دکتر عبدالناصر قلبی

دکتر عبدالناصر قلبی

کایروپراکتیک

ستون فقرات ، درد مفاصل ، دیسک کمر ، تنگی کانال توانبخشی

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۷۱
۳۸۷ نفر
چهارشنبه۲۷ تیر
پس فردا
شنبه۳۰ تیر
۵ روز دیگر
یکشنبه۳۱ تیر
۶ روز دیگر
دوشنبه۰۱ مرداد
۷ روز دیگر
سه شنبه۰۲ مرداد
۸ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۹ روز دیگر
شنبه۰۶ مرداد
یکشنبه۰۷ مرداد
دوشنبه۰۸ مرداد
سه شنبه۰۹ مرداد
چهارشنبه۱۰ مرداد
شنبه۱۳ مرداد
یکشنبه۱۴ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
اطلاعات تکمیلی

از بنیانگذاران طب بیومکانیکی کایروپراکتیک در ایران، با سی و نه سال تحقیق، تدریس و درمان در زمینه محدودیتهای حرکتی، صدمات مفاصل و دیسک، بخصوص ستون فقرات

تشخیص و درمان:درد های ستون فقرات شامل تنگی کانال، بیرون زندگی دیسک و آرتروز مفاصل

اسکولیوس، کیفوز

سر درد

صدمات ناشی از تصادفات ماشین، کار و ورزش

دکتر ناصر قلبی متخصص کایروپراکتیک و طب بیو مکانیک
تهرانامیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک

شنبه تا چهارشنبه 14 تا 19 عصر

-----

مرکز درمان های بیومکانیکی/کایروپراکتیک دکتر ناصر قلبی با سی و چهار سابقه تحقیق، تدریس و طبابت در آمریکا و ایران

تشخیص و درمان:

درد های ستون فقرات شامل تنگی کانال، بیرون زندگی دیسک و آرتروز مفاصل

اسکولیوس، کیفوز

سر درد

صدمات ناشی از تصادفات ماشین، کار و ورزش

  021-8822****
  021-8609****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۲۷ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۵ روز دیگر
  ۳۰ تیر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۶ روز دیگر
  ۳۱ تیر (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۷ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۸ روز دیگر
  ۲ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۹ روز دیگر
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۱۴ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  اینستاگرام دکتر عبدالناصر قلبی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکتر ناصر قلبی متخصص کایروپراکتیک و طب بیو مکانیک

  امیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک

  دکتر ناصر قلبی متخصص کایروپراکتیک و طب بیو مکانیک

  امیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک

  021-8822****
  021-8609****