تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

لیست دکترهای داخلی در تهران

دکتر رکسانا عباسی

دکتر رکسانا عباسی

متخصص داخلیگوارش-آندوسکوپی-کولونوسکوپی-بوتاکس معده
دکتر رکسانا عباسی
دکتر زهرا سپهری

دکتر زهرا سپهری

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر زهرا سپهری
دکتر رضا عزیزی

دکتر رضا عزیزی

متخصص داخلی (گوارش و آندوسکوپی و کولو...لیزر بواسیر و شقاق - روماتیسم - غدد -...
دکتر رضا عزیزی
دکتر افسانه صدیقی

دکتر افسانه صدیقی

متخصص داخلیگوارش - آندوسکوپی
دکتر افسانه صدیقی
دکتر شبنم مرکزی

دکتر شبنم مرکزی

متخصص بیماری های داخلیتیروئید - دیابت - بیمارهای گوارش - ریه
دکتر شبنم مرکزی
دکتر دلیله جمشیدی

دکتر دلیله جمشیدی

متخصص داخلیگوارش و کبد و آندوسکوپی
دکتر دلیله جمشیدی
دکتر زهرا قاضیانی

دکتر زهرا قاضیانی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر زهرا قاضیانی
دکتر فاطمه اکبریان

دکتر فاطمه اکبریان

متخصص داخلیدیابت ، تیروید ، گوارش ، ریه ، فشار خ...
دکتر فاطمه اکبریان
دکتر پیام صبح بیداری

دکتر پیام صبح بیداری

متخصص ( بورد تخصصی ) بیماریهای داخلیغدد، دیابت، تیروئید، بیماری های تنفسی...
دکتر پیام صبح بیداری
دکتر سیدراشد مهدوی

دکتر سیدراشد مهدوی

متخصص داخلیگوارش
دکتر سیدراشد مهدوی
دکتر سهیلا حسن زاده

دکتر سهیلا حسن زاده

متخصص بیماری های داخلیدیابت ، کبد و گوارش ، ریه - رژیم درما...
دکتر سهیلا حسن زاده
دکتر ساسان خاکپور

دکتر ساسان خاکپور

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر ساسان خاکپور
دکتر ریحانه رحمن زاده

دکتر ریحانه رحمن زاده

متخصص داخلیغدد گوارش
دکتر ریحانه رحمن زاده
دکتر حمیدرضا امیرذهنی

دکتر حمیدرضا امیرذهنی

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر حمیدرضا امیرذهنی
دکتر مستانه محمدی

دکتر مستانه محمدی

فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
نوبت دهی
دکتر مستانه محمدی
دکتر فاطمه معتمدی

دکتر فاطمه معتمدی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر فاطمه معتمدی
دکتر آرش مشیری

دکتر آرش مشیری

متخصص بیماریهای داخلیگوارش ، غدد ، روماتولوژی - آندوسکوپی ...
دکتر آرش مشیری
دکتر مصطفی افشار

دکتر مصطفی افشار

متخصص داخلی(گوارش - کلیه - ریه)
دکتر مصطفی افشار
دکتر علی چراغوندی

دکتر علی چراغوندی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر علی چراغوندی
دکتر سعیده صادقی

دکتر سعیده صادقی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر سعیده صادقی
دکتر سحر شاکری

دکتر سحر شاکری

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر سحر شاکری
دکتر لاله صیادی

دکتر لاله صیادی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر لاله صیادی
دکتر شقایق کشاورز مقدم

دکتر شقایق کشاورز مقدم

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر شقایق کشاورز مقدم
دکتر سیده لعیا روضه ئی

دکتر سیده لعیا روضه ئی

متخصص داخلیدارای بورد تخصصی - غدد ، تنفسی ،گوارش...
دکتر سیده لعیا روضه ئی
دکتر کوروش آبار

دکتر کوروش آبار

متخصص داخلیبیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر کوروش آبار
دکتر محمد گل محمدی

دکتر محمد گل محمدی

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر محمد گل محمدی
دکتر حمیدرضا جباردارجانی

دکتر حمیدرضا جباردارجانی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر حمیدرضا جباردارجانی
دکتر مسعود اسماعیل طلایی

دکتر مسعود اسماعیل طلایی

متخصص داخلیگوارش ، آندوسکوپی
دکتر مسعود اسماعیل طلایی
دکتر مریم اصغری مقدم

دکتر مریم اصغری مقدم

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر مریم اصغری مقدم
دکتر مهناز ولی زاده

دکتر مهناز ولی زاده

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر مهناز ولی زاده
دکتر قاسم شمس

دکتر قاسم شمس

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر قاسم شمس
دکتر مجید حیات بینی

دکتر مجید حیات بینی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر مجید حیات بینی
دکتر لیلا هدایتی زفرقندی

دکتر لیلا هدایتی زفرقندی

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر لیلا هدایتی زفرقندی
دکتر روح الله بیات ترک

دکتر روح الله بیات ترک

متخصص داخلیگوارش و غدد
دکتر روح الله بیات ترک
دکتر اکرم کریم یار

دکتر اکرم کریم یار

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر اکرم کریم یار
دکتر سارا کشت کاری

دکتر سارا کشت کاری

فوق تخصص نفرولوژی
نوبت دهی
دکتر سارا کشت کاری
دکتر بهاره مددی

دکتر بهاره مددی

فوق تخصص نفرولوژی
نوبت دهی
دکتر بهاره مددی
دکتر امیرحسین عابدتاش

دکتر امیرحسین عابدتاش

متخصص بیماریهای داخلیغدد گوارش تیروئید دیابت بیماری های ریوی
دکتر امیرحسین عابدتاش
دکتر مهران زمان زاده

دکتر مهران زمان زاده

متخصص بیماری های داخلیغدد و متابولیسم
دکتر مهران زمان زاده
دکتر مه سان سیف الدین

دکتر مه سان سیف الدین

متخصص داخلیغدد
دکتر مه سان سیف الدین
دکتر بهروز ایزدی

دکتر بهروز ایزدی

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر بهروز ایزدی
دکتر ندا رشتچیان

دکتر ندا رشتچیان

متخصص داخلیگوارش ، ریه ، غدد اسپیرومتری /آندوسکو...
دکتر ندا رشتچیان
دکتر رزیتا اکرمیان

دکتر رزیتا اکرمیان

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر رزیتا اکرمیان
دکتر عباس قاسمی

دکتر عباس قاسمی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر عباس قاسمی
دکتر شاهرخ مقصودلو

دکتر شاهرخ مقصودلو

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر شاهرخ مقصودلو
دکتر مهری حسن پور انزابی

دکتر مهری حسن پور انزابی

متخصص بیماریهای داخلیغدد، ریه، روماتولوژی
دکتر مهری حسن پور انزابی
دکتر فاطمه هدایی

دکتر فاطمه هدایی

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر فاطمه هدایی
دکتر امید نعمتی

دکتر امید نعمتی

متخصص داخلیغدد و دیابت
دکتر امید نعمتی
دکتر نسیم بهار

دکتر نسیم بهار

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر نسیم بهار
دکتر فرشته سلیمانی

دکتر فرشته سلیمانی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر فرشته سلیمانی
دکتر حامد کریمی

دکتر حامد کریمی

متخصص داخلیدرمان انواع درد
دکتر حامد کریمی
دکتر غزال زاهدی

دکتر غزال زاهدی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر غزال زاهدی
دکتر علیرضا فاضل علیزاده

دکتر علیرضا فاضل علیزاده

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر علیرضا فاضل علیزاده
دکتر نیلوفر یزدانی راد

دکتر نیلوفر یزدانی راد

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر نیلوفر یزدانی راد
دکتر محمد آقاخانی

دکتر محمد آقاخانی

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر محمد آقاخانی
دکتر آیدا وطن میدان شاهی

دکتر آیدا وطن میدان شاهی

متخصص بیماری داخلیغدد ، گوارش ، ریه
دکتر آیدا وطن میدان شاهی
دکتر رخسانه زنگوئی سوم

دکتر رخسانه زنگوئی سوم

متخصص داخلیغدد و ریه
دکتر رخسانه زنگوئی سوم
دکتر سحر قمری نژادفرد

دکتر سحر قمری نژادفرد

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر سحر قمری نژادفرد
دکتر یاسر شرفیان اردکانی

دکتر یاسر شرفیان اردکانی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر یاسر شرفیان اردکانی
دکتر زهره عزیزی

دکتر زهره عزیزی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر زهره عزیزی
دکتر محسن نصیری طوسی

دکتر محسن نصیری طوسی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر محسن نصیری طوسی
دکتر میثم شصتی

دکتر میثم شصتی

متخصص بیماریهای داخلیریه ، گوارش ، کبد چرب ، غدد ، دیابت ،...
دکتر میثم شصتی
دکتر مرجان قاسمی

دکتر مرجان قاسمی

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر مرجان قاسمی
دکتر داود شایان مهر

دکتر داود شایان مهر

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر داود شایان مهر
دکتر اکرم گیلکی

دکتر اکرم گیلکی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر اکرم گیلکی
دکتر وحیده شریعتی

دکتر وحیده شریعتی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر وحیده شریعتی
دکتر مرجان گلاب شکر

دکتر مرجان گلاب شکر

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر مرجان گلاب شکر
دکتر شیما مصلی نژاد

دکتر شیما مصلی نژاد

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر شیما مصلی نژاد
دکتر غزل فخرائی

دکتر غزل فخرائی

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر غزل فخرائی
دکتر مهدی اناری

دکتر مهدی اناری

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر مهدی اناری
دکتر پریسا حاجی زاده

دکتر پریسا حاجی زاده

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر پریسا حاجی زاده
دکتر شهرام قلی پور

دکتر شهرام قلی پور

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر شهرام قلی پور
دکتر سمانه محمدی خمک

دکتر سمانه محمدی خمک

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر سمانه محمدی خمک
دکتر زهرا دراویش اصفهانی

دکتر زهرا دراویش اصفهانی

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر زهرا دراویش اصفهانی
دکتر فاطمه مهرابیان

دکتر فاطمه مهرابیان

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر فاطمه مهرابیان
دکتر مژگان شیرانی

دکتر مژگان شیرانی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر مژگان شیرانی
دکتر مجتبی فرقانی

دکتر مجتبی فرقانی

متخصص بیماریهای داخلی ، دارای بورد تخصصیغدد ، دیابت ، تیروئید ، بیماری های تن...
دکتر مجتبی فرقانی
دکتر ساجده نظری

دکتر ساجده نظری

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر ساجده نظری
دکتر فیروزه انصاری

دکتر فیروزه انصاری

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر فیروزه انصاری
دکتر سارا علی ولی الهی

دکتر سارا علی ولی الهی

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر سارا علی ولی الهی
دکتر ندا زبان دان

دکتر ندا زبان دان

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر ندا زبان دان
دکتر الهه یزدانی

دکتر الهه یزدانی

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر الهه یزدانی
دکتر سید احسان علایی طباطبایی

دکتر سید احسان علایی طباطبایی

متخصص داخلیآندوسکوپی ، گوارش و غدد و ریه
دکتر سید احسان علایی طباطبایی
دکتر سعیده جهانبانی

دکتر سعیده جهانبانی

متخصص بیماری های داخلیعفونی
دکتر سعیده جهانبانی
دکتر ونوشه بهرانی

دکتر ونوشه بهرانی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر ونوشه بهرانی
دکتر مهدی امیری

دکتر مهدی امیری

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر مهدی امیری
دکتر فرحناز ترابی

دکتر فرحناز ترابی

بورد تخصصی بیماریهای داخلیغدد و متابولیسم
دکتر فرحناز ترابی
دکتر امیرعباس رشیدی

دکتر امیرعباس رشیدی

متخصص داخلیدارای برد تخصصی از دانشگاه تهران
دکتر امیرعباس رشیدی
دکتر علی اصغر رضایی

دکتر علی اصغر رضایی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر علی اصغر رضایی
دکتر عبدالهادی ناجی

دکتر عبدالهادی ناجی

فوق تخصص بیماریهای رماتیسم و مفاصل
نوبت دهی
دکتر عبدالهادی ناجی
دکتر حمید جلیلوند

دکتر حمید جلیلوند

متخصص داخلیغدد، تیروئید ،ریه، تنفس ،خون و گوارش
دکتر حمید جلیلوند
دکتر محمدرضا رجب پور

دکتر محمدرضا رجب پور

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر محمدرضا رجب پور
دکتر نیلوفر نیک پوری

دکتر نیلوفر نیک پوری

متخصص داخلیگوارش، غدد، ریه، روماتیسم
دکتر نیلوفر نیک پوری
دکتر مژده ذبیحی یگانه

دکتر مژده ذبیحی یگانه

فوق تخصص روماتولوژیبیماریهای روماتیسمی - پوکی استخوان
دکتر مژده ذبیحی یگانه
دکتر الهه تاج احمدی

دکتر الهه تاج احمدی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر الهه تاج احمدی
دکتر زینب قلعه تکی زاده

دکتر زینب قلعه تکی زاده

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر زینب قلعه تکی زاده
دکتر فاطمه میکانیکی

دکتر فاطمه میکانیکی

متخصص داخلی - دارای بورد تخصصیعضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر فاطمه میکانیکی
دکتر اکرم السادات صابرنژاد

دکتر اکرم السادات صابرنژاد

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر اکرم السادات صابرنژاد
دکتر فرزانه غیاثی فراهانی

دکتر فرزانه غیاثی فراهانی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر فرزانه غیاثی فراهانی
دکتر نسیم مشرفشاه

دکتر نسیم مشرفشاه

متخصص داخلیبیماریهای غدد مترشحه
دکتر نسیم مشرفشاه