دکتر ریحانه رحمن زاده

دکتر ریحانه رحمن زاده

متخصص داخلی

غدد گوارش

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۳۳۹۱۹
شنبه۳۰ تیر
فردا
یکشنبه۳۱ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۱ مرداد
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۵ روز دیگر
آدرس و تلفن مطب دکتر ریحانه رحمن زاده
تهرانخیابان پیروزی، تقاطع خیابان پرستار شمالی، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی هما، طبقه دوم

دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیماری های غدد، کنترل دیابت، تیروئید، فشارخونف بیماریهای ریه، بیماریهای گوارشی .....

  • مطب در روز ۲ مرداد تعطیل می باشد.
  • مطب در روز ۹ مرداد تعطیل می باشد.
  • مطب در روز ۱۶ مرداد تعطیل می باشد.
  • مطب در روز ۲۳ مرداد تعطیل می باشد.
021-7748****
021-7748****
لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
فردا
۳۰ تیر (فردا)از ساعت ۱۰ الی ۱۴
پس فردا
۳۱ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۰ الی ۱۴
۳ روز دیگر
۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴
۵ روز دیگر
۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴

این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

خیابان پیروزی، تقاطع خیابان پرستار شمالی، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی هما، طبقه دوم

021-7748****
021-7748****