تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

پزشکان متخصص جراحی عمومی در در شیراز

دکتر مجید اثنی عشری

دکتر مجید اثنی عشری

فوق تخصص جراحی عروق - متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر مجید اثنی عشری
دکتر سینا غیاثی حافظی

دکتر سینا غیاثی حافظی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و پروتز سینه
نوبت دهی
دکتر سینا غیاثی حافظی
دکتر محمد یاسین کرمی

دکتر محمد یاسین کرمی

متخصص جراحی عمومی ، فلوشیپ جراحی سرطا...
نوبت دهی
دکتر محمد یاسین کرمی
دکتر مسعود شفیعی

دکتر مسعود شفیعی

فوق تخصص جراحی قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر مسعود شفیعی
دکتر علی تدین چهارسوقی

دکتر علی تدین چهارسوقی

فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان ، اور...استادیار دانشگاه
دکتر علی تدین چهارسوقی
دکتر علی کریمی

دکتر علی کریمی

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی لاپاراسکوپیمتخصص جراحی عمومی
دکتر علی کریمی
دکتر شهرام بلندپرواز

دکتر شهرام بلندپرواز

فلوشیپ جراحی عروق و ترومااستاد تمام جراحی
دکتر شهرام بلندپرواز
دکتر زهرا حسینیان

دکتر زهرا حسینیان

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر زهرا حسینیان
دکتر محمد حسن هاشمی زاده

دکتر محمد حسن هاشمی زاده

فلوشیپ جراحی درونبین (لاپاراسکوپی)متخصص جراحی عمومی
دکتر محمد حسن هاشمی زاده
دکتر احسان رحمانیان حقیقی

دکتر احسان رحمانیان حقیقی

متخصص جراحی
نوبت دهی
دکتر احسان رحمانیان حقیقی
دکتر سید امین ابطحیان

دکتر سید امین ابطحیان

فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقیجراحی عمومی
دکتر سید امین ابطحیان
دکتر فرزانه بستانیان

دکتر فرزانه بستانیان

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر فرزانه بستانیان
دکتر شهرام پایدار

دکتر شهرام پایدار

فلوشیپ ترومامتخصص جراحی عمومی ، جراحی تیروئید و پ...
دکتر شهرام پایدار
دکتر ابراهیم حاتمی پور

دکتر ابراهیم حاتمی پور

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
نوبت دهی
دکتر ابراهیم حاتمی پور
دکتر محمدمهدی مهرابی

دکتر محمدمهدی مهرابی

فوق تخصص جراحی پلاستیک ، زیبایی و ترمیمی
نوبت دهی
دکتر محمدمهدی مهرابی
دکتر آبتین وحیدی

دکتر آبتین وحیدی

فلوشیپ جراحی چاقی و جراحی لاپاروسکوپی...
نوبت دهی
دکتر آبتین وحیدی
دکتر محسن مجیدی

دکتر محسن مجیدی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر محسن مجیدی
دکتر ابراهیم خردمند

دکتر ابراهیم خردمند

فلوشیپ جراحی های لاپاروسکپی پیشرفتهو جراحی چاقی های مفرط ( اسلیو و بای پس)
دکتر ابراهیم خردمند
دکتر سعید ارم

دکتر سعید ارم

متخصص جراحی عمومی - زیبایی
نوبت دهی
دکتر سعید ارم
دکتر جهانگیر تقی پور

دکتر جهانگیر تقی پور

متخصص جراحی عمومیجراحی پلاستیک و زیبایی
دکتر جهانگیر تقی پور
دکتر سعید غفوری منش

دکتر سعید غفوری منش

متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی
نوبت دهی
دکتر سعید غفوری منش
دکتر وحید دستگردی

دکتر وحید دستگردی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی
نوبت دهی
دکتر وحید دستگردی
دکتر مجید فروزش

دکتر مجید فروزش

متخصص جراحی عمومی ، زیبایی
نوبت دهی
دکتر مجید فروزش
دکتر محمد حقیقی فرد

دکتر محمد حقیقی فرد

فوق تخصص جراحی پلاستیک
نوبت دهی
دکتر محمد حقیقی فرد
دکتر غلامرضا مرادپور

دکتر غلامرضا مرادپور

فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی پیشرفتهمتخصص جراح عمومی
دکتر غلامرضا مرادپور
دکتر مهدی خلوتی فهلیانی

دکتر مهدی خلوتی فهلیانی

متخصص جراحی عمومیترمیمی و زیبایی
دکتر مهدی خلوتی فهلیانی
دکتر مهران خورشیدی

دکتر مهران خورشیدی

متخصص جراحی عمومیزیبایی و لاپاروسکوپی
دکتر مهران خورشیدی
دکتر وحید عین آبادی

دکتر وحید عین آبادی

جراح زیبایی - پلاستیک و ترمیمیدوره تکمیلی جراح پلاستیک و زیبایی از ...
دکتر وحید عین آبادی
دکتر مجید اکرمی

دکتر مجید اکرمی

فلوشیپ جراحی سرطاندانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر مجید اکرمی
دکتر مهدی تهمتن

دکتر مهدی تهمتن

فوق تخصص کولو رکتال و جراحی چاقی
نوبت دهی
دکتر مهدی تهمتن
دکتر شاهین خدائی

دکتر شاهین خدائی

فلوشیپ جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)متخصص جراحی عمومی
دکتر شاهین خدائی
دکتر مرتضی خیراندیش

دکتر مرتضی خیراندیش

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر مرتضی خیراندیش
دکتر محمدرضا رادپی

دکتر محمدرضا رادپی

متخصص جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی عروق
نوبت دهی
دکتر محمدرضا رادپی
دکتر سامان نیک اقبالیان

دکتر سامان نیک اقبالیان

فلوشیپ پیوند کبد
نوبت دهی
دکتر سامان نیک اقبالیان
دکتر راضیه توکلی ریشهری

دکتر راضیه توکلی ریشهری

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر راضیه توکلی ریشهری
دکتر شهرام جهان آبادی

دکتر شهرام جهان آبادی

فوق تخصص جراحی پلاستیک ، زیبایی ، ترم...
نوبت دهی
دکتر شهرام جهان آبادی
دکتر مهران بشیرینیا

دکتر مهران بشیرینیا

متخصص جراحی - زیبایی
نوبت دهی
دکتر مهران بشیرینیا
دکتر بابک حسینی

دکتر بابک حسینی

لاپاراسکوپی و چاقی
نوبت دهی
دکتر بابک حسینی
دکتر سجاد احمدی جورقی

دکتر سجاد احمدی جورقی

جراح عمومی
نوبت دهی
دکتر سجاد احمدی جورقی
دکتر سعید عبدالهی

دکتر سعید عبدالهی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
نوبت دهی
دکتر سعید عبدالهی
دکتر سید حامد کبیری

دکتر سید حامد کبیری

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
نوبت دهی
دکتر سید حامد کبیری
دکتر حامد قدوسی جوهری

دکتر حامد قدوسی جوهری

فوق تخصص جراحی عروق
نوبت دهی
دکتر حامد قدوسی جوهری
دکتر محمدرضا دهقانی

دکتر محمدرضا دهقانی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگیمتخصص جراحی عمومی
دکتر محمدرضا دهقانی
دکتر فرزاد هوشداران

دکتر فرزاد هوشداران

متخصص جراحی عمومی . فلوشیپ جراحی سرطان
نوبت دهی
دکتر فرزاد هوشداران
دکتر مهدی مجرب

دکتر مهدی مجرب

متخصص جراحی عمومی و زیبائی
نوبت دهی
دکتر مهدی مجرب
دکتر سید حسین حیدری پور

دکتر سید حسین حیدری پور

متخصص جراحی
نوبت دهی
دکتر سید حسین حیدری پور
دکتر سعید مرزبان

دکتر سعید مرزبان

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
نوبت دهی
دکتر سعید مرزبان
دکتر توحید رزمی

دکتر توحید رزمی

متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی
نوبت دهی
دکتر توحید رزمی
دکتر محمد جاویدی

دکتر محمد جاویدی

متخصص جراحی ، زیبایی ، ترمیمی
نوبت دهی
دکتر محمد جاویدی
دکتر فضل الله هوشداران

دکتر فضل الله هوشداران

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر فضل الله هوشداران
دکتر حمید رضا عباسی

دکتر حمید رضا عباسی

فلوشیپ تروما در جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر حمید رضا عباسی
دکتر عباس یزدان پناه

دکتر عباس یزدان پناه

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر عباس یزدان پناه
دکتر منصور جنتی

دکتر منصور جنتی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر منصور جنتی
دکتر آرش طالعی

دکتر آرش طالعی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر آرش طالعی
دکتر بهزاد علیزاده

دکتر بهزاد علیزاده

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر بهزاد علیزاده
دکتر فریبا یزدانی

دکتر فریبا یزدانی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر فریبا یزدانی
دکتر محمد حسن استوان

دکتر محمد حسن استوان

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر محمد حسن استوان
دکتر ابراهیم سیوانی

دکتر ابراهیم سیوانی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر ابراهیم سیوانی
دکتر علی اکبر مربی

دکتر علی اکبر مربی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر علی اکبر مربی
دکتر محمدحسن حورنگ

دکتر محمدحسن حورنگ

فوق تخصص جراحی کودکان (اطفال)متخصص جراحی عمومی
دکتر محمدحسن حورنگ
دکتر محمد علی سنجریان

دکتر محمد علی سنجریان

فوق تخصص جراحی قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر محمد علی سنجریان
دکتر علی بهادر

دکتر علی بهادر

فوق تخصص جراحی کودکانمتخصص جراحی عمومی
دکتر علی بهادر
دکتر محمد حسین رجبیان

دکتر محمد حسین رجبیان

فوق تخصص جراحی پلاستیکمتخصص جراحی عمومی
دکتر محمد حسین رجبیان
دکتر خلیل ضرابی

دکتر خلیل ضرابی

فوق تخصص جراحی قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر خلیل ضرابی
دکتر حسن رستگار

دکتر حسن رستگار

فوق تخصص جراحی پلاستیک،ترمیمی و سوختگی
نوبت دهی
دکتر حسن رستگار
دکتر سیدناصر افشین

دکتر سیدناصر افشین

فلوشیپ جراحی درونبین (لاپاراسکوپی)
نوبت دهی
دکتر سیدناصر افشین
دکتر سعید یزدانی

دکتر سعید یزدانی

فلوشیپ جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)متخصص جراحی عمومی
دکتر سعید یزدانی
دکتر امیرحسین حیدریان

دکتر امیرحسین حیدریان

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر امیرحسین حیدریان
دکتر احمد عزیزی باصری

دکتر احمد عزیزی باصری

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر احمد عزیزی باصری
دکتر بیژن ضیائیان

دکتر بیژن ضیائیان

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر بیژن ضیائیان
دکتر یوسف یوسفی

دکتر یوسف یوسفی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر یوسف یوسفی
دکتر شهلا وفاجو

دکتر شهلا وفاجو

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر شهلا وفاجو
دکتر محمد کشاورز

دکتر محمد کشاورز

پزشک عمومی
نوبت دهی
دکتر محمد کشاورز
دکتر خسرو خسروی یادکوری

دکتر خسرو خسروی یادکوری

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر خسرو خسروی یادکوری
دکتر سید جواد فتاحی

دکتر سید جواد فتاحی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر سید جواد فتاحی
دکتر صابر منصوری

دکتر صابر منصوری

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر صابر منصوری
دکتر محمد ضیایی

دکتر محمد ضیایی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر محمد ضیایی
دکتر بهرام قاسم زاده قطب آبادی

دکتر بهرام قاسم زاده قطب آبادی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر بهرام قاسم زاده قطب آبادی
دکتر محمد مقدس

دکتر محمد مقدس

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر محمد مقدس
دکتر بهزاد موذنی

دکتر بهزاد موذنی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر بهزاد موذنی
دکتر سید موسی موسوی

دکتر سید موسی موسوی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر سید موسی موسوی
دکتر مرتضی کسرائیان

دکتر مرتضی کسرائیان

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر مرتضی کسرائیان
دکتر طلعت قناعت

دکتر طلعت قناعت

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر طلعت قناعت
دکتر حمید سلامی

دکتر حمید سلامی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر حمید سلامی
دکتر مهدی سجادی بمی

دکتر مهدی سجادی بمی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر مهدی سجادی بمی
دکتر وحید رستگار

دکتر وحید رستگار

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر وحید رستگار
دکتر علیرضا زاهدی نسب

دکتر علیرضا زاهدی نسب

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر علیرضا زاهدی نسب
دکتر محمد اسمعیل دهقان

دکتر محمد اسمعیل دهقان

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر محمد اسمعیل دهقان
دکتر اسد اله ده بزرگی

دکتر اسد اله ده بزرگی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر اسد اله ده بزرگی
دکتر بهرام حسن شاهی

دکتر بهرام حسن شاهی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر بهرام حسن شاهی
دکتر منصور جوکار

دکتر منصور جوکار

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر منصور جوکار
دکتر بیژن ابراهیمی

دکتر بیژن ابراهیمی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر بیژن ابراهیمی
دکتر عنایت اله دهقانی

دکتر عنایت اله دهقانی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر عنایت اله دهقانی
دکتر سیروس عباسی

دکتر سیروس عباسی

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر سیروس عباسی
دکتر بهزاد خلعتبری

دکتر بهزاد خلعتبری

متخصص جراحی عمومی
نوبت دهی
دکتر بهزاد خلعتبری
دکتر غلامرضا معین

دکتر غلامرضا معین

فوق تخصص جراحی پلاستیک،ترمیمی و سوختگیمتخصص جراحی عمومی
دکتر غلامرضا معین
دکتر حمیدرضا فروتن

دکتر حمیدرضا فروتن

فوق تخصص جراحی کودکانمتخصص جراحی عمومی
دکتر حمیدرضا فروتن
دکتر غلامرضا معتضدیان

دکتر غلامرضا معتضدیان

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگیمتخصص جراحی عمومی
دکتر غلامرضا معتضدیان
دکتر سیدعباس بنانی

دکتر سیدعباس بنانی

فوق تخصص جراحی کودکانمتخصص جراحی عمومی
دکتر سیدعباس بنانی
دکتر محمد حسن نعمتی

دکتر محمد حسن نعمتی

فوق تخصص جراحی قلب و عروقمتخصص جراحی عمومی
دکتر محمد حسن نعمتی