فعال و بروز شمارا پیدا میکنند.
 • در بخش مدیریت تصاویر، میتوانید عکس پروفایل و یا مرکز/کلینیک خود را آپلود نمایید .
 • صفحات روانشناسان تنها با نام صاحب پروانه از نظام روانشناسی تایید و معرفی خواهند شد.
 • تایید صفحات روانشناسان مستلزم ارسال تصویر کارت نظام روانشناسی است
  مشخصات
  مثال»متخصص قلب وعروق  مثال1» مرکز سونوگرافی پایتخت
  مثال2» کلینیک پوست و مو صدف
  مثال3» مرکز فیزیوتراپی دکتر محسنی