تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

پزشکان متخصص طب فیزیکی و توان بخشی در در شیراز

دکتر زهره عشقی

دکتر زهره عشقی

متخصص طب فیزیکی - نوار عصب و عضلهمفاصل و ستون مهره ها
دکتر زهره عشقی
دکتر کی نوش همایونی

دکتر کی نوش همایونی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشیطب سوزنی
دکتر کی نوش همایونی
دکتر محمدرضا رستمی

دکتر محمدرضا رستمی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشیمفاصل و ستون مهره ها _ نوار عصب و عضله
دکتر محمدرضا رستمی
دکتر منصور محمدی

دکتر منصور محمدی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر منصور محمدی
دکتر علیرضا اشرف

دکتر علیرضا اشرف

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر علیرضا اشرف
دکتر ریحانه پروین

دکتر ریحانه پروین

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر ریحانه پروین
دکتر حسین ارجمند

دکتر حسین ارجمند

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر حسین ارجمند
دکتر لیلا السادات محمدی جهرمی

دکتر لیلا السادات محمدی جهرمی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشیبیماری های عضلانی اسکلتی،مفاصل و ستون...
دکتر لیلا السادات محمدی جهرمی
دکتر فرزانه فریدونی

دکتر فرزانه فریدونی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر فرزانه فریدونی
دکتر یلدا سهرابی

دکتر یلدا سهرابی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر یلدا سهرابی
دکتر معصومه گرامی طیبی

دکتر معصومه گرامی طیبی

متخصص طب فیزیکی ، توانبخشی و الکترودی...
نوبت دهی
دکتر معصومه گرامی طیبی
دکتر هومن محمودی

دکتر هومن محمودی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر هومن محمودی
دکتر محمدرضا عماد

دکتر محمدرضا عماد

متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی
نوبت دهی
دکتر محمدرضا عماد
دکتر فرزانه رضائی مطلق

دکتر فرزانه رضائی مطلق

متخصص طب فیزیکی ، توانبخشی و درد
نوبت دهی
دکتر فرزانه رضائی مطلق
دکتر محمد هادی فرجی

دکتر محمد هادی فرجی

متخصص طب فیزیکی توانبخشی ،
نوبت دهی
دکتر محمد هادی فرجی
دکتر فریده رفیعی

دکتر فریده رفیعی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشیبیماریهای اسکلتی عضلانی ، لیزر و طب س...
دکتر فریده رفیعی
دکتر محمد حسن زاده

دکتر محمد حسن زاده

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر محمد حسن زاده
دکتر سلیمان محمدی

دکتر سلیمان محمدی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر سلیمان محمدی
دکتر شراره روشن ضمیر

دکتر شراره روشن ضمیر

متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی
نوبت دهی
دکتر شراره روشن ضمیر
دکتر محمدجواد هادیان فرد

دکتر محمدجواد هادیان فرد

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر محمدجواد هادیان فرد
دکتر امیر قسمی

دکتر امیر قسمی

متخصص فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر امیر قسمی
دکتر ساعد رحیمی نژاد

دکتر ساعد رحیمی نژاد

متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار...
نوبت دهی
دکتر ساعد رحیمی نژاد
دکتر سیدمصطفی جزایری شوشتری

دکتر سیدمصطفی جزایری شوشتری

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر سیدمصطفی جزایری شوشتری
دکتر امیر رضا غیثی

دکتر امیر رضا غیثی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر امیر رضا غیثی
دکتر علیرضا بخشنده

دکتر علیرضا بخشنده

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر علیرضا بخشنده
دکتر ویکتوریا دهقانی

دکتر ویکتوریا دهقانی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر ویکتوریا دهقانی
دکتر محسن صدقی

دکتر محسن صدقی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر محسن صدقی
دکتر محمدرضا یقطین

دکتر محمدرضا یقطین

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر محمدرضا یقطین
دکتر نادیا یثربی

دکتر نادیا یثربی

متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار...
نوبت دهی
دکتر نادیا یثربی
دکتر بهروز کاظمی

دکتر بهروز کاظمی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر بهروز کاظمی
دکتر حمیدرضا علمی

دکتر حمیدرضا علمی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر حمیدرضا علمی
دکتر شهرزاد شهاب

دکتر شهرزاد شهاب

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر شهرزاد شهاب
دکتر مرضیه حقیقت

دکتر مرضیه حقیقت

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوبت دهی
دکتر مرضیه حقیقت