دکتر سیدفرهنگ مرشد در حیطه بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب دیسک و ستون فقرات و در شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر پایین تر از بیمارستان دی کوچه بخشندگان ساختمان پزشکان مدیکو طبقه دوم واحد 201 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سیدفرهنگ مرشد را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سیدفرهنگ مرشد

دکتر سیدفرهنگ مرشد

بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب دیسک و ستون فقرات

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۳۰۸۰۲
یکشنبه۰۳ تیر
پس فردا
یکشنبه۱۰ تیر
۹ روز دیگر
سه شنبه۱۲ تیر
پنج شنبه۱۴ تیر
یکشنبه۱۷ تیر
سه شنبه۱۹ تیر
پنج شنبه۲۱ تیر
اطلاعات تکمیلی

من سید فرهنگ مرشد متولد ۱۶ بهمن ۱۳۶۲ در شهرستان آمل واقع در استان مازندران هستم . مقاطع تحصیلی قبل از دانشگاه را در همان شهر محل تولدم آمل سپری کرده و در کنکور سراسری سال ۱۳۸۱ با رتبه ۷۰۰ پذیرفته دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دانشکده پزشکی ساری و فارغ التحصیل و دانش آموخته سال ۱۳۸۹ میباشم . طرح پزشکی عمومی و خدمت سربازی را بصورت توام در شهر ارومیه به مدت یکسال و نیم سپری کردم. در سال ۱۳۹۳ با رتبه ۷۰۵ پذیرفته رشته جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات دانشگاه علوم پزشکی مشهد شدم و بصورت ویژه تحت آموزش اساتید بنام جراحی اعصاب ایران آقای دکتر پرفسور محمد فرجی راد ، آقای دکتر پروفسور فریبرز ثمینی و استاد گرامی سرکار خانم دکتر سمیرا ذبیحیان و استاد گرامی جناب آقای دکتر حمید رضایی بوده ام و با کسب رتبه ممتاز چهارم در امتحان گواهینامه و بورد (دانشنامه) تخصصی ایران در سال ۱۳۹۸ فارغ التحصیل و دانش آموخته شدم. پس از آن بصورت مستقیم در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به درجه استادیاری نائل شدم و معاونت آموزشی گروه جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و معاونت پژوهشی گروه جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و رئیس بخش جراحی اعصاب بیمارستان امام رضا بیرجند و عضو شورای عالی آموزشی دانشکده پزشکی بیرجند بودم و در حال حاضر در تهران در بیمارستان گاندی و بیمارستان تندیس جردن و بیمارستان فرهیختگان و بیمارستان بوعلی مشغول به کار و طبابت هستم

مطب دکتر فرهنگ مرشد
تهرانخیابان ولیعصر پایین تر از بیمارستان دی کوچه بخشندگان ساختمان پزشکان مدیکو طبقه دوم واحد 201
  0930797****
  021-8608****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۳ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۰ الی ۱۸
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ تیر (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۸
  ۱۲ تیر (سه شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۸
  ۱۴ تیر (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۸
  ۱۷ تیر (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۸
  ۱۹ تیر (سه شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۸
  ۲۱ تیر (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۸
  اینستاگرام دکتر سیدفرهنگ مرشد

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب دکتر فرهنگ مرشد

  خیابان ولیعصر پایین تر از بیمارستان دی کوچه بخشندگان ساختمان پزشکان مدیکو طبقه دوم واحد 201

  مطب دکتر فرهنگ مرشد

  خیابان ولیعصر پایین تر از بیمارستان دی کوچه بخشندگان ساختمان پزشکان مدیکو طبقه دوم واحد 201

  0930797****
  021-8608****