دکتر رکسانا عباسی

دکتر رکسانا عباسی

متخصص داخلی

گوارش ، آندوسکوپی ، کولونوسکوپی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۶۳۰۳۹
۱۷۷ نفر
دوشنبه۰۳ مهر
امروز
چهارشنبه۰۵ مهر
پس فردا
شنبه۰۸ مهر
۵ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
۹ روز دیگر
شنبه۱۵ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
شنبه۲۲ مهر
اطلاعات تکمیلی

متخصص بیماری های داخلی گوارشی اندوسکوپی ، کولونوسکوپی

عضو انجمن طب داخلی امریکا

مدرک مانومتری مری از وسترن تورنتو کانادا

کلینیک
تهرانتهران ،بلوار میرداماد - جنب برج اسکان - پلاک 367 - مرکز جراحی میرداماد

روزهای زوج ۲-۷:۳۰

  021-8878****
  021-8878****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳ مهر (امروز)از ساعت ۱۴ الی ۱۹:۳۰
  پس فردا
  ۵ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۹:۳۰
  ۵ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹:۳۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹:۳۰
  ۹ روز دیگر
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹:۳۰
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹:۳۰
  ۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹:۳۰
  ۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹:۳۰
  ۲۲ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹:۳۰
  اینستاگرام دکتر رکسانا عباسی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  کلینیک

  تهران ،بلوار میرداماد - جنب برج اسکان - پلاک 367 - مرکز جراحی میرداماد

  کلینیک

  تهران ،بلوار میرداماد - جنب برج اسکان - پلاک 367 - مرکز جراحی میرداماد

  021-8878****
  021-8878****