تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

لیست متخصص و فوق تخصص خون و سرطان (هماتولوژی انکولوژی) در شیراز

دکتر سیدسعید کسایی

دکتر سیدسعید کسایی

فوق تخصص خون و آنکولوژیمتخصص داخلی
دکتر سیدسعید کسایی
دکتر محمد یاسین کرمی

دکتر محمد یاسین کرمی

متخصص جراحی عمومی ، فلوشیپ جراحی سرطا...
نوبت دهی
دکتر محمد یاسین کرمی
دکتر الهه وفایی

دکتر الهه وفایی

فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالمتخصص داخلی
دکتر الهه وفایی
دکتر محسن تواضع

دکتر محسن تواضع

فوق تخصص خون و انکولوژیمتخصص داخلی
دکتر محسن تواضع
دکتر اصغر بذرافشان

دکتر اصغر بذرافشان

فوق تخصص خون و انکولوژی کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر اصغر بذرافشان
دکتر غلامرضا فتح پور

دکتر غلامرضا فتح پور

متخصص کودکان فوق تخصص خون و آنکولوژی
نوبت دهی
دکتر غلامرضا فتح پور
دکتر فرزاد هوشداران

دکتر فرزاد هوشداران

متخصص جراحی عمومی . فلوشیپ جراحی سرطان
نوبت دهی
دکتر فرزاد هوشداران
دکتر محمدرضا بردبار

دکتر محمدرضا بردبار

فوق تخصص خون و سرطان کودکانمتخصص کودکان
دکتر محمدرضا بردبار
دکتر علیرضا رضوانی

دکتر علیرضا رضوانی

متخصص خون و سرطانمتخصص داخلی
دکتر علیرضا رضوانی
دکتر شیرین حقیقت

دکتر شیرین حقیقت

فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان (هماتو...متخصص داخلی
دکتر شیرین حقیقت
دکتر سهیلا زارعی فر

دکتر سهیلا زارعی فر

فوق تخصص خون و سرطان کودکان (هماتولوژ...متخصص کودکان (اطفال)
دکتر سهیلا زارعی فر
دکتر محمدجواد رجبی

دکتر محمدجواد رجبی

فلوشیپ انکولوژیمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورو...
دکتر محمدجواد رجبی
دکتر سیدامیدرضا ذکاوت

دکتر سیدامیدرضا ذکاوت

فوق تخصص خون و سرطان کودکان(هماتولوژی...
نوبت دهی
دکتر سیدامیدرضا ذکاوت
دکتر مهدی دهقانی

دکتر مهدی دهقانی

فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان (هماتو...متخصص داخلی
دکتر مهدی دهقانی
دکتر مانی رمزی

دکتر مانی رمزی

فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان(هماتول...متخصص داخلی
دکتر مانی رمزی
دکتر حبیب نورانی خجسته

دکتر حبیب نورانی خجسته

فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان (هماتو...متخصص داخلی
دکتر حبیب نورانی خجسته
دکتر مریم ذاکری نیا

دکتر مریم ذاکری نیا

فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان(هماتول...متخصص داخلی
دکتر مریم ذاکری نیا
دکتر صدیقه طهماسبی

دکتر صدیقه طهماسبی

فلوشیپ جراحی سرطانمتخصص جراحی عمومی
دکتر صدیقه طهماسبی