دکتر عبدالناصر قلبی

دکتر عبدالناصر قلبی

کایروپراکتیک

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۷۱
۳۳۴ نفر
دوشنبه۰۳ مهر
امروز
سه شنبه۰۴ مهر
فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
پس فردا
شنبه۰۸ مهر
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۶ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
۹ روز دیگر
شنبه۱۵ مهر
یکشنبه۱۶ مهر
اطلاعات تکمیلی

از بنیانگذاران طب بیومکانیکی کایروپراکتیک در ایران، با سی و نه سال تحقیق، تدریس و درمان در زمینه محدودیتهای حرکتی، صدمات مفاصل بخصوص ستون فقرات، با تلفیقی از فلسفه ویتالیستی و مکانیستی

دکتر ناصر قلبی متخصص کایروپراکتیک و طب بیو مکانیک
تهرانامیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک

شنبه تا چهارشنبه 14 تا 19 عصر

-----

مرکز درمان های بیومکانیکی/کایروپراکتیک دکتر ناصر قلبی با سی و چهار سابقه تحقیق، تدریس و طبابت در آمریکا و ایران

تشخیص و درمان:

درد های ستون فقرات شامل تنگی کانال، بیرون زندگی دیسک و آرتروز مفاصل

اسکولیوس، کیفوز

سر درد

صدمات ناشی از تصادفات ماشین، کار و ورزش

  021-8822****
  021-8609****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳ مهر (امروز)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  فردا
  ۴ مهر (فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  پس فردا
  ۵ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۵ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۶ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۷ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۹ روز دیگر
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  اینستاگرام دکتر عبدالناصر قلبی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکتر ناصر قلبی متخصص کایروپراکتیک و طب بیو مکانیک

  امیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک

  دکتر ناصر قلبی متخصص کایروپراکتیک و طب بیو مکانیک

  امیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک

  021-8822****
  021-8609****