تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

لیست پزشکان کودکان و نوزادان ( اطفال ) در شیراز

دکتر محمد برزویی

دکتر محمد برزویی

فوق تخصص قلب کودکان،جوانان و نوجوانان...متخصص کودکان و نوزادان ( اطفال )
دکتر محمد برزویی
دکتر محمدرضا ادراکی

دکتر محمدرضا ادراکی

فوق تخصص قلب کودکان و نوجوانانفلوشیپ مداخله در قلب کودکان و نوجوانا...
دکتر محمدرضا ادراکی
دکتر هدایت اکبری

دکتر هدایت اکبری

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
نوبت دهی
دکتر هدایت اکبری
دکتر حسین اسماعیل زاده

دکتر حسین اسماعیل زاده

فوق تخصص آسم آلرژی و نقص ایمنی
نوبت دهی
دکتر حسین اسماعیل زاده
دکتر حمید آموزگار

دکتر حمید آموزگار

فوق تخصص قلب کودکان، فلوشیپ اینترونشن...
نوبت دهی
دکتر حمید آموزگار
دکتر علی تدین چهارسوقی

دکتر علی تدین چهارسوقی

فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان ، اور...استادیار دانشگاه
دکتر علی تدین چهارسوقی
دکتر مژگان زحمتکشان

دکتر مژگان زحمتکشان

فوق گوارش و کبد کودکانپیوند کبد
دکتر مژگان زحمتکشان
دکتر میترا بصیرت نیا

دکتر میترا بصیرت نیا

فوق تخصص کلیه کودکان و نوجوانان ، است...
نوبت دهی
دکتر میترا بصیرت نیا
دکتر فرهاد قهرمانی

دکتر فرهاد قهرمانی

فوق تخصص گوارش و کبد کودکانمتخصص کودکان
دکتر فرهاد قهرمانی
دکتر محمد حسین فلاح زاده ابرقویی

دکتر محمد حسین فلاح زاده ابرقویی

فوق تخصص کلیهکودکان (نفرولوژی)متخصص کودکان (اطفال)
دکتر محمد حسین فلاح زاده ابرقویی
دکتر سید محمد هاشمی

دکتر سید محمد هاشمی

فوق تخصص آلرژی ،آسم و ایمنی شناسی بالینی
نوبت دهی
دکتر سید محمد هاشمی
دکتر طیبه رئیسی

دکتر طیبه رئیسی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر طیبه رئیسی
دکتر اصغر بذرافشان

دکتر اصغر بذرافشان

فوق تخصص خون و انکولوژی کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر اصغر بذرافشان
دکتر فهیمه فرزادی

دکتر فهیمه فرزادی

متخصص کودکان و نوجوانان
نوبت دهی
دکتر فهیمه فرزادی
دکتر یونس موالی

دکتر یونس موالی

متخصص کودکان
نوبت دهی
دکتر یونس موالی
مرکز مشاوره ژنتیک شیراز

مرکز مشاوره ژنتیک شیراز

دکتر آریا جانخواه ، مشاور ژنتیکمتخصص کودکان و نوزادان (اطفال)
مرکز مشاوره ژنتیک شیراز
دکتر هاجر معماری

دکتر هاجر معماری

متخصص نوزادان ، کودکان و نوجوانان
نوبت دهی
دکتر هاجر معماری
دکتر مهناز طائری

دکتر مهناز طائری

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر مهناز طائری
دکتر مهسا فلاح پور

دکتر مهسا فلاح پور

متخصص اطفال و نوزادانچک زردی بدون خونگیری
دکتر مهسا فلاح پور
دکتر مهدی عزیزی

دکتر مهدی عزیزی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر مهدی عزیزی
دکتر محمد حسن کشاورز

دکتر محمد حسن کشاورز

متخصص نوزادان و کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر محمد حسن کشاورز
دکتر غلامرضا فتح پور

دکتر غلامرضا فتح پور

متخصص کودکان فوق تخصص خون و آنکولوژی
نوبت دهی
دکتر غلامرضا فتح پور
دکتر کریم دلاوری

دکتر کریم دلاوری

متخصص بیماری های کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر کریم دلاوری
دکتر سیده فرشته مساوات

دکتر سیده فرشته مساوات

فوق تخصص آسم ،آلرژی و نقص ایمنی
نوبت دهی
دکتر سیده فرشته مساوات
دکتر علی محمد شکیبا

دکتر علی محمد شکیبا

فوق تخصص اکوکاردیوگرافی جنین و قلب اطفالمتخصص اطفال و نوزادان
دکتر علی محمد شکیبا
دکتر امین رجا

دکتر امین رجا

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر امین رجا
دکتر آذر حسینی

دکتر آذر حسینی

متخصص کودکان ، نوزادان و نوجوانان
نوبت دهی
دکتر آذر حسینی
دکتر فروغ طوسی

دکتر فروغ طوسی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر فروغ طوسی
دکتر پریسا کلینی

دکتر پریسا کلینی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر پریسا کلینی
دکتر فرانک تکمیل

دکتر فرانک تکمیل

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر فرانک تکمیل
دکتر لیلا دستغیب

دکتر لیلا دستغیب

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر لیلا دستغیب
دکتر رضیه رحیمی نژاد

دکتر رضیه رحیمی نژاد

متخصص نوزادان ، کودکان و نوجوانان
نوبت دهی
دکتر رضیه رحیمی نژاد
دکتر سمیه نامجو

دکتر سمیه نامجو

متخصص کودکان، نوزادان و نوجوانان
نوبت دهی
دکتر سمیه نامجو
دکتر حسین مروج

دکتر حسین مروج

فوق تخصص غدد و متابولیسم .کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر حسین مروج
دکتر سیروس چریکی

دکتر سیروس چریکی

فوق تخصص قلب کودکان - اکو جنینمتخصص کودکان و نوزادان
دکتر سیروس چریکی
دکتر سیده محبوبه هاشمی

دکتر سیده محبوبه هاشمی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر سیده محبوبه هاشمی
دکتر عاطفه حبیبی

دکتر عاطفه حبیبی

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر عاطفه حبیبی
دکتر مهدی فروغی

دکتر مهدی فروغی

فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر مهدی فروغی
دکتر پیمان امیدواری

دکتر پیمان امیدواری

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر پیمان امیدواری
دکتر شبنم حاجیانی قطب آبادی

دکتر شبنم حاجیانی قطب آبادی

فوق تخصص روماتولوژی کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر شبنم حاجیانی قطب آبادی
دکتر محمدرضا بردبار

دکتر محمدرضا بردبار

فوق تخصص خون و سرطان کودکانمتخصص کودکان
دکتر محمدرضا بردبار
دکتر غلامرضا پولادفر

دکتر غلامرضا پولادفر

متخصص بیماریهای کودکان ، فوق تخصص بیم...
نوبت دهی
دکتر غلامرضا پولادفر
دکتر فاطمه رزمجویی

دکتر فاطمه رزمجویی

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر فاطمه رزمجویی
دکتر فرح پیرویان

دکتر فرح پیرویان

فوق تخصص قلب کودکان و نوزادانمتخصص کودکان
دکتر فرح پیرویان
دکتر رویا نجفی

دکتر رویا نجفی

متخصص کودکان ونوزادان
نوبت دهی
دکتر رویا نجفی
دکتر علی رضا قنبر زاده

دکتر علی رضا قنبر زاده

متخصص بیماریهای کودکان
نوبت دهی
دکتر علی رضا قنبر زاده
دکتر مهسا آران

دکتر مهسا آران

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر مهسا آران
دکتر فاطمه جوکار

دکتر فاطمه جوکار

متخصص کودکان و نوزادان
نوبت دهی
دکتر فاطمه جوکار
دکتر پگاه کتیبه

دکتر پگاه کتیبه

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی...متخصص کودکان (اطفال)
دکتر پگاه کتیبه
دکتر حمید نعمتی

دکتر حمید نعمتی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجواناندوره تکمیلی صرع (کودکان و بزرگسالان)
دکتر حمید نعمتی
دکتر مژگان شاهیان

دکتر مژگان شاهیان

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولدمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر مژگان شاهیان
دکتر لیلا جمالی

دکتر لیلا جمالی

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر لیلا جمالی
دکتر فرشته نامور شوشتری

دکتر فرشته نامور شوشتری

فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی
نوبت دهی
دکتر فرشته نامور شوشتری
دکتر رامین عیدی نژاد

دکتر رامین عیدی نژاد

متخصص کودکان (اطفال )
نوبت دهی
دکتر رامین عیدی نژاد
دکتر زهرا دیالمه

دکتر زهرا دیالمه

متخصص نوزادان و کودکان (اطفال)رشد و تغذیه، عفونی و تب دار، گوارشی، ...
دکتر زهرا دیالمه
دکتر علی اصغر بوستانی زاده

دکتر علی اصغر بوستانی زاده

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر علی اصغر بوستانی زاده
دکتر محمدحسن حورنگ

دکتر محمدحسن حورنگ

فوق تخصص جراحی کودکان (اطفال)متخصص جراحی عمومی
دکتر محمدحسن حورنگ
دکتر شهناز پورآرین

دکتر شهناز پورآرین

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولدمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر شهناز پورآرین
دکتر علی اکبر رزلانسری

دکتر علی اکبر رزلانسری

فوق تخصص عفونی کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر علی اکبر رزلانسری
دکتر محمد کریمی

دکتر محمد کریمی

فوق تخصص عفونی کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر محمد کریمی
دکتر زهرا خیراندیش

دکتر زهرا خیراندیش

فوق تخصص قلب کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر زهرا خیراندیش
دکتر آرش مبین خیابانی

دکتر آرش مبین خیابانی

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر آرش مبین خیابانی
دکتر مهرداد رستگاری

دکتر مهرداد رستگاری

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر مهرداد رستگاری
دکتر سید بهروز دشتی

دکتر سید بهروز دشتی

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر سید بهروز دشتی
دکتر شهره مهران بد

دکتر شهره مهران بد

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر شهره مهران بد
دکتر گلشهر قدرقدر جهرمی

دکتر گلشهر قدرقدر جهرمی

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر گلشهر قدرقدر جهرمی
دکتر کمال الدین تاجدینی

دکتر کمال الدین تاجدینی

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر کمال الدین تاجدینی
دکتر اسمعیل صادقی

دکتر اسمعیل صادقی

فوق تخصص عفونی کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر اسمعیل صادقی
دکتر مریم رضائی فرید

دکتر مریم رضائی فرید

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر مریم رضائی فرید
دکتر مهدی شریعتی

دکتر مهدی شریعتی

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر مهدی شریعتی
دکتر محمد رفیعی

دکتر محمد رفیعی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی...متخصص کودکان (اطفال)
دکتر محمد رفیعی
دکتر علی بهادر

دکتر علی بهادر

فوق تخصص جراحی کودکانمتخصص جراحی عمومی
دکتر علی بهادر
دکتر اسداله حبیب

دکتر اسداله حبیب

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان (اندو...متخصص کودکان (اطفال)
دکتر اسداله حبیب
دکتر خدیجه سادات نجیب

دکتر خدیجه سادات نجیب

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولدمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر خدیجه سادات نجیب
دکتر غلامحسین عجمی

دکتر غلامحسین عجمی

فوق تخصص قلب کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر غلامحسین عجمی
دکتر سهیلا زارعی فر

دکتر سهیلا زارعی فر

فوق تخصص خون و سرطان کودکان (هماتولوژ...متخصص کودکان (اطفال)
دکتر سهیلا زارعی فر
دکتر علی درخشان علم دارلو

دکتر علی درخشان علم دارلو

فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)متخصص کودکان (اطفال)
دکتر علی درخشان علم دارلو
دکتر احمد مدنی

دکتر احمد مدنی

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولدمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر احمد مدنی
دکتر عبدالوهاب البرزی

دکتر عبدالوهاب البرزی

فوق تخصص بیماری های عفونی کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر عبدالوهاب البرزی
دکتر حمداله کرمی فر

دکتر حمداله کرمی فر

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر حمداله کرمی فر
دکتر حمید عربی

دکتر حمید عربی

فوق تخصص قلب کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر حمید عربی
دکتر آناهیتا سنایی دشتی

دکتر آناهیتا سنایی دشتی

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر آناهیتا سنایی دشتی
دکتر فرشید صادقی

دکتر فرشید صادقی

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر فرشید صادقی
دکتر بتول فرجی

دکتر بتول فرجی

فوق تخصص غدد کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر بتول فرجی
دکتر بی تا احمد پور

دکتر بی تا احمد پور

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر بی تا احمد پور
دکتر رها صحرائیان

دکتر رها صحرائیان

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر رها صحرائیان
دکتر محمدحسین عضدی

دکتر محمدحسین عضدی

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر محمدحسین عضدی
دکتر زهرا بازرگانی

دکتر زهرا بازرگانی

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر زهرا بازرگانی
دکتر صدیقه اعتصامی

دکتر صدیقه اعتصامی

متخصص کودکان(اطفال)
نوبت دهی
دکتر صدیقه اعتصامی
دکتر مهرداد رضایی

دکتر مهرداد رضایی

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر مهرداد رضایی
دکتر محمود واحد

دکتر محمود واحد

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر محمود واحد
دکتر مرضیه نجابت

دکتر مرضیه نجابت

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر مرضیه نجابت
دکتر حمیدرضا معظم

دکتر حمیدرضا معظم

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر حمیدرضا معظم
دکتر علی محمد زراعتیان نژاددوانی

دکتر علی محمد زراعتیان نژاددوانی

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر علی محمد زراعتیان نژاددوانی
دکتر عزت بیگم رجائی رامشه

دکتر عزت بیگم رجائی رامشه

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر عزت بیگم رجائی رامشه
دکتر علی ربیعی

دکتر علی ربیعی

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر علی ربیعی
دکتر نظام هادی برحق طلب

دکتر نظام هادی برحق طلب

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر نظام هادی برحق طلب
دکتر قمر حسینی الهاشمی

دکتر قمر حسینی الهاشمی

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر قمر حسینی الهاشمی
دکتر پروین جعفرزادگان

دکتر پروین جعفرزادگان

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر پروین جعفرزادگان
دکتر فریناز اشرف

دکتر فریناز اشرف

متخصص کودکان (اطفال)
نوبت دهی
دکتر فریناز اشرف