تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

مغز و اعصاب (نورولوژی) در شیراز

دکتر مریم علیزاده

دکتر مریم علیزاده

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقراتفلوشیپ عصب و عضله ( نوروماسکولار )
دکتر مریم علیزاده
دکتر نوید فرزین

دکتر نوید فرزین

متخصص و جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر نوید فرزین
دکتر مجتبی رضایی

دکتر مجتبی رضایی

متخصص جراحی مغز و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر مجتبی رضایی
دکتر نیما درخشان

دکتر نیما درخشان

متخصص جراحی مغز و اعصاب، ستون فقرات و...
نوبت دهی
دکتر نیما درخشان
دکتر فاطمه حجری

دکتر فاطمه حجری

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر فاطمه حجری
دکتر مرجان اوستاد

دکتر مرجان اوستاد

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر مرجان اوستاد
دکتر علی نعمتی

دکتر علی نعمتی

متخصص و جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات...بیماران سردرد پذیرفته نمیشود
دکتر علی نعمتی
دکتر امیر تارخ

دکتر امیر تارخ

جراحی مغز و اعصاب،فلوشیپ دیسک ستون فق...
نوبت دهی
دکتر امیر تارخ
دکتر احمدرضا سبحانی

دکتر احمدرضا سبحانی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب ( نورولو...
نوبت دهی
دکتر احمدرضا سبحانی
دکتر عبداله غافری

دکتر عبداله غافری

متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژیست )
نوبت دهی
دکتر عبداله غافری
دکتر کاوه کاشانی

دکتر کاوه کاشانی

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر کاوه کاشانی
دکتر علی نصیری

دکتر علی نصیری

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر علی نصیری
دکتر محمدرضا شریفی راد

دکتر محمدرضا شریفی راد

فلوشیپ جراحی ستون فقرات ودیسکمتخصص جراحی مغز واعصاب
دکتر محمدرضا شریفی راد
دکتر صفورا کوکبی

دکتر صفورا کوکبی

متخصص مغز و اعصابفلوشیپ صرع و نوروفیزیولوژی بالینی
دکتر صفورا کوکبی
دکتر سولماز نورزاده

دکتر سولماز نورزاده

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر سولماز نورزاده
دکتر سارا اژدری

دکتر سارا اژدری

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر سارا اژدری
دکتر امین نیاکان

دکتر امین نیاکان

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، ستون فقرات ...
نوبت دهی
دکتر امین نیاکان
دکتر امین راستگو

دکتر امین راستگو

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر امین راستگو
دکتر آوا حمیدی

دکتر آوا حمیدی

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر آوا حمیدی
دکتر احسان جلوداری

دکتر احسان جلوداری

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر احسان جلوداری
دکتر حسینعلی خلیلی

دکتر حسینعلی خلیلی

متخصص جراحی مغز ، اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر حسینعلی خلیلی
دکتر هادی نیک نام

دکتر هادی نیک نام

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر هادی نیک نام
دکتر محمدحسین وثوقی

دکتر محمدحسین وثوقی

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، دیسک و ستون...
نوبت دهی
دکتر محمدحسین وثوقی
دکتر بابک سیف زاده

دکتر بابک سیف زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر بابک سیف زاده
دکتر سیدسعید حسینی هوشیار

دکتر سیدسعید حسینی هوشیار

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر سیدسعید حسینی هوشیار
دکتر فاطمه حافظی

دکتر فاطمه حافظی

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر فاطمه حافظی
دکتر مهدی خانی

دکتر مهدی خانی

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر مهدی خانی
دکتر مرضیه یوسفیان

دکتر مرضیه یوسفیان

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر مرضیه یوسفیان
دکتر سید امیررضا مصباحی

دکتر سید امیررضا مصباحی

فلوشیپ جراحی ستون فقراتمتخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکتر سید امیررضا مصباحی
دکتر سید امیرمحمد میرقاسمی

دکتر سید امیرمحمد میرقاسمی

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر سید امیرمحمد میرقاسمی
دکتر هانیه بذرافشان

دکتر هانیه بذرافشان

متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )
نوبت دهی
دکتر هانیه بذرافشان
دکتر فرهاد عمادی

دکتر فرهاد عمادی

متخصص مغز و اعصاب و بوتاکس تخصصی سردرد
نوبت دهی
دکتر فرهاد عمادی
دکتر طاهر قاضی زاده خسروشاهی

دکتر طاهر قاضی زاده خسروشاهی

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر طاهر قاضی زاده خسروشاهی
دکتر سید حسین عصایی

دکتر سید حسین عصایی

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، درمان دیسک ...
نوبت دهی
دکتر سید حسین عصایی
دکتر علی حقیقت

دکتر علی حقیقت

فلوشیپ جراحی ستون فقرات- دیسکجراحی زانو- جراحی ارتوپدی کودکان- تعو...
دکتر علی حقیقت
دکتر حمیدرضا ایزدی

دکتر حمیدرضا ایزدی

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر حمیدرضا ایزدی
دکتر محمدامین پور علی محمدی

دکتر محمدامین پور علی محمدی

فلوشیپ جراحی ستون فقراتمتخصص ارتوپدی
دکتر محمدامین پور علی محمدی
دکتر مهران صداقت

دکتر مهران صداقت

متخصص و جراح مغز و اعصاب، دیسک و ستون...
نوبت دهی
دکتر مهران صداقت
دکتر یوسف کازرونی

دکتر یوسف کازرونی

متخصص و جراح مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر یوسف کازرونی
دکتر محمدصادق مسعودی

دکتر محمدصادق مسعودی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر محمدصادق مسعودی
دکتر بیژن زمانی زاده

دکتر بیژن زمانی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب دیسک وستون فقراتفقط پذیرش بیماران بالای 15سال
دکتر بیژن زمانی زاده
دکتر مریم پورصادق فرد

دکتر مریم پورصادق فرد

فلوشیپ ام اسمتخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر مریم پورصادق فرد
دکتر احسان یعقوبی

دکتر احسان یعقوبی

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر احسان یعقوبی
دکتر مهرزاد پورجعفر

دکتر مهرزاد پورجعفر

متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ سکته مغزیفلوشیپ استروک
دکتر مهرزاد پورجعفر
دکتر سید بهرام سیف

دکتر سید بهرام سیف

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، دیسک و ستون...
نوبت دهی
دکتر سید بهرام سیف
دکتر پیمان مکاریان

دکتر پیمان مکاریان

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر پیمان مکاریان
دکتر حسین عالم زاده

دکتر حسین عالم زاده

فلوشیپ جراحی ستون فقراتمتخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکتر حسین عالم زاده
دکتر سید محمدحسن احمدی

دکتر سید محمدحسن احمدی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر سید محمدحسن احمدی
دکتر یاسمین جنوبی

دکتر یاسمین جنوبی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر یاسمین جنوبی
دکتر معصومه ناظری تیله نوئی

دکتر معصومه ناظری تیله نوئی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر معصومه ناظری تیله نوئی
دکتر محمد باقر رنجبر

دکتر محمد باقر رنجبر

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر محمد باقر رنجبر
دکتر علیرضا زارعی زاده

دکتر علیرضا زارعی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر علیرضا زارعی زاده
دکتر سیدحسین رفیع السادات

دکتر سیدحسین رفیع السادات

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر سیدحسین رفیع السادات
دکتر محمد رفیعی

دکتر محمد رفیعی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی...متخصص کودکان (اطفال)
دکتر محمد رفیعی
دکتر پگاه کتیبه

دکتر پگاه کتیبه

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی...متخصص کودکان (اطفال)
دکتر پگاه کتیبه
دکتر امیر نامداری

دکتر امیر نامداری

فلوشیپ جراحی ستون فقراتمتخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکتر امیر نامداری
دکتر فردین رنجبر

دکتر فردین رنجبر

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر فردین رنجبر
دکتر احسان سخایی

دکتر احسان سخایی

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر احسان سخایی
دکتر مهرداد ارقمیری

دکتر مهرداد ارقمیری

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر مهرداد ارقمیری
دکتر بابک ملک پور

دکتر بابک ملک پور

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر بابک ملک پور
دکتر علی حق نگهدار

دکتر علی حق نگهدار

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر علی حق نگهدار
دکتر علی اکبر کدیور

دکتر علی اکبر کدیور

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر علی اکبر کدیور
دکتر منصور هدایتی

دکتر منصور هدایتی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر منصور هدایتی
دکتر سلمان عباسی فرد

دکتر سلمان عباسی فرد

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر سلمان عباسی فرد
دکتر سید محمدعلی رضوی زادگان جهرمی

دکتر سید محمدعلی رضوی زادگان جهرمی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر سید محمدعلی رضوی زادگان جهرمی
دکتر علی رزم کن

دکتر علی رزم کن

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر علی رزم کن
دکتر صادق ایزدی

دکتر صادق ایزدی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر صادق ایزدی
دکتر علیرضا قلمی

دکتر علیرضا قلمی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر علیرضا قلمی
دکتر یوسف شهریور

دکتر یوسف شهریور

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر یوسف شهریور
دکتر موسی تقی پور بی بالان

دکتر موسی تقی پور بی بالان

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر موسی تقی پور بی بالان
دکتر احمد کامکارپور

دکتر احمد کامکارپور

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر احمد کامکارپور
دکتر ناهید اشجع زاده

دکتر ناهید اشجع زاده

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر ناهید اشجع زاده
دکتر علی اکبر اسدی پویا

دکتر علی اکبر اسدی پویا

فلوشیپ اپی لپسیمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر علی اکبر اسدی پویا
دکتر عبدالحمید شریعت

دکتر عبدالحمید شریعت

فلوشیپ اقدامات مداخله ای عروق اعصاب (...متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر عبدالحمید شریعت
دکتر افشین برهانی حقیقی

دکتر افشین برهانی حقیقی

فلوشیپ تصویربرداری مداخله ای اعصاب (ا...متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر افشین برهانی حقیقی
دکتر مجید رضا فرخی

دکتر مجید رضا فرخی

فلوشیپ جراحی ستون فقراتمتخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر مجید رضا فرخی
دکتر زهرا سلامی

دکتر زهرا سلامی

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر زهرا سلامی
دکتر آرش صفاریان

دکتر آرش صفاریان

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر آرش صفاریان
دکتر زهرا نیکنام

دکتر زهرا نیکنام

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر زهرا نیکنام
دکتر سلیمان حاتمی زرگران

دکتر سلیمان حاتمی زرگران

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر سلیمان حاتمی زرگران
دکتر محمدرضا رجایی

دکتر محمدرضا رجایی

متخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر محمدرضا رجایی
دکتر مجتبی ممتحن

دکتر مجتبی ممتحن

متخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر مجتبی ممتحن
دکتر افسانه افسرده

دکتر افسانه افسرده

متخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر افسانه افسرده
دکتر مجید نهاوندی نژاد

دکتر مجید نهاوندی نژاد

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر مجید نهاوندی نژاد
دکتر غلامعلی یوسفی پور

دکتر غلامعلی یوسفی پور

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر غلامعلی یوسفی پور
دکتر علیرضا نیک سرشت

دکتر علیرضا نیک سرشت

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر علیرضا نیک سرشت
دکتر حسن مطلبی

دکتر حسن مطلبی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر حسن مطلبی
دکتر احسان علی علی بای

دکتر احسان علی علی بای

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر احسان علی علی بای
دکتر عبدالرضا رحمانیان

دکتر عبدالرضا رحمانیان

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر عبدالرضا رحمانیان
دکتر عبدالکریم رحمانیان

دکتر عبدالکریم رحمانیان

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر عبدالکریم رحمانیان
دکتر مهرداد اسماعیلی

دکتر مهرداد اسماعیلی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر مهرداد اسماعیلی
دکتر مهدی محصل

دکتر مهدی محصل

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر مهدی محصل
دکتر بهمن وراوی پور

دکتر بهمن وراوی پور

فلوشیپ تصویربرداری مداخله ای اعصاب(ای...متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر بهمن وراوی پور
دکتر مجید پناهنده

دکتر مجید پناهنده

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر مجید پناهنده
دکتر ابوالقاسم امیری

دکتر ابوالقاسم امیری

متخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر ابوالقاسم امیری
دکتر فرزاد ضیا

دکتر فرزاد ضیا

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر فرزاد ضیا