تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

دکترهای متخصص کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی) در شیراز

دکتر محسن علی نژاد

دکتر محسن علی نژاد

متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
نوبت دهی
دکتر محسن علی نژاد
دکتر علیرضا مکارم

دکتر علیرضا مکارم

جراح کلیه و مجاری ادراری تناسلی
نوبت دهی
دکتر علیرضا مکارم
دکتر مسعود هاشمی

دکتر مسعود هاشمی

متخصص کلیه و مجاری ادراری،اورولوژیسنگ شکنی کلیه ، جراحی پروستات ، واریک...
دکتر مسعود هاشمی
دکتر سیده مریم پاک فطرت

دکتر سیده مریم پاک فطرت

فوق تخصص بیماریهای کلیه بالغین و فشار...
نوبت دهی
دکتر سیده مریم پاک فطرت
دکتر کیومرث ایزدپناه

دکتر کیومرث ایزدپناه

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی
نوبت دهی
دکتر کیومرث ایزدپناه
دکتر زهرا سلمان پور

دکتر زهرا سلمان پور

فوق تخصص نفرولوژی بزرگسالان (کلیه ، ف...
نوبت دهی
دکتر زهرا سلمان پور
دکتر منصور پژمان

دکتر منصور پژمان

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری ، نا...
نوبت دهی
دکتر منصور پژمان
دکتر ولی اله عزیزی

دکتر ولی اله عزیزی

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادر...متخصص جراحی کلیه (اورولوژی)
دکتر ولی اله عزیزی
دکتر پرویز توکل

دکتر پرویز توکل

جراح کلیه و مجاری ادراری و عقیمی مردان
نوبت دهی
دکتر پرویز توکل
دکتر فرهاد زرقان

دکتر فرهاد زرقان

تخصص ارولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی سرطان...
نوبت دهی
دکتر فرهاد زرقان
دکتر عبدالمجید ایلون کشکولی

دکتر عبدالمجید ایلون کشکولی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی
نوبت دهی
دکتر عبدالمجید ایلون کشکولی
دکتر سید حسن میر حسینی

دکتر سید حسن میر حسینی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اور...
نوبت دهی
دکتر سید حسن میر حسینی
دکتر محمدزکی عباسی

دکتر محمدزکی عباسی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
نوبت دهی
دکتر محمدزکی عباسی
دکتر امیر فرخی

دکتر امیر فرخی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراریفلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادر...
دکتر امیر فرخی
دکتر حامد قلی زاده

دکتر حامد قلی زاده

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اور...
نوبت دهی
دکتر حامد قلی زاده
دکتر هادی رضائی

دکتر هادی رضائی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر هادی رضائی
دکتر شهرام رزمجو

دکتر شهرام رزمجو

فلوشیپ جراحی کلیه و مجاری ادراری و سرطان
نوبت دهی
دکتر شهرام رزمجو
دکتر محمد رحیمی

دکتر محمد رحیمی

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی کلیه و مجاری ا...
نوبت دهی
دکتر محمد رحیمی
دکتر رضا نیرومند

دکتر رضا نیرومند

فلوشیپ اندویورولوژی و لاپاروسکوپی ، م...
نوبت دهی
دکتر رضا نیرومند
دکتر مهدی شهریور

دکتر مهدی شهریور

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارول...
نوبت دهی
دکتر مهدی شهریور
دکتر آرمین عالیوند

دکتر آرمین عالیوند

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
نوبت دهی
دکتر آرمین عالیوند
دکتر احمدرضا رجبی

دکتر احمدرضا رجبی

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری ( او...
نوبت دهی
دکتر احمدرضا رجبی
دکتر امیر حسین خلیلی

دکتر امیر حسین خلیلی

متخصص اورولوژی ( جراحی کلیه و مجاری ا...
نوبت دهی
دکتر امیر حسین خلیلی
دکتر احمد حاجی بیک

دکتر احمد حاجی بیک

متخصص کلیه و مجاری ادراری
نوبت دهی
دکتر احمد حاجی بیک
دکتر علی مشایخ

دکتر علی مشایخ

فلوشیپ جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ان...
نوبت دهی
دکتر علی مشایخ
دکتر محمد مهدی حسینی

دکتر محمد مهدی حسینی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراریفلوشیپ جراحی درون بین کلیه و مجاری اد...
دکتر محمد مهدی حسینی
دکتر وحیده یاوری

دکتر وحیده یاوری

فوق تخصص نفرولوژی (کلیه، فشارخون، دیا...متخصص داخلی
دکتر وحیده یاوری
دکتر فیروزه افسر

دکتر فیروزه افسر

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر فیروزه افسر
دکتر امیدرضا ایزدی

دکتر امیدرضا ایزدی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
نوبت دهی
دکتر امیدرضا ایزدی
دکتر عباس حسن پور

دکتر عباس حسن پور

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر عباس حسن پور
دکتر مسعود صالحی

دکتر مسعود صالحی

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسل...
نوبت دهی
دکتر مسعود صالحی
دکتر علی مصدر

دکتر علی مصدر

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر علی مصدر
دکتر داریوش منصوری

دکتر داریوش منصوری

فلوشیپ پیوند کلیهمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
دکتر داریوش منصوری
دکتر فرهاد شاردی مناهجی

دکتر فرهاد شاردی مناهجی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر فرهاد شاردی مناهجی
دکتر محسن کروپ

دکتر محسن کروپ

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر محسن کروپ
دکتر فرهاد میرکاظمی

دکتر فرهاد میرکاظمی

فلوشیپ جراحی ترمیمی اورولوژیمتخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسل...
دکتر فرهاد میرکاظمی
دکتر ابوطالب ابراهیم پور

دکتر ابوطالب ابراهیم پور

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر ابوطالب ابراهیم پور
دکتر عباس سپهری نیا

دکتر عباس سپهری نیا

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناس...
نوبت دهی
دکتر عباس سپهری نیا
دکتر حیدر ایزدگشت

دکتر حیدر ایزدگشت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر حیدر ایزدگشت
دکتر سیدحیدر قدری

دکتر سیدحیدر قدری

متخصص جراحی کلیه ومجاری ادراری (اورول...
نوبت دهی
دکتر سیدحیدر قدری
دکتر حسینقلی خویش دوست برازجانی

دکتر حسینقلی خویش دوست برازجانی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر حسینقلی خویش دوست برازجانی
دکتر حمید حق شناس

دکتر حمید حق شناس

متخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (او...
نوبت دهی
دکتر حمید حق شناس
دکتر نادر ابدالخانی

دکتر نادر ابدالخانی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر نادر ابدالخانی
دکتر جمشید روزبه شهرودی

دکتر جمشید روزبه شهرودی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر جمشید روزبه شهرودی
دکتر محمد مهدی ثاقب

دکتر محمد مهدی ثاقب

فوق تخصص کلیه بزرگسالان(نفرولوژی بزرگ...
نوبت دهی
دکتر محمد مهدی ثاقب
دکتر شهریار ضیغمی

دکتر شهریار ضیغمی

فلوشیپ سرطان شناسی دستگاه ادراری وتنا...متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
دکتر شهریار ضیغمی
دکتر محسن رستگاری

دکتر محسن رستگاری

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادر...متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناس...
دکتر محسن رستگاری
دکتر محمدجواد رجبی

دکتر محمدجواد رجبی

فلوشیپ انکولوژیمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
دکتر محمدجواد رجبی
دکتر امین صدرایی

دکتر امین صدرایی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر امین صدرایی
دکتر اسماعیل خانلری

دکتر اسماعیل خانلری

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری (اورول...
نوبت دهی
دکتر اسماعیل خانلری
دکتر سعید شاکری

دکتر سعید شاکری

متخصص کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورو...
نوبت دهی
دکتر سعید شاکری
دکتر امید قاسم خانی

دکتر امید قاسم خانی

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناس...
نوبت دهی
دکتر امید قاسم خانی
دکتر سیدمحسن حسامی

دکتر سیدمحسن حسامی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر سیدمحسن حسامی
دکتر مجید صمیمی

دکتر مجید صمیمی

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناس...
نوبت دهی
دکتر مجید صمیمی
دکتر مهدی صالحی پور

دکتر مهدی صالحی پور

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر مهدی صالحی پور
دکتر محسن مصطفوی

دکتر محسن مصطفوی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر محسن مصطفوی
دکتر محمدمهدی شفیعی

دکتر محمدمهدی شفیعی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر محمدمهدی شفیعی
دکتر عبدالعزیز خضری

دکتر عبدالعزیز خضری

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر عبدالعزیز خضری
دکتر گشتاسب ملک زاده

دکتر گشتاسب ملک زاده

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر گشتاسب ملک زاده
دکتر بهرام شهریاری

دکتر بهرام شهریاری

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی)متخصص داخلی
دکتر بهرام شهریاری
دکتر علی اصغر ذوالقدر اصلی

دکتر علی اصغر ذوالقدر اصلی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان(نفرولوژی بزرگ...متخصص داخلی
دکتر علی اصغر ذوالقدر اصلی
دکتر قنبرعلی رئیس جلالی

دکتر قنبرعلی رئیس جلالی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر قنبرعلی رئیس جلالی
دکتر اعجاز احمد

دکتر اعجاز احمد

فلوشیپ پیوند کلیهمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
دکتر اعجاز احمد
دکتر مهدی شیرازی

دکتر مهدی شیرازی

فلوشیپ جراحی کلیه و مجاری ادراری و تن...متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
دکتر مهدی شیرازی
دکتر سیدعلی اصلاحی

دکتر سیدعلی اصلاحی

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادر...متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
دکتر سیدعلی اصلاحی
دکتر سعید بهزادی

دکتر سعید بهزادی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان(نفرولوژی بزرگ...متخصص داخلی
دکتر سعید بهزادی
دکتر حشمت اله صلاحی

دکتر حشمت اله صلاحی

فلوشیپ پیوند کلیهمتخصص جراحی عمومی
دکتر حشمت اله صلاحی
دکتر بهمن گشتاسبی

دکتر بهمن گشتاسبی

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه و مجاری اد...متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
دکتر بهمن گشتاسبی
دکتر سید معین الدین قطبی

دکتر سید معین الدین قطبی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر سید معین الدین قطبی
دکتر عبدالمجید عرفان فر

دکتر عبدالمجید عرفان فر

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر عبدالمجید عرفان فر
دکتر علی آریا فر

دکتر علی آریا فر

فلوشیپ سرطان شناسی دستگاه ادراری (اور...متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
دکتر علی آریا فر
دکتر مهدی اقبال

دکتر مهدی اقبال

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر مهدی اقبال
دکتر عیسی خندانی

دکتر عیسی خندانی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر عیسی خندانی
دکتر علیرضا تدین

دکتر علیرضا تدین

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر علیرضا تدین
دکتر نصراله پرندآور

دکتر نصراله پرندآور

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر نصراله پرندآور
دکتر محمدحسین وطن خواه

دکتر محمدحسین وطن خواه

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر محمدحسین وطن خواه
دکتر ناصر نجمایی

دکتر ناصر نجمایی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
نوبت دهی
دکتر ناصر نجمایی
دکتر عبدالعظیم خورشیدی

دکتر عبدالعظیم خورشیدی

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی
نوبت دهی
دکتر عبدالعظیم خورشیدی