دکتر ریحانه رحمن زاده در حیطه متخصص داخلی و غدد گوارش در شهر تهران به آدرس خیابان پیروزی، تقاطع خیابان پرستار شمالی، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی هما، طبقه دوم مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر ریحانه رحمن زاده را به آسانی دریافت کنید.
دکتر ریحانه رحمن زاده

دکتر ریحانه رحمن زاده

متخصص داخلی

غدد گوارش

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۳۳۹۱۹
شنبه۳۰ تیر
فردا
یکشنبه۳۱ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۱ مرداد
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۵ روز دیگر
آدرس و تلفن مطب دکتر ریحانه رحمن زاده
تهرانخیابان پیروزی، تقاطع خیابان پرستار شمالی، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی هما، طبقه دوم

دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیماری های غدد، کنترل دیابت، تیروئید، فشارخونف بیماریهای ریه، بیماریهای گوارشی .....

  • مطب در روز ۲ مرداد تعطیل می باشد.
  • مطب در روز ۹ مرداد تعطیل می باشد.
  • مطب در روز ۱۶ مرداد تعطیل می باشد.
  • مطب در روز ۲۳ مرداد تعطیل می باشد.
021-7748****
021-7748****
لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
فردا
۳۰ تیر (فردا)از ساعت ۱۰ الی ۱۴
پس فردا
۳۱ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۰ الی ۱۴
۳ روز دیگر
۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴
۵ روز دیگر
۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴

این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

خیابان پیروزی، تقاطع خیابان پرستار شمالی، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی هما، طبقه دوم

021-7748****
021-7748****