ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر عبدالرضا اله وردیمتخصص نوزادان و کودکان بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهرانhttps://nobat.ir/allahverdi/https://nobat.ir/allahverdi/ 97282/office/profile_photo/121930/style-drList/office/profile_photo/121930/style-drList
تهرانخیابان فلسطین - خیابان ایتالیا - درمانگاه بیمارستان مصطفی خمینی