صفحه‌ی اختصاصی دکتر جهانگیر تقی پور

Nobat.ir/dr.taghipourنظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
خیلی خوب بودنمایش لیست کامل نظرات
آدرس و شماره تماس مطب دکتر جهانگیر تقی پور : شیراز
خیابان عفیف آباد - نبش کوچه ۶ - مجتع مهرگان - طبقه ۴
ساعات کار مطب:
از 10 صبح تا 7 عصر

دکتر جهانگیر تقی پور در حدود 28 سال در طب ملی بریتانیا در مهمترین مراکز بیمارستانی دانشگاهی جراح بوده و همزمان در کلینیک زیبایی خصوصی اش در لندن به جراح های زیبائی مشغول بوده و کلینیک زیبایی ایشان از شناخته ترین و موفق ترین کلینیک ها در بریتانیا بوده که از سرناسر آن کشور و از خارج مشتریان فراوانی داشته است. دکتر جهانگیر تقی پور تجربه و نبحر خود در جراحی های زیبایی را در شیراز نیز به هموطنان عرضه میکند.
برای اطلاعات بیشتر یا تلفن 07136292999 تماس بگیرید.

web site: www.drtaghipour.ir
email: info@drtaghipour.ir