تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

مطب های تغذیه و رژیم درمانی در مشهد

کاظم اسلامی

کاظم اسلامی

تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 کاظم اسلامی
کیانا صادقی اردکانی

کیانا صادقی اردکانی

تغذیه و رژیم درمانیکاهش سایز موضعی ، آنالیز بدن
 کیانا صادقی اردکانی
عفت بهادری

عفت بهادری

تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 عفت بهادری
احمدرضا پارسا

احمدرضا پارسا

تغذیه ورژیم درمانی ، کاهش وافزایش وزنافزایش قد.اختلال رشد،ورزشکاران.قلبی و...
 احمدرضا پارسا
وحیده بنازاده

وحیده بنازاده

تغذیه و رژیم درمانیمشاوره چاقی و جراحی های چاقی
 وحیده بنازاده
دکتر سیدامیر طباطبائی زاده

دکتر سیدامیر طباطبائی زاده

پزشک و متخصص تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
دکتر سیدامیر طباطبائی زاده
ساجده فیاض جورشری

ساجده فیاض جورشری

تغذیه و رژیم درمانیآنالیز کامل بدن، ارزیابی کمبودها و لا...
 ساجده فیاض جورشری
دکتر عطیه مهدیزاده

دکتر عطیه مهدیزاده

پزشک و متخصص تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
دکتر عطیه مهدیزاده
رضا افتخار

رضا افتخار

تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 رضا افتخار
حمید کرمی مقدم

حمید کرمی مقدم

مشاور تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 حمید کرمی مقدم
دکتر کیهان گنودی

دکتر کیهان گنودی

متخصص تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
دکتر کیهان گنودی
دکتر منیر دهری

دکتر منیر دهری

متخصص تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
دکتر منیر دهری
پریسا گرایلی

پریسا گرایلی

تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 پریسا گرایلی
جواد سبحانی

جواد سبحانی

تغذیه و رژیم درمانیلاغری موضعی ، آنالیز بدن
 جواد سبحانی
دکتر خسرو شفقی

دکتر خسرو شفقی

دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
دکتر خسرو شفقی
امیر نصرتی

امیر نصرتی

تغذیه و رژیم درمانیلاغری موضعی با دستگاه ،تغذیه بیماران ...
 امیر نصرتی
خشایار خانی زاده

خشایار خانی زاده

تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 خشایار خانی زاده
ملیکا کافی ثانی

ملیکا کافی ثانی

تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 ملیکا کافی ثانی
پریسا زارعی شرق

پریسا زارعی شرق

مشاور تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 پریسا زارعی شرق
نادیه حاجی زاده

نادیه حاجی زاده

تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 نادیه حاجی زاده
مهران یادگاری

مهران یادگاری

تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 مهران یادگاری
سینا حمیدی پور

سینا حمیدی پور

تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 سینا حمیدی پور
حسین فزونی

حسین فزونی

تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 حسین فزونی
زهرا نعیمی

زهرا نعیمی

تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 زهرا نعیمی
ملیحه علی آبادی

ملیحه علی آبادی

تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 ملیحه علی آبادی
آتوسا قشقائی

آتوسا قشقائی

تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 آتوسا قشقائی
فاطمه محمدنیا

فاطمه محمدنیا

تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 فاطمه محمدنیا
فهیمه کیمیایی

فهیمه کیمیایی

مشاور تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 فهیمه کیمیایی
مرتضی گوهری

مرتضی گوهری

تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 مرتضی گوهری
فرنوش کرمانشاهی

فرنوش کرمانشاهی

تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 فرنوش کرمانشاهی
مهرنوش مشکانی

مهرنوش مشکانی

مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 مهرنوش مشکانی
مهسا احمدنژاد کپورچالی

مهسا احمدنژاد کپورچالی

مشاور تغذیه و رژیم درمانی
نوبت دهی
 مهسا احمدنژاد کپورچالی
هدیه کفعمی خراسانی

هدیه کفعمی خراسانی

کارشناسی علوم تغذیه
نوبت دهی
 هدیه کفعمی خراسانی
دکتر مجید غیورمبرهن

دکتر مجید غیورمبرهن

پزشک و دکترای تخصصی علوم تغذیه
نوبت دهی
دکتر مجید غیورمبرهن
دکتر محمد صفریان

دکتر محمد صفریان

پزشک و دکترای تخصصی علوم تغذیه
نوبت دهی
دکتر محمد صفریان
دکتر ریحانه احمدزاده قویدل

دکتر ریحانه احمدزاده قویدل

دکترای تخصصی علوم تغذیه
نوبت دهی
دکتر ریحانه احمدزاده قویدل
دکتر محسن نعمتی

دکتر محسن نعمتی

دکترای تخصصی علوم تغذیه
نوبت دهی
دکتر محسن نعمتی
رضا سبحانی

رضا سبحانی

کارشناس علوم تغذیه
نوبت دهی
 رضا سبحانی
سودابه جالینوس زاده

سودابه جالینوس زاده

کارشناسی علوم تغذیه
نوبت دهی
 سودابه جالینوس زاده