دکتر شبنم زمانی در حیطه متخصص کودکان و نوزادان و در شهر تهران به آدرس بلوار مدیریت ، خ علامه جنوبی، ک چهلم مرکزی ،انتهای کوچه - پلاک ۹ طبقه ۱ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر شبنم زمانی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر شبنم زمانی

دکتر شبنم زمانی

متخصص کودکان و نوزادان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۴۵۰۷۶
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
دوشنبه۱۴ اسفند
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۶ اسفند
شنبه۱۹ اسفند
اطلاعات تکمیلی

متخصص اطفال ( کودکان و نوزادان)

دارای بورد تخصصی

بیماریهای تبدار، عفونی

آسم و آلرژی

گوارش و رشد و نمو

مطب علامه
تهرانبلوار مدیریت ، خ علامه جنوبی، ک چهلم مرکزی ،انتهای کوچه - پلاک ۹ طبقه ۱

شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

  021-8809****
  0998140****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۹ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  اینستاگرام دکتر شبنم زمانی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب علامه

  بلوار مدیریت ، خ علامه جنوبی، ک چهلم مرکزی ،انتهای کوچه - پلاک ۹ طبقه ۱

  مطب علامه

  بلوار مدیریت ، خ علامه جنوبی، ک چهلم مرکزی ،انتهای کوچه - پلاک ۹ طبقه ۱

  021-8809****
  0998140****