ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
من تزریق چربی صورت انجام دادام ولی نتیجه نگرفتم...۱۳۹۷/۰۸/۰۵
عدم رضایت۱۳۹۷/۰۸/۰۳
تزریق چربی در گونه۱۳۹۷/۰۵/۰۴
خیلی خوب بود۱۳۹۷/۰۳/۰۵
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۱/۲۹
آدرس و شماره تماس مطب : شیراز
خیابان عفیف آباد - نبش کوچه ۶ - مجتع مهرگان - طبقه ۴
۰۷۱-۳۶۲۹****
۰۷۱-۳۶۳۹****
ساعات کار مطب:
از 10 صبح تا 7 عصر

دکتر جهانگیر تقی پور در حدود 28 سال در طب ملی بریتانیا در مهمترین مراکز بیمارستانی دانشگاهی جراح بوده و همزمان در کلینیک زیبایی خصوصی اش در لندن به جراح های زیبائی مشغول بوده و کلینیک زیبایی ایشان از شناخته ترین و موفق ترین کلینیک ها در بریتانیا بوده که از سرناسر آن کشور و از خارج مشتریان فراوانی داشته است. دکتر جهانگیر تقی پور تجربه و نبحر خود در جراحی های زیبایی را در شیراز نیز به هموطنان عرضه میکند.
برای اطلاعات بیشتر یا تلفن 07136292999 تماس بگیرید.

web site: www.drtaghipour.ir
email: info@drtaghipour.ir

دکتر جهانگیر تقی پورمتخصص زیبایی و پلاستیکhttps://nobat.ir/dr.taghipour/https://nobat.ir/dr.taghipour/ 94946https://nobat.ir/office/profile_photo/100268/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/100268/style-drListساعات کار مطب: از 10 صبح تا 7 عصر ------------- دکتر جهانگیر تقی پور در حدود 28 سال در طب ملی بریتانیا در مهمترین مراکز بیمارستانی دانشگاهی جراح بوده و همزمان در کلینیک زیبایی خصوصی اش در لندن به جراح های زیبائی مشغول بوده و کلینیک زیبایی ایشان از شناخته ترین و موفق ترین کلینیک ها در بریتانیا بوده که از سرناسر آن کشور و از خارج مشتریان فراوانی داشته است. دکتر جهانگیر تقی پور تجربه و نبحر خود در جراحی های زیبایی را در شیراز نیز به هموطنان عرضه میکند. برای اطلاعات بیشتر یا تلفن 07136292999 تماس بگیرید. -------- web site: www.drtaghipour.ir email: info@drtaghipour.ir
شیرازخیابان عفیف آباد - نبش کوچه 6 - مجتع مهرگان - طبقه 4