دکتر عبدالناصر قلبی

دکتر عبدالناصر قلبی

کایروپراکتیک

ستون فقرات ، درد مفاصل ، دیسک کمر ، تنگی کانال توانبخشی

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۷۱
۳۶۵ نفر
شنبه۱۲ اسفند
فردا
یکشنبه۱۳ اسفند
پس فردا
دوشنبه۱۴ اسفند
۳ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
۴ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

از بنیانگذاران طب بیومکانیکی کایروپراکتیک در ایران، با سی و نه سال تحقیق، تدریس و درمان در زمینه محدودیتهای حرکتی، صدمات مفاصل و دیسک، بخصوص ستون فقرات

تشخیص و درمان:درد های ستون فقرات شامل تنگی کانال، بیرون زندگی دیسک و آرتروز مفاصل

اسکولیوس، کیفوز

سر درد

صدمات ناشی از تصادفات ماشین، کار و ورزش

دکتر ناصر قلبی متخصص کایروپراکتیک و طب بیو مکانیک
تهرانامیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک

شنبه تا چهارشنبه 14 تا 19 عصر

-----

مرکز درمان های بیومکانیکی/کایروپراکتیک دکتر ناصر قلبی با سی و چهار سابقه تحقیق، تدریس و طبابت در آمریکا و ایران

تشخیص و درمان:

درد های ستون فقرات شامل تنگی کانال، بیرون زندگی دیسک و آرتروز مفاصل

اسکولیوس، کیفوز

سر درد

صدمات ناشی از تصادفات ماشین، کار و ورزش

 • مطب در روز ۱۶ اسفند تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۹ اسفند تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۰ اسفند تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۱ اسفند تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۲ اسفند تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۳ اسفند تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۶ اسفند تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۷ اسفند تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۸ اسفند تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۹ اسفند تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۴ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۵ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۶ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۷ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۸ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۱ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۲ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۳ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۴ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۵ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۸ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۹ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۰ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۱ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۲ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۵ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۶ فروردین تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۷ فروردین تعطیل می باشد.
021-8822****
021-8609****
لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
فردا
۱۲ اسفند (فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
پس فردا
۱۳ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
۳ روز دیگر
۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
۴ روز دیگر
۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
اینستاگرام دکتر عبدالناصر قلبی

این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

دکتر ناصر قلبی متخصص کایروپراکتیک و طب بیو مکانیک

امیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک

دکتر ناصر قلبی متخصص کایروپراکتیک و طب بیو مکانیک

امیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک

021-8822****
021-8609****