تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

لیست دکترهای داخلی در شیراز

دکتر محمدجعفر روستا

دکتر محمدجعفر روستا

فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
دکتر محمدجعفر روستا
دکتر سیدسعید کسایی

دکتر سیدسعید کسایی

فوق تخصص خون و آنکولوژیمتخصص داخلی
دکتر سیدسعید کسایی
دکتر محمودرضا تابع بردبار

دکتر محمودرضا تابع بردبار

فوق تخصص غدد ، رشد و متابولیسم
نوبت دهی
دکتر محمودرضا تابع بردبار
دکتر سیده مریم پاک فطرت

دکتر سیده مریم پاک فطرت

فوق تخصص بیماریهای کلیه بالغین و فشار...
نوبت دهی
دکتر سیده مریم پاک فطرت
دکتر مژگان زحمتکشان

دکتر مژگان زحمتکشان

فوق گوارش و کبد کودکانپیوند کبد
دکتر مژگان زحمتکشان
دکتر عبدالهادی شیخ الاسلامی

دکتر عبدالهادی شیخ الاسلامی

متخصص داخلی قلب ، ریه ، گوارش(نوارقلب - تست تنفس)
دکتر عبدالهادی شیخ الاسلامی
دکتر نازنین زارعی

دکتر نازنین زارعی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر نازنین زارعی
دکتر محسن تواضع

دکتر محسن تواضع

فوق تخصص خون و انکولوژیمتخصص داخلی
دکتر محسن تواضع
دکتر کاوس اشراقیان

دکتر کاوس اشراقیان

فوق تخصص گوارش و کبد - متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر کاوس اشراقیان
دکتر میترا بصیرت نیا

دکتر میترا بصیرت نیا

فوق تخصص کلیه کودکان و نوجوانان ، است...
نوبت دهی
دکتر میترا بصیرت نیا
دکتر فرهاد قهرمانی

دکتر فرهاد قهرمانی

فوق تخصص گوارش و کبد کودکانمتخصص کودکان
دکتر فرهاد قهرمانی
دکتر زهرا سلمان پور

دکتر زهرا سلمان پور

فوق تخصص نفرولوژی بزرگسالان (کلیه ، ف...
نوبت دهی
دکتر زهرا سلمان پور
دکتر فرداد اجتهادی

دکتر فرداد اجتهادی

فوق تخصص گوارش و کبد
نوبت دهی
دکتر فرداد اجتهادی
دکتر محمد حسین فلاح زاده ابرقویی

دکتر محمد حسین فلاح زاده ابرقویی

فوق تخصص کلیهکودکان (نفرولوژی)متخصص کودکان (اطفال)
دکتر محمد حسین فلاح زاده ابرقویی
دکتر رامین نیک نام

دکتر رامین نیک نام

فوق تخصص گوارش و کبد
نوبت دهی
دکتر رامین نیک نام
دکتر عباس زحمتکش

دکتر عباس زحمتکش

فوق تخصص گوارش و کبدمتخصص داخلی
دکتر عباس زحمتکش
دکتر سیده مریم علوی

دکتر سیده مریم علوی

فوق تخصص روماتولوژی
نوبت دهی
دکتر سیده مریم علوی
دکتر جواد همت یار

دکتر جواد همت یار

فوق تخصص غدد
نوبت دهی
دکتر جواد همت یار
دکتر حمزه زارعی جلیانی

دکتر حمزه زارعی جلیانی

متخصص داخلی - فوق تخصص روماتولوژی
نوبت دهی
دکتر حمزه زارعی جلیانی
دکتر سیدرضا کسایی

دکتر سیدرضا کسایی

فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
دکتر سیدرضا کسایی
دکتر علی کوشکی

دکتر علی کوشکی

متخصص داخلی ، فوق تخصص ریهآسم و آلرژی و اختلالات خواب
دکتر علی کوشکی
دکتر فریده دانافر

دکتر فریده دانافر

فوق تخصص غدد و متابولیسم بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر فریده دانافر
دکتر فرانک قاسمی

دکتر فرانک قاسمی

متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد
نوبت دهی
دکتر فرانک قاسمی
دکتر زهرا حشمتی

دکتر زهرا حشمتی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر زهرا حشمتی
دکتر سمانه همایی

دکتر سمانه همایی

فوق تخصص روماتولوژی
نوبت دهی
دکتر سمانه همایی
دکتر مریم کامرانپور جهرمی

دکتر مریم کامرانپور جهرمی

متخصص داخلیدیابت، تیرویید، ریه
دکتر مریم کامرانپور جهرمی
دکتر مهدی میرزایی

دکتر مهدی میرزایی

فوق تخصص قلب و عروق ، متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر مهدی میرزایی
دکتر وحیده یاوری

دکتر وحیده یاوری

فوق تخصص نفرولوژی (کلیه، فشارخون، دیا...متخصص داخلی
دکتر وحیده یاوری
دکتر الهه کاوسی

دکتر الهه کاوسی

متخصص بیماریهای داخلی (بورد تخصصی)
نوبت دهی
دکتر الهه کاوسی
دکتر نازیلا محمدی

دکتر نازیلا محمدی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر نازیلا محمدی
دکتر ندا جویان

دکتر ندا جویان

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر ندا جویان
دکتر حسین زهره نیا

دکتر حسین زهره نیا

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر حسین زهره نیا
دکتر سید علا کاظمینی

دکتر سید علا کاظمینی

فوق تخصص گوارش ،کبد و صفرا بزرگسالان ...
نوبت دهی
دکتر سید علا کاظمینی
دکتر بهروز مومنی

دکتر بهروز مومنی

فوق تخصص ریه،آسم و آلرژیمتخصص داخلی
دکتر بهروز مومنی
دکتر حسین مروج

دکتر حسین مروج

فوق تخصص غدد و متابولیسم .کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر حسین مروج
دکتر شکرالله حسنی

دکتر شکرالله حسنی

فوق تخصص روماتولوژی
نوبت دهی
دکتر شکرالله حسنی
دکتر روح اله عباسزاده

دکتر روح اله عباسزاده

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر روح اله عباسزاده
دکتر محمد رضا بیطرف حقیقی

دکتر محمد رضا بیطرف حقیقی

متخصص داخلی ، ریه و گوارش
نوبت دهی
دکتر محمد رضا بیطرف حقیقی
دکتر سید محمدعلی قیومی

دکتر سید محمدعلی قیومی

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر سید محمدعلی قیومی
دکتر شاهرخ عزت زادگان

دکتر شاهرخ عزت زادگان

فوق تخصص بیماریهای کلیه ، پیوند و دیالیزمتخصص داخلی
دکتر شاهرخ عزت زادگان
دکتر محمد راحمی

دکتر محمد راحمی

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبدمتخصص داخلی
دکتر محمد راحمی
دکتر صدیقه جعفریان

دکتر صدیقه جعفریان

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر صدیقه جعفریان
دکتر مرجان جدی

دکتر مرجان جدی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
نوبت دهی
دکتر مرجان جدی
دکتر شبنم حاجیانی قطب آبادی

دکتر شبنم حاجیانی قطب آبادی

فوق تخصص روماتولوژی کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر شبنم حاجیانی قطب آبادی
دکتر مصباح شمس

دکتر مصباح شمس

فوق تخصص غدد درون ریز بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر مصباح شمس
دکتر محسن مقدمی

دکتر محسن مقدمی

فوق تخصص عفونیمتخصص داخلی
دکتر محسن مقدمی
دکتر میترا یزدانی

دکتر میترا یزدانی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان
نوبت دهی
دکتر میترا یزدانی
دکتر امین اله رضائی

دکتر امین اله رضائی

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر امین اله رضائی
دکتر عاطفه راستی

دکتر عاطفه راستی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر عاطفه راستی
دکتر احسان آگاه

دکتر احسان آگاه

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر احسان آگاه
دکتر سیدمعصوم معصوم پور

دکتر سیدمعصوم معصوم پور

فوق تخصص ریه
نوبت دهی
دکتر سیدمعصوم معصوم پور
دکتر سعید ناظر

دکتر سعید ناظر

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر سعید ناظر
دکتر رضا کشاورزی

دکتر رضا کشاورزی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر رضا کشاورزی
دکتر علی سرورام

دکتر علی سرورام

فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
دکتر علی سرورام
دکتر پردیسا ارچین دیالمه

دکتر پردیسا ارچین دیالمه

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)متخصص داخلی
دکتر پردیسا ارچین دیالمه
دکتر فرخ خسروی

دکتر فرخ خسروی

فوق تخصص روماتولوژیمتخصص داخلی
دکتر فرخ خسروی
دکتر سیدمحمدکاظم حسینی اصل

دکتر سیدمحمدکاظم حسینی اصل

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر سیدمحمدکاظم حسینی اصل
دکتر محمد سلیمانی

دکتر محمد سلیمانی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر محمد سلیمانی
دکتر علی اصغر توسلی

دکتر علی اصغر توسلی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر علی اصغر توسلی
دکتر مرجان واحدی

دکتر مرجان واحدی

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)متخصص داخلی
دکتر مرجان واحدی
دکتر حامد زارعی

دکتر حامد زارعی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر حامد زارعی
دکتر محمد جواد معتمد

دکتر محمد جواد معتمد

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر محمد جواد معتمد
دکتر محمدحسن کاظمی

دکتر محمدحسن کاظمی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر محمدحسن کاظمی
دکتر علیرضا خرمندار

دکتر علیرضا خرمندار

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)متخصص داخلی
دکتر علیرضا خرمندار
دکتر رستم عطایی

دکتر رستم عطایی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر رستم عطایی
دکتر حسین دامن گیر

دکتر حسین دامن گیر

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر حسین دامن گیر
دکتر احد اشراقیان

دکتر احد اشراقیان

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر احد اشراقیان
دکتر سعداله محمدی جابری

دکتر سعداله محمدی جابری

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر سعداله محمدی جابری
دکتر سیدمحمدعلی ترابی

دکتر سیدمحمدعلی ترابی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر سیدمحمدعلی ترابی
دکتر محمد حسن سربی

دکتر محمد حسن سربی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر محمد حسن سربی
دکتر سعید روستا

دکتر سعید روستا

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر سعید روستا
دکتر سوسن گودرزی نژاد

دکتر سوسن گودرزی نژاد

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر سوسن گودرزی نژاد
دکتر سعید صالح پور

دکتر سعید صالح پور

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر سعید صالح پور
دکتر رحیم کشمیری

دکتر رحیم کشمیری

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر رحیم کشمیری
دکتر محمدحسین دباغ منش

دکتر محمدحسین دباغ منش

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (ان...متخصص داخلی
دکتر محمدحسین دباغ منش
دکتر فرشاد فریدونی

دکتر فرشاد فریدونی

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگس...متخصص داخلی
دکتر فرشاد فریدونی
دکتر امین آزاد

دکتر امین آزاد

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگس...متخصص داخلی
دکتر امین آزاد
دکتر آذر ستاری نژاد

دکتر آذر ستاری نژاد

فوق تخصص غدد درونریز و متابولیسم (اند...متخصص داخلی
دکتر آذر ستاری نژاد
دکتر اصغر زارع

دکتر اصغر زارع

فوق تخصص روماتولوژیمتخصص داخلی
دکتر اصغر زارع
دکتر علیرضا رضوانی

دکتر علیرضا رضوانی

متخصص خون و سرطانمتخصص داخلی
دکتر علیرضا رضوانی
دکتر امیرحسین کجوری

دکتر امیرحسین کجوری

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر امیرحسین کجوری
دکتر کتایون همایون

دکتر کتایون همایون

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر کتایون همایون
دکتر زهرا حبیب آگهی

دکتر زهرا حبیب آگهی

فوق تخصص روماتولوژیمتخصص داخلی
دکتر زهرا حبیب آگهی
دکتر محمدعلی نجاتی

دکتر محمدعلی نجاتی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر محمدعلی نجاتی
دکتر اسداله حبیب

دکتر اسداله حبیب

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان (اندو...متخصص کودکان (اطفال)
دکتر اسداله حبیب
دکتر کریم ابراهیم زاده

دکتر کریم ابراهیم زاده

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر کریم ابراهیم زاده
دکتر مریم السادات سلامی

دکتر مریم السادات سلامی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (ان...متخصص داخلی
دکتر مریم السادات سلامی
دکتر غلامحسین رنجبرعمرانی

دکتر غلامحسین رنجبرعمرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)متخصص داخلی
دکتر غلامحسین رنجبرعمرانی
دکتر کامران آقاصادقی

دکتر کامران آقاصادقی

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر کامران آقاصادقی
دکتر کامبیز آقاصادقی

دکتر کامبیز آقاصادقی

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر کامبیز آقاصادقی
دکتر پوپک محقق

دکتر پوپک محقق

فوق تخصص روماتولوژیمتخصص داخلی
دکتر پوپک محقق
دکتر جمشید روزبه شهرودی

دکتر جمشید روزبه شهرودی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر جمشید روزبه شهرودی
دکتر محمد مهدی ثاقب

دکتر محمد مهدی ثاقب

فوق تخصص کلیه بزرگسالان(نفرولوژی بزرگ...
نوبت دهی
دکتر محمد مهدی ثاقب
دکتر سارا رادمنش

دکتر سارا رادمنش

فوق تخصص روماتولوژیمتخصص داخلی
دکتر سارا رادمنش
دکتر شیرین حقیقت

دکتر شیرین حقیقت

فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان (هماتو...متخصص داخلی
دکتر شیرین حقیقت
دکتر علی درخشان علم دارلو

دکتر علی درخشان علم دارلو

فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)متخصص کودکان (اطفال)
دکتر علی درخشان علم دارلو
دکتر ضیاالحق مولوی فر

دکتر ضیاالحق مولوی فر

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر ضیاالحق مولوی فر
دکتر محمد باقر شریف کاظمی

دکتر محمد باقر شریف کاظمی

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلبفوق تخصص قلب و عروق
دکتر محمد باقر شریف کاظمی
دکتر الهام افلاکی

دکتر الهام افلاکی

فوق تخصص روماتولوژیمتخصص داخلی
دکتر الهام افلاکی
دکتر شهره هوشمند

دکتر شهره هوشمند

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر شهره هوشمند