دکتر محمدنصیر همتیان در حیطه فوق تخصص قلب جنین-اطفال و در شهر تهران به آدرس بلوار کشاورز، بین کارگرشمالی و جمالزاده ،جنب آزمایشگاه نور ، پلاک 95طبقه دوم مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر محمدنصیر همتیان را به آسانی دریافت کنید.
دکتر محمدنصیر همتیان

دکتر محمدنصیر همتیان

فوق تخصص قلب جنین-اطفال

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۸۶۵۴۶
دکتر محمدنصیر همتیان فوق تخصص قلب جنین - اطفال در تهران
تهرانبلوار کشاورز، بین کارگرشمالی و جمالزاده ،جنب آزمایشگاه نور ، پلاک 95طبقه دوم

روزای فرد یکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه با وقت قبلی

  0919750****
  اینستاگرام دکتر محمدنصیر همتیان

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکتر محمدنصیر همتیان فوق تخصص قلب جنین - اطفال در تهران

  بلوار کشاورز، بین کارگرشمالی و جمالزاده ،جنب آزمایشگاه نور ، پلاک 95طبقه دوم

  دکتر محمدنصیر همتیان فوق تخصص قلب جنین - اطفال در تهران

  بلوار کشاورز، بین کارگرشمالی و جمالزاده ،جنب آزمایشگاه نور ، پلاک 95طبقه دوم

  0919750****