تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

پزشکان متخصص جراحی عمومی در در مشهد

دکتر جواد میرزاپور

دکتر جواد میرزاپور

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر جواد میرزاپور
دکتر فرهاد هماپور

دکتر فرهاد هماپور

فلوشیپ جراحی سرطانمتخصص جراحی عمومی
دکتر فرهاد هماپور
دکتر اسماعیل فرزادفرد

دکتر اسماعیل فرزادفرد

فوق تخصص جراحی پلاستیک
نوبت دهی
دکتر اسماعیل فرزادفرد
دکتر محمد حدادی اول

دکتر محمد حدادی اول

متخصص جراحی عمومیسرطان پستان ، ژنیکوماستی
دکتر محمد حدادی اول
دکتر حسین شقایق

دکتر حسین شقایق

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر حسین شقایق
دکتر جواد صاحبی

دکتر جواد صاحبی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر جواد صاحبی
دکتر محسن رافتی سخنگو

دکتر محسن رافتی سخنگو

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر محسن رافتی سخنگو
دکتر احسان حسن زاده حداد

دکتر احسان حسن زاده حداد

فلوشیپ جراحی سرطان - جراحی عمومی و لا...
نوبت دهی
دکتر احسان حسن زاده حداد
دکتر وحید جمعه زاده

دکتر وحید جمعه زاده

متخصص جراحی - فلوشیپ جراحی چاقی و لاپ...
نوبت دهی
دکتر وحید جمعه زاده
دکتر رضا رضائی

دکتر رضا رضائی

فوق تخصص جراحی ریه و قفسه سینه ( تورا...
نوبت دهی
دکتر رضا رضائی
دکتر علیرضا رضاپناه

دکتر علیرضا رضاپناه

فلوشیپ لاپاروسکوپی پیشرفته
نوبت دهی
دکتر علیرضا رضاپناه
دکتر حسین طاهری

دکتر حسین طاهری

فوق تخصص جراحی عروق
نوبت دهی
دکتر حسین طاهری
دکتر مژگان عین افشار

دکتر مژگان عین افشار

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر مژگان عین افشار
دکتر فاطمه نقوی ریابی

دکتر فاطمه نقوی ریابی

متخصص جراحی عمومی - لاپاراسکوپی - زیب...
نوبت دهی
دکتر فاطمه نقوی ریابی
دکتر مصطفی مهرابی بهار

دکتر مصطفی مهرابی بهار

جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر مصطفی مهرابی بهار
دکتر محمدجواد قمری

دکتر محمدجواد قمری

فلوشیپ لاپاروسکوپی پیشرفته و جراحی چاقیانجام کلیه اعمال جراحی به روش بسته (ل...
دکتر محمدجواد قمری
دکتر محمد زارع حقیقی

دکتر محمد زارع حقیقی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمیمتخصص جراحی عمومی
دکتر محمد زارع حقیقی
دکتر امین دلیلی

دکتر امین دلیلی

فلوشیپ جراحی چاقی و لاپارسکوپی پیشرفت...
نوبت دهی
دکتر امین دلیلی
دکتر علیرضا توسلی

دکتر علیرضا توسلی

متخصص جراحی عمومی و لاپاروسکوپی
نوبت دهی
دکتر علیرضا توسلی
دکتر زهره ادیب منش

دکتر زهره ادیب منش

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر زهره ادیب منش
دکتر رضا نظرزاده

دکتر رضا نظرزاده

فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادانمتخصص جراحی عمومی
دکتر رضا نظرزاده
دکتر مسعود خاکی حصاری

دکتر مسعود خاکی حصاری

متخصص جراحی
نوبت دهی
دکتر مسعود خاکی حصاری
دکتر علی احمدآبادی

دکتر علی احمدآبادی

فلوشیپ جراحی سوختگی و ترمیمی
نوبت دهی
دکتر علی احمدآبادی
دکتر حامد گل محمدزاده

دکتر حامد گل محمدزاده

فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و چاقیمتخصص جراحی عمومی
دکتر حامد گل محمدزاده
دکتر فرهاد وفایی

دکتر فرهاد وفایی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر فرهاد وفایی
دکتر محمد سینا نوروزی اصل

دکتر محمد سینا نوروزی اصل

فلوشیپ جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته و جر...
نوبت دهی
دکتر محمد سینا نوروزی اصل
دکتر فرنود فروهر

دکتر فرنود فروهر

متخصص جراحی عمومی ، لاپاراسکوپی - زیبایی
نوبت دهی
دکتر فرنود فروهر
دکتر رضا طاهری

دکتر رضا طاهری

فلوشیپ جراحی عروق و تروما
نوبت دهی
دکتر رضا طاهری
دکتر مرتضی کوچک زاده زرگر

دکتر مرتضی کوچک زاده زرگر

جراحی عمومی و لاپاراسکوپیک
نوبت دهی
دکتر مرتضی کوچک زاده زرگر
دکتر سیدحسن طاووسی

دکتر سیدحسن طاووسی

فلوشیپ سوختگی و متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر سیدحسن طاووسی
دکتر یوسف یوسفی

دکتر یوسف یوسفی

متخصص جراحی عمومیفوق تخصص جراحی قفسه سینه و ریه ،
دکتر یوسف یوسفی
دکتر قاسم موحد

دکتر قاسم موحد

فلوشیپ جراحی چاقی و لاپاراسکوپی پیشرفته
نوبت دهی
دکتر قاسم موحد
دکتر حمیدرضا توکلی

دکتر حمیدرضا توکلی

فوق تخصص جراحی ریه و قفسه سینه ( تورا...
نوبت دهی
دکتر حمیدرضا توکلی
دکتر سیدحسن بابائی

دکتر سیدحسن بابائی

متخصص جراحی عمومیجراحی زیبایی
دکتر سیدحسن بابائی
دکتر حامد گل محمدی

دکتر حامد گل محمدی

متخصص جراحی عمومی و زیبایی
نوبت دهی
دکتر حامد گل محمدی
دکتر وحیدرضا اکرامی فرد

دکتر وحیدرضا اکرامی فرد

جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر وحیدرضا اکرامی فرد
دکتر سعید کیقبادی

دکتر سعید کیقبادی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر سعید کیقبادی
دکتر آرش بیرقی طوسی

دکتر آرش بیرقی طوسی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
نوبت دهی
دکتر آرش بیرقی طوسی
دکتر رضا جعفری گیو

دکتر رضا جعفری گیو

متخصص جراحی ، زیبایی و لاپاروسکوپی
نوبت دهی
دکتر رضا جعفری گیو
دکتر امیر هژبرکلالی

دکتر امیر هژبرکلالی

جراحی عمومی و زیبایی
نوبت دهی
دکتر امیر هژبرکلالی
دکتر حسین موحد

دکتر حسین موحد

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر حسین موحد
دکتر اکبر پاکدل

دکتر اکبر پاکدل

متخصص جراحی عمومی - لاپاراسکوپی
نوبت دهی
دکتر اکبر پاکدل
دکتر مرتضی پیوندی

دکتر مرتضی پیوندی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر مرتضی پیوندی
دکتر سجاد نورشفیعی

دکتر سجاد نورشفیعی

فلوشیپ جراحی چاقی و لاپاروسکوپی
نوبت دهی
دکتر سجاد نورشفیعی
دکتر محمدرضا ممقانی

دکتر محمدرضا ممقانی

متخصص جراحی جنرال- فلوشیپ تروما و عروق
نوبت دهی
دکتر محمدرضا ممقانی
دکتر محمد ابراهیم کلانتری

دکتر محمد ابراهیم کلانتری

متخصص جراحی عمومی - فلوشیپ جراحی لاپا...
نوبت دهی
دکتر محمد ابراهیم کلانتری
دکتر حمید عطاران

دکتر حمید عطاران

متخصص جراحی عمومی و لاپاروسکوپی
نوبت دهی
دکتر حمید عطاران
دکتر خشایار اتقیائی

دکتر خشایار اتقیائی

فوق تخصص جراحی کودکان
نوبت دهی
دکتر خشایار اتقیائی
دکتر غلامرضا صفرپور

دکتر غلامرضا صفرپور

فوق تخصص جراحی قلب وعروق
نوبت دهی
دکتر غلامرضا صفرپور
دکتر رضا شریفی

دکتر رضا شریفی

فوق تخصص جراحی پلاستیکمتخصص جراحی عمومی
دکتر رضا شریفی
دکتر احمد نژادرحیم

دکتر احمد نژادرحیم

فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی پیشرفتهمتخصص جراحی عمومی
دکتر احمد نژادرحیم
دکتر مهدی اسدی

دکتر مهدی اسدی

فلوشیپ جراحی پستان و غدد
نوبت دهی
دکتر مهدی اسدی
دکتر علیرضا حمید

دکتر علیرضا حمید

متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی
نوبت دهی
دکتر علیرضا حمید
دکتر مجید قربانزاده

دکتر مجید قربانزاده

متخصص جراحی
نوبت دهی
دکتر مجید قربانزاده
دکتر مریم سرکرده

دکتر مریم سرکرده

متخصص جراحی عمومی (پستان لاپاراسکوپی ...
نوبت دهی
دکتر مریم سرکرده
دکتر علی الستی

دکتر علی الستی

متخصص جراحی عمومی ، ترمیمی و زیبایی
نوبت دهی
دکتر علی الستی
دکتر نوشین کاوسی

دکتر نوشین کاوسی

متخصص جراحی عمومی و لاپاروسکوپی
نوبت دهی
دکتر نوشین کاوسی
دکتر علی شمالی

دکتر علی شمالی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر علی شمالی
دکتر رضا شجاعیان

دکتر رضا شجاعیان

فوق تخصص جراحی کودکان
نوبت دهی
دکتر رضا شجاعیان
دکتر بهروز متحدی

دکتر بهروز متحدی

فوق تخصص جراحی قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر بهروز متحدی
دکتر احسان کیخسروی

دکتر احسان کیخسروی

.فلوشیپ نوروواسکولار اینترونشنمتخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر احسان کیخسروی
دکتر یاسر رجب نژاد

دکتر یاسر رجب نژاد

متخصص جراحی عمومی و زیبایی و لاپاراسکوپی
نوبت دهی
دکتر یاسر رجب نژاد
دکتر فریال کریم

دکتر فریال کریم

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیباییمتخصص جراحی عمومی
دکتر فریال کریم
دکتر کامران کاویانی

دکتر کامران کاویانی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیباییمتخصص جراحی عمومی
دکتر کامران کاویانی
دکتر محسن علی اکبریان

دکتر محسن علی اکبریان

فلوشیپ پیوند کبدمتخصص جراحی عمومی
دکتر محسن علی اکبریان
دکتر محمد هادی سعید مدقق

دکتر محمد هادی سعید مدقق

فلوشیپ جراحی عروق و ترومامتخصص جراحی عمومی
دکتر محمد هادی سعید مدقق
دکتر حامد شریعت رضوی

دکتر حامد شریعت رضوی

فلوشیپ جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)متخصص جراحی عمومی
دکتر حامد شریعت رضوی
دکتر شیرین زهرا امیری شریفی

دکتر شیرین زهرا امیری شریفی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر شیرین زهرا امیری شریفی
دکتر حسن حسن زاده برادران

دکتر حسن حسن زاده برادران

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر حسن حسن زاده برادران
دکتر وحید آقاسی زاده

دکتر وحید آقاسی زاده

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر وحید آقاسی زاده
دکتر علی اصغر معینی پور

دکتر علی اصغر معینی پور

فوق تخصص جراحی قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر علی اصغر معینی پور
دکتر نصرت الله نوری

دکتر نصرت الله نوری

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر نصرت الله نوری
دکتر علیرضا مولوی پور

دکتر علیرضا مولوی پور

فوق تخصص جراحی قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر علیرضا مولوی پور
دکتر علی میرصادقی

دکتر علی میرصادقی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر علی میرصادقی
دکتر محمدرضا مطیع

دکتر محمدرضا مطیع

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر محمدرضا مطیع
دکتر محمود حسین زاده ملکی

دکتر محمود حسین زاده ملکی

فوق تخصص جراحی قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر محمود حسین زاده ملکی
دکتر محسن فیروزی

دکتر محسن فیروزی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر محسن فیروزی
دکتر علی آذری

دکتر علی آذری

فوق تخصص جراحی قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر علی آذری
دکتر حامد فرهادی

دکتر حامد فرهادی

فوق تخصص جراحی پلاستیک ، ترمیمی و سوختگی
نوبت دهی
دکتر حامد فرهادی
دکتر لیلی مهاجرزاده

دکتر لیلی مهاجرزاده

فوق تخصص جراحی کودکانمتخصص جراحی عمومی
دکتر لیلی مهاجرزاده
دکتر امید یازرلو

دکتر امید یازرلو

فوق تخصص جراحی پلاستیکمتخصص جراحی عمومی
دکتر امید یازرلو
دکتر احمد رجایی خراسانی

دکتر احمد رجایی خراسانی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس)متخصص جراحی عمومی
دکتر احمد رجایی خراسانی
دکتر جمیل اصفهانی زاده

دکتر جمیل اصفهانی زاده

فوق تخصص جراحی قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر جمیل اصفهانی زاده
دکتر مرتضی هداوند میرزایی

دکتر مرتضی هداوند میرزایی

فوق تخصص جراحی قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر مرتضی هداوند میرزایی
دکتر علی اصغر بلوریان

دکتر علی اصغر بلوریان

فوق تخصص جراحی قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر علی اصغر بلوریان
دکتر احمد بذر افشان

دکتر احمد بذر افشان

فوق تخصص جراحی کودکانمتخصص جراحی عمومی
دکتر احمد بذر افشان
دکتر علی صدری زاده

دکتر علی صدری زاده

فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس)متخصص جراحی عمومی
دکتر علی صدری زاده
دکتر سیدضیااله حقی

دکتر سیدضیااله حقی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس)متخصص جراحی عمومی
دکتر سیدضیااله حقی
دکتر بهزاد فیض زاده کریق

دکتر بهزاد فیض زاده کریق

فلوشیپ پیوند کلیهمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
دکتر بهزاد فیض زاده کریق
دکتر آسیه سادات فتاحی معصوم

دکتر آسیه سادات فتاحی معصوم

فلوشیپ جراحی سرطانمتخصص جراحی عمومی
دکتر آسیه سادات فتاحی معصوم
دکتر زینب پناهی تبریزی

دکتر زینب پناهی تبریزی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر زینب پناهی تبریزی
دکتر شجاع شیری

دکتر شجاع شیری

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر شجاع شیری
دکتر محمدمهدی کامیار

دکتر محمدمهدی کامیار

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر محمدمهدی کامیار
دکتر مجید هاشم زاده

دکتر مجید هاشم زاده

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر مجید هاشم زاده
دکتر ناصر سنجر موسوی

دکتر ناصر سنجر موسوی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر ناصر سنجر موسوی
دکتر محمدناصر فرقانی تربقان

دکتر محمدناصر فرقانی تربقان

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر محمدناصر فرقانی تربقان
دکتر قدرت الله ناصح

دکتر قدرت الله ناصح

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر قدرت الله ناصح
دکتر علی رضا برجسته زائری

دکتر علی رضا برجسته زائری

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر علی رضا برجسته زائری
دکتر حسین شباهنگ

دکتر حسین شباهنگ

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر حسین شباهنگ
دکتر محمد برهمت

دکتر محمد برهمت

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر محمد برهمت