صفحه‌ی اختصاصی مرکز فیزیوتراپی توس

Nobat.ir/3183آدرس و شماره تماس مرکز فیزیوتراپی توس : تهران
ابتدای خیابان مطهری - پشت هتل بزرگ تهران - خیابان عبادی - پلی کلنیک فوق تخصصی بیمارستان توس - طبقه سوم - فیزیوتراپی توس
ساعات کار مطب: صبحها 8 الی 13 و بعدازظهر 15 الی 20