دکتر محمدرضا جعفری شاهدانی در حیطه فلوشیپ کلیه ومجاری ادراری تناسلی ( اندویورولوژیست ) ، متخصص جراحی کلیه.مجاری ادراری و در شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر نبش مطهری ساختمان 1991 (رستوران هانی)طبقه اول واحد 102. مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر محمدرضا جعفری شاهدانی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر محمدرضا جعفری شاهدانی

دکتر محمدرضا جعفری شاهدانی

فلوشیپ کلیه ومجاری ادراری تناسلی ( اندویورولوژیست ) ، متخصص جراحی کلیه.مجاری ادراری

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۱۰۰۶۹۱
دوشنبه۰۳ مهر
امروز
چهارشنبه۰۵ مهر
پس فردا
شنبه۰۸ مهر
۵ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
۹ روز دیگر
شنبه۱۵ مهر
اطلاعات تکمیلی

دکتر محمد رضا جعفری

متخصص وجراح کلیه و مجاری ادرار (اورولوژی

و فوق تخصص جراحی درون بین و لیزر کلیه ومجاری ادرار (اندویورولوژی)

درمان وواکسیناسیون زگیل تناسلی (HPV ) (کرایو تراپی)

ناباروری مردان و جراحی میکروسکوپی واریکوسل

درمان و جراحی اندوسکوپی ولیزر سنگهای کلیه وحالب و مثانه(TUL,PCNL,RIRS)

درمان وجراحی اندوسکوپی و لیزر تومور مثانه

درمان و جراحی باز و اندوسکوپی و لیزر پروستات

جراحی سرطانهای کلیه و پروستات و بیضه

جراحی فتق کشاله ران و هیدروسل

درمان ناتوانی جنسی و زود انزالی

درمان بی اختیاری ادراری خانمها و آقایان

جراحی تنگی مجرای ادراری

دکتر محمد رضا جعفری
تهرانخیابان ولیعصر نبش مطهری ساختمان 1991 (رستوران هانی)طبقه اول واحد 102.

روزهای زوج: 16:15-20:00

  021-8890****
  021-8880****
  0938019****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳ مهر (امروز)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰
  پس فردا
  ۵ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۱۹:۳۰
  ۵ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰
  ۹ روز دیگر
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۱۹:۳۰
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکتر محمد رضا جعفری

  خیابان ولیعصر نبش مطهری ساختمان 1991 (رستوران هانی)طبقه اول واحد 102.

  021-8890****
  021-8880****
  0938019****