دکتر مصطفی حیدری

دکتر مصطفی حیدری

جراح - دندانپزشک

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۱۵۶۰۴۸
۱۳۳ نفر
سه شنبه۰۲ مرداد
امروز
چهارشنبه۰۳ مرداد
فردا
پنج شنبه۰۴ مرداد
پس فردا
شنبه۰۶ مرداد
۴ روز دیگر
یکشنبه۰۷ مرداد
۵ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
۶ روز دیگر
سه شنبه۰۹ مرداد
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۰ مرداد
۸ روز دیگر
پنج شنبه۱۱ مرداد
۹ روز دیگر
شنبه۱۳ مرداد
یکشنبه۱۴ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
چهارشنبه۱۷ مرداد
پنج شنبه۱۸ مرداد
شنبه۲۰ مرداد
یکشنبه۲۱ مرداد
دوشنبه۲۲ مرداد
چهارشنبه۲۴ مرداد
پنج شنبه۲۵ مرداد
شنبه۲۷ مرداد
یکشنبه۲۸ مرداد
دوشنبه۲۹ مرداد
چهارشنبه۳۱ مرداد
پنج شنبه۰۱ شهریور
دوشنبه۰۵ شهریور
چهارشنبه۰۷ شهریور
پنج شنبه۰۸ شهریور
شنبه۱۰ شهریور
یکشنبه۱۱ شهریور
شنبه۱۷ شهریور
یکشنبه۱۸ شهریور
دوشنبه۱۹ شهریور
چهارشنبه۲۱ شهریور
شنبه۲۴ شهریور
یکشنبه۲۵ شهریور
دوشنبه۲۶ شهریور
چهارشنبه۲۸ شهریور
پنج شنبه۲۹ شهریور
یکشنبه۰۱ مهر
دوشنبه۰۲ مهر
چهارشنبه۰۴ مهر
شنبه۰۷ مهر
یکشنبه۰۸ مهر
دوشنبه۰۹ مهر
چهارشنبه۱۱ مهر
شنبه۱۴ مهر
اطلاعات تکمیلی

دکتر مصطفی حیدری

دندانپزشک زیبایی

انجام کلیه خدمات دندانپزشکی زیبایی لمینیت و کامپوزیت

انجام درمان های ایمپلنت پیشرفته توسط تیم دندانپزشکی تخصصی

گیشا
تهرانگیشا - علیالی غربی - پلاک 52 - واحد 10

شعبه دوم اندرزگو
  021-8824****
  021-8824****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۲ مرداد (امروز)از ساعت ۱۲ الی ۱۷
  سقف نوبت دهی پر شده است
  فردا
  ۳ مرداد (فردا)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  پس فردا
  ۴ مرداد (پس فردا)از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵
  ۴ روز دیگر
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۵ روز دیگر
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۶ روز دیگر
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۷ روز دیگر
  ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۲ الی ۱۷
  ۸ روز دیگر
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۹ روز دیگر
  ۱۱ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۴ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۷ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۸ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵
  ۲۰ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۱ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۲ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۴ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۵ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵
  ۲۷ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۸ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۹ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۳۱ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱ شهریور (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵
  ۵ شهریور (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۷ شهریور (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۸ شهریور (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵
  ۱۰ شهریور (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۱ شهریور (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۷ شهریور (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۸ شهریور (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۹ شهریور (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۱ شهریور (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۴ شهریور (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۵ شهریور (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۶ شهریور (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۸ شهریور (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۹ شهریور (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵
  ۱ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۴ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۷ مهر (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۸ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۹ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۱ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۴ مهر (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  کسانی که دکتر مصطفی حیدری را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر آذر حیدری دندان پزشکی سرکار خانم دکتر آذر حیدری
  اینستاگرام دکتر مصطفی حیدری

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  گیشا

  گیشا - علیالی غربی - پلاک 52 - واحد 10

  شعبه دوم اندرزگو

  021-8824****
  021-8824****