دکتر ربابه سادات زمانی در حیطه متخصص کودکان و نوزادان و در شهر تهران به آدرس پیروزی بین سوم و چهارم نیروهوایی پلاک ۹۱ طبقه دوم واحد ۹
در روزهای تعطیلی مطب جهت ثبت نوبت با موبایل ثبت شده تماس حاصل فرمایید مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر ربابه سادات زمانی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر ربابه سادات زمانی

دکتر ربابه سادات زمانی

متخصص کودکان و نوزادان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۸۸۴۲
۱۴۰ نفر
شنبه۳۰ تیر
فردا
یکشنبه۳۱ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۱ مرداد
۳ روز دیگر
سه شنبه۰۲ مرداد
۴ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۵ روز دیگر
پنج شنبه۰۴ مرداد
۶ روز دیگر
شنبه۰۶ مرداد
۸ روز دیگر
یکشنبه۰۷ مرداد
۹ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
سه شنبه۰۹ مرداد
چهارشنبه۱۰ مرداد
پنج شنبه۱۱ مرداد
شنبه۱۳ مرداد
یکشنبه۱۴ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
سه شنبه۱۶ مرداد
چهارشنبه۱۷ مرداد
پنج شنبه۱۸ مرداد
اطلاعات تکمیلی

متخصص کودکان و نوزادان

فارغ تحصیل دانشگاه شهید بهشتی

دارای ۱۵ سال سابقه کارسابقه فعالیت در بیمارستان وnicu بیمارستان مفید،بیمارستان مادر و کودک مهدیه،طالقانی،شهدای تجریش،اورژانس و بخش مسمومیت لقمان ،اورژانس و بخش ریه مسیح دانشوری

مترجم کتب تغذیه کراووس مولف مقالات خارجی و داخلی

انجام ختنه به روش حلقه و جراحی(همه روزه حتی روزهای تعطیل با هماهنگی قبلی)

گوارش،آسم و آلرژی،تغذیه،زردی،کولیک شیرخوارگی

ویزیت نوزادان و کودکان و نوجوانان

بیماریهای عفونی،رشدونمو،دیابت

بیش فعالی شب ادراری

هرروز
تهرانپیروزی بین سوم و چهارم نیروهوایی پلاک ۹۱ طبقه دوم واحد ۹

در روزهای تعطیلی مطب جهت ثبت نوبت با موبایل ثبت شده تماس حاصل فرمایید
  021-7747****
  0902788****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۳۰ تیر (فردا)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  پس فردا
  ۳۱ تیر (پس فردا)از ساعت ۹ الی ۱۴از ساعت ۱۶ الی ۲۱
  ۳ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۵
  ۴ روز دیگر
  ۲ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۴از ساعت ۱۶ الی ۲۱
  ۵ روز دیگر
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۶ روز دیگر
  ۴ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۴از ساعت ۱۶ الی ۲۱
  ۸ روز دیگر
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۹ روز دیگر
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۴از ساعت ۱۶ الی ۲۱
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۱
  ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۴از ساعت ۱۶ الی ۲۱
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۱۱ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۴از ساعت ۱۶ الی ۲۱
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۱۴ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۴از ساعت ۱۶ الی ۲۱
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۱
  ۱۶ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۴از ساعت ۱۶ الی ۲۱
  ۱۷ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۱۸ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۴
  کسانی که دکتر ربابه سادات زمانی را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر حسین گنجعلی کلیه و مجاری ادراری جناب آقای دکتر حسین گنجعلی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  هرروز

  پیروزی بین سوم و چهارم نیروهوایی پلاک ۹۱ طبقه دوم واحد ۹

  در روزهای تعطیلی مطب جهت ثبت نوبت با موبایل ثبت شده تماس حاصل فرمایید

  هرروز

  پیروزی بین سوم و چهارم نیروهوایی پلاک ۹۱ طبقه دوم واحد ۹

  در روزهای تعطیلی مطب جهت ثبت نوبت با موبایل ثبت شده تماس حاصل فرمایید

  021-7747****
  0902788****