دکتر شبنم زمانی در حیطه متخصص کودکان و نوزادان و در شهر تهران به آدرس بلوار مدیریت ، خ علامه جنوبی، ک چهلم مرکزی ،انتهای کوچه - پلاک ۹ طبقه ۱ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر شبنم زمانی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر شبنم زمانی

دکتر شبنم زمانی

متخصص کودکان و نوزادان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۴۵۰۷۶
چهارشنبه۰۳ مرداد
فردا
شنبه۰۶ مرداد
۴ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
۶ روز دیگر
چهارشنبه۱۰ مرداد
۸ روز دیگر
شنبه۱۳ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
چهارشنبه۱۷ مرداد
شنبه۲۰ مرداد
دوشنبه۲۲ مرداد
اطلاعات تکمیلی

متخصص اطفال ( کودکان و نوزادان)

دارای بورد تخصصی

بیماریهای تبدار، عفونی

آسم و آلرژی

گوارش و رشد و نمو

مطب علامه
تهرانبلوار مدیریت ، خ علامه جنوبی، ک چهلم مرکزی ،انتهای کوچه - پلاک ۹ طبقه ۱

شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

  0998140****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۳ مرداد (فردا)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۶ روز دیگر
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۸ روز دیگر
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۱۷ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۲۰ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۲۲ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  کسانی که دکتر شبنم زمانی را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر علیرضا مقدسی چشم پزشکی جناب آقای دکتر علیرضا مقدسی
  اینستاگرام دکتر شبنم زمانی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب علامه

  بلوار مدیریت ، خ علامه جنوبی، ک چهلم مرکزی ،انتهای کوچه - پلاک ۹ طبقه ۱

  مطب علامه

  بلوار مدیریت ، خ علامه جنوبی، ک چهلم مرکزی ،انتهای کوچه - پلاک ۹ طبقه ۱

  0998140****