ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر عبدالرضا اله وردیمتخصص کودکان و نوزادان ( اطفال )https://nobat.ir/allahverdi/https://nobat.ir/allahverdi/ 97282/office/profile_photo/121930/style-normalVCart /office/profile_photo/121930/style-normalVCart
تهرانخیابان فلسطین - خیابان ایتالیا - درمانگاه بیمارستان مصطفی خمینی
536